Copy
    Nieuwsbrief
     December 2020
 
Nieuwsbrief voor iedereen die lokaal werk wil maken van een sterker sociaal beleid

Mijn bedrijf jouw thuis

Naar haalbare oplossingen voor huisvesting voor seizoenarbeiders


Mijn Bedrijf, Jouw ThuisJaarlijks zakken enkele duizenden tijdelijke werknemers, veelal vanuit Roemenië en Polen, af naar onze provincie om te werken in de land- en tuinbouw. De drie maanden dat ze hier werken verblijft ongeveer de helft bij de tuinbouwer op het bedrijf, de andere helft is aangewezen op de woonmarkt. Gezien het om zeer tijdelijke huisvesting gaat zijn slechte woonkwaliteit, overbevolkte panden en woekerprijzen vaak het gevolg.

Met het project ‘Mijn bedrijf jouw thuis’ bestudeerden we de mogelijkheden die landbouwers hebben om in kwaliteitsvolle tijdelijke of permanente huisvesting te voorzien. We deden dat samen met IGEMO, IOK en Boerenbond en konden een beroep doen op Europese, Vlaamse en provinciale (PDPO) middelen. We bundelden de belangen van de landbouwers, de lokale besturen en de tijdelijke werknemers en zochten voor vijf bedrijven naar haalbare oplossingen. De taak van  Samenlevingsopbouw was het ondersteunen van de seizoenarbeiders en het expliciteren van hun noden en wensen.

Op 20 november stelden we in een interactieve webinar de bevindingen voor. We verwezen naar de afgewerkte documenten die ook voor anderen nuttig kunnen zijn: een wegwijsbrochure voor seizoenarbeiders en een gebundelde nota met een stappenplan naar goede huisvesting, met een afweging van typologieën en een juridische kijk.
 
Bekijk de opname van de webinar

Bewonersparticipatie: een win win!

Webinar en inspiratiebundel over bewonersparticipatie bij renovatie in de sociale huisvesting


In 2016 startte Samenlevingsopbouw een traject met vier sociale huisvestingsmaatschappijen. Meer en kwaliteitsvollere bewonersparticipatie was het doel. Die leidt tot een beleid dat beter afgestemd is op de noden van de huurders, met meer tevreden huurders tot gevolg.

Op bewogen bewonersvergaderingen werden renovatieplannen en de herhuisvesting van bewoners besproken. Kerngroepen waarin sociale huurders in dialoog gingen met de sociale huisvestingsmaatschappij zagen het licht. Vrijwilligers namen het initiatief om activiteiten voor de buurt te organiseren.  

Samenlevingsopbouw ondersteunde de huisvestingsmaatschappijen om die bewonersparticipatie duurzaam in te bedden in hun werking.  

Wil je hier meer over weten of wil je hier zelf mee aan de slag? 
Neem dan een kijkje op de webinar, lees onze inspiratiebundel of
contacteer Anita Rimaux via 0491 61 92 92 of anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be
 
Download de inspiratiebundel

De geld-HELD en het rechtenkompas

Werken aan meer sociale bescherming in Lier


De Geld-Held

Het ‘Rechtenkompas’ en geld-HELD zijn twee initiatieven die Ons Gedacht ontwikkelde als antwoord op de vele situaties van onderbescherming die we vaststelden in onze vereniging.  

Het rechtenkompas bundelt de belangrijkste voordelen waar mensen met een beperkt budget recht op kunnen hebben en geeft aan bij welke diensten ze daarvoor in Lier terecht kunnen. Mensen met een beperkt budget kunnen hiermee zelf aan de slag.   
Daarnaast opende begin oktober de geld-HELD. Bij de geld-HELD is iedereen welkom voor een kopje koffie en een babbel (tenzij de corona-maatregelen dit niet toelaten). Samen met de geld-HELD kunnen mensen bekijken of ze de steun krijgen waar ze recht op hebben, of ze hun budget kunnen verhogen door vaste kosten te verminderen, hoe ze best met hun administratie omgaan, …  

Neem gerust een kijkje in het Rechtenkompas en de geld-HELD
 
Download het rechtenkompas

Waarom Mohamed en Mounira aan de alarmbel trekken en uit hun kot blijven komen

Het belang van toegankelijke welzijns- en sociaal-administratieve diensten tijdens de covid-maatregelen.


MouniraOpbouwwerker Mounira werkt aan kleuterparticipatie in Mechelen

“Tijdens een stoepbezoek kwam ik in contact met een moeder die eind februari was bevallen. Omdat ze een aantal weken vroeger dan gepland moest stoppen met werken, moesten er documenten van haar werkgever en de gynaecoloog worden bezorgd aan het ziekenfonds. Ook het vervangingsinkomen voor moederschapsrust en het geboortegeschenk van het ziekenfonds moesten worden geregeld.  Door de lockdown konden de ouders hiervoor echter niet terecht aan het loket. Omdat de vader door covid ook nog zijn werk verloren was, waren deze inkomsten voor het gezin cruciaal.

