Copy
Het Raadsnieuws
Markermeerdijk ter hoogte van Noorderplassen West.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
28 januari 2023

Inhoudsopgave:

Besproken op 26 januari:

Penitentiaire inrichting

In de motie vraagt de raad om dit plan gelijke kansen te geven als andere plannen. De meerderheid van de raadsleden lijkt voorstander. De wethouder houdt de raad op de hoogte voordat er vervolgstappen worden gezet en dat is al op zeer korte termijn.

Oosterwold riolering

Echt iedereen baalt over deze onvermijdelijke kostenpost voor de stad. Maar welk rioleringssysteem moet er nu komen. En is dat niet óók weer een experiment? Er zijn nog moties te bespreken.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Volgens de wethouder is er al meer grip op de kosten. De raad vindt het lastig wel geïnformeerd te worden, maar niet veel te kunnen doen. De portefeuillehouder zei dat ze de raad meer gaat betrekken.

Integrale aanpak transformaties

Op zich een goed idee, maar welke projecten krijgt de raad wel voorgelegd en welke niet? Er kwam prompt een motie die voorstelt om gewoon alles bij de raad langs te sturen.

Omgevingsvisie startnotitie

Tijdens de vergadering werd het Almere Beraad genoemd als middel om de inwoners écht bij het ontwerp van de Omgevingsvisie te betrekken. Een Burgerberaad?

Energiekosten voor studenten

Tussen droom en daad staan wetten in de weg (en praktische bezwaren), schreef Elsschot. In dit geval ook. Maar over de motie komt wel een stemming. En de raad praat hierover door bij het aanvalsplan armoede.

Ja-ja sticker

Een interessante uitwisselen van voors en tegens. We durven niet inschatten hoe de stemming komende PM gaat uitpakken.
Agenda 2 februari
We kregen een reactie van een lezer die zich afvroeg waarom er maar zo weinig onderwerpen op de agenda staan. Nou, dat is dus NIET zo. Een aantal van de onderwerpen die op de 26e werden besproken, komen terug op de agenda van 2 februari. In totaal zijn er 7 agendapunten. 9 zelfs, als je besluitrijp en het actualiteitenhalfuur mee telt.

De informatie over de toekomstige agendapunten vindt u dus óók door het lezen van de onderwerpen die de vorige keer zijn besproken. U snapt, we gaan ze niet twee keer in het raadsnieuws zetten.

Goeie vraag dus. Dank dat we die mochten beantwoorden.

Aanvalsplan armoede

Met het aanvalsplan wil de gemeente meer inwoners bereiken die financiële zorgen hebben. Ook diegenen die de weg naar hulp niet zo goed kunnen vinden. De gemeente wil dit samen met de raad, maatschappelijke organisaties, hulporganisaties en bedrijven oppakken.

Kwartaalrapportage

Je kunt nog zo goed begroten, er zijn altijd mee- en tegenvallers. Elk kwartaal praten college en raad daarover. Dat moet ook wel, want de raad heeft het budgetrecht.

Kasteel Almere

Iemand toont interesse om bij het kasteel te gaan bouwen. Daar zitten ideeën voor recreatie, maar ook voor woningen. En dat mag niet volgens het bestemmingsplan. En moet dit niet gewoon zoveel mogelijk groen blijven?

Onderzoeksrecht raad

Er komt mogelijk een onderzoek in de vorm van een raadsenquête naar het verloop van de Floriade. Maar hoe zo'n enquête gedaan wordt is aan regels gebonden.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2023 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.