Copy
Het Raadsnieuws

Burgemeester

In een extra raadsvergadering afgelopen dinsdag bespraken én besloten uw Almeerse volksvertegenwoordigers wie zij de beste kandidaat vinden voor het burgemeesterschap van Almere. Het is Hein van der Loo, de huidige burgemeester van Zwijndrecht.

De raadsleden baseerden hun keuze op een brede inbreng uit de stad. Er was een stadsenquête, brieven van en gesprekken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat resulteerde begin oktober in een breed gedragen profielschets. Met die in de hand waren er tal van gesprekken, waaruit tenslotte één beste kandidaat naar voren kwam. Die is inmiddels aanbevolen bij de minister. De ministerraad kijkt er dus ook nog naar, voordat de Koning er z'n handtekening onder zet. Maar is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen we hem onthalen. Het ziet ernaar uit dat we dat op 8 maart kunnen gaan doen.

We weten al, hij is hier al een paar keer komen kijken en hij wil snel in Almere komen wonen, zijn gezin komt later (schoolgaande kinderen) en hij heeft er razend veel zin in. Wij ook.

Kijk op ons 'nieuwe burgemeester' artikel voor meer informatie met onder meer linkjes naar filmpjes.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
21 januari 2023

Inhoudsopgave:

Besproken op 19 januari:

Beschikkingen jeugdhulp

Wie goede vragen stelt, krijgt vaak goede antwoorden. Dat bleek ook nu. Niet de gemeente, maar de JGZ beslist of verlenging plaatsvindt. Ook werd verbeterkansen gezien: in de verslaglegging bijvoorbeeld.

Penitentiaire inrichting

Het lijkt erop dat de raad wel te porren is om dit initiatief verder te helpen. Het college is wat terughoudender. Prompt begonnen raadsleden aan een motie te werken.

Gesprek over raadsenquête

De heer Pet was in 2002 voorzitter van de raadsenquêtecomissie Omniworld. Hij bracht zijn inzicht en ervaring in om de raad op weg te helpen. Want ook al weten we nog niet wat voor soort onderzoek er komt, er komt zeker een onderzoek naar de Floriade.

Lotingsysteem Almeerse scholen

In het actualiteitenhalfuur lieten raadsleden zich geruststellen door de portefeuillehouder. Het systeem van loting is er alleen bij over-intekening en dat komt maar weinig voor. Het hele systeem is trouwens door de scholen zelf ingevoerd.

Debat woningbouw Hortus

Eigenlijk willlen de meesten dat er gewoon snel aan Hortus wordt gebouwd en dat er wat woningen op komen. Maar het college heeft niet bepaald gas gegeven. In het debat werd de portefeuillehouder erop bevraagd, maar er veel duidelijker werd het niet.

Voorbereidingscommissie Floriade onderzoek

Omdat het ontzettend veel geld en tijd kost om een groot onderzoek naar de Floriade te doen, wil de raad het zorgvuldig aanpakken. Dus eerst een vóóronderzoek.

Oosterwold riolering

Komende week de echte bespreking, maar nu was er eerste een openbare technische toelichting, zodat de raadsleden goed geïnformeerd aan de slag kunnen. U kunt die toelichting terugkijken.
Agenda 26 januari

Inkoop jeugdhulp regionaal

De gemeente gaat de jeugdhulp anders inkopen. Dat heeft voor- en nadelen. Uiteindelijk is wel het doel dat het beter wordt.

Integrale aanpak transformaties

Sneller en gemakkelijker gebouwen omvormen van kantoor naar woningen. Dat is zo'n beetje het algemene doel. Om niet elke keer voor elk gebouw het wiel opnieuw uit te vinden, bedacht het college een integrale aanpak.

Omgevingsvisie startnotitie

Met de nieuwe omgevingswet in aantocht, bereidt de gemeente zich ook voor op een nieuwe aanpak om een omgevingsvisie te ontwikkelen. Samen met de inwoners.

Energiekosten voor studenten

Veel studenten blijken tussen wal en schip te vallen. Ook zij hebben hogere energiekosten, maar doordat hun studiefinanciering als inkomen wordt gezien, komen ze niet (of minder) in aanmerking voor ondersteuning.

Ja-ja sticker

Een aantal raadsleden stelt voor om - in navolging van andere grote steden - ja-ja stickers in te voeren. Dat zou de verspilling enorm kunnen verminderen.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2023 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.