Het koppel sprak nog weinig Nederlands en behielp zich met een vertaalapp op de smartphone, maar samen met het ontbreken van een goede internetverbinding en laptop, was het voor hen op die manier onmogelijk om deze zaken zelf in orde te maken.  Wanneer ik hen dan een aantal maanden later leerde kennen, heb ik dit voor hen geregeld.  Ze waren ontzettend dankbaar, ze hadden echt zwarte sneeuw gezien”.  

MohamedOpbouwwerker Mohamed werkt in Mechelen in het project Huis aan Huis

“Ik leerde Hatim kennen tijdens de eerste weken van de pandemie. Hij werkt voor 2 schoonmaakbedrijven maar kon omwille van de lockdown veel minder werken en had dus recht op een aanvullende uitkering. Omdat er in het begin onregelmatigheden waren in de uitbetaling, is deze periode voor hem zeer frustrerend.  Hij heeft het gevoel dat hij constant zelf in het oog moet houden of hij correct uitbetaald wordt. Omdat de vakbond quasi onbereikbaar is, en zeker niet fysiek, kan hij niet zelf zijn vragen stellen. Alles moet via mail of telefonisch gebeuren, en dat lukt niet voor hem.  

Vanuit ons project Huis aan Huis proberen wij dan via mail of telefoon toch antwoorden te krijgen. Telefonisch is dat zeer moeilijk, je krijgt het antwoordapparaat met de boodschap dat alles telefonisch of per mail moet gebeuren.  De kans om iemand aan de lijn te krijgen is echter heel klein. Voor Hatim is dit bijzonder stresserend, ik maak me zorgen om hem.”

In Mechelen nam het Kansarmoedenetwerk (KAN), waarvan Samenlevingsopbouw deel uitmaakt, onlangs het initiatief om met vertegenwoordigers van een aantal moeilijk bereikbare diensten contact op te nemen. Aanleiding: de grote, vaak financiële, gevolgen van een ontoereikende bereikbaarheid voor een aanzienlijke groep Mechelaars in een precaire situatie.  We kregen van alle aangeschreven diensten een positieve reactie op onze vraag naar overleg en met de CM en de Voorzorg, ACV en ABVV en de Huurdersbond kwam er een online-gesprek.   De leden van het KAN illustreerden aan de hand van de situatie van mensen uit hun werking welke gevolgen de moeilijke bereikbaarheid, en vooral het gebrek aan fysieke dienstverlening, voor hen hadden. De diensten op hun beurt gaven aan dat deze informatie hen stimuleerde om de huidige bereikbaarheid onder de loep te nemen en ook in de toekomst zo veel mogelijk de deuren open te houden.

Ondanks deze inspanningen zullen ook in de komende weken overal in Vlaanderen veel mensen met dringende vragen voor de gesloten deur van welzijns- en sociaal administratieve diensten staan.  Ook mensen die door corona voor het eerst op deze diensten een beroep moeten doen. Sommigen komen bij onze opbouwwerkers terecht, of bij andere partners uit het welzijnsveld die net zoals wij in hun dagelijkse bezigheden ruimte maken om hen uit de nood te helpen. Anderen vinden niet de weg, met grote gevolgen voor henzelf, hun kinderen ...

Mohamed, Mounira en alle andere collega’s van Samenlevingsopbouw zullen daarom ook in de komende wintermaanden zo veel mogelijk “uit hun kot” blijven komen, en mensen blijven opzoeken en aanspreken*. Gehoord en gezien worden, iemand even deelgenoot kunnen maken van je leven op een lastig moment, iemand vinden die je wat kan vooruithelpen met je papieren, bij wie je je hart kan luchten en eens samen kan lachen… kan deze winter voor velen een belangrijk verschil maken.

Kom uit je kot, als lokaal bestuur, als welzijnsdienst of sociaal-administratieve dienst, als buur en burger … en reik mee uit naar de mensen die het nodig hebben.

(*) uiteraard worden daarbij steeds de veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd.

En verder

Papillon

Papillon projectNa Beerse starten nu ook Balen, Dessel, Mol en Retie met Papillon. Papillon maakt het voor kwetsbare gezinnen mogelijk om energiezuinige koelkasten, diepvriezers, wasmachines en droogkasten te huren voor een periode van 10 jaar. Levering, plaatsing, onderhoud en herstellingen zijn inbegrepen. Heel fijn om met dit project van onze West-Vlaamse collega’s aan de slag te gaan!  

Goed Plan

Goed PlanOpbouwwerker Leen stelde Goed Plan voor tijdens een webinar ‘Zorgeloos verhuren’ van de Stadsregio Turnhout. Zestig verhuurders keken mee. Goed Plan begeleidt verhuurders bij renovatiewerken en energiezuinige investeringen tot de huurwoning voldoet aan de vereisten om een conformiteitsattest te behalen. In 2021 start Goed Plan ook in Lier.  

Armoedeonderzoek in de Noorderkempen

Essen, Wuustwezel, Brasschaat, Kalmthout en Kapellen zijn gemeenten die je niet dadelijk associeert met armoede. Toch merken we dat ook hier het aandeel mensen in een kwetsbare positie toeneemt. Daarom kozen deze vijf gemeenten al jaren geleden om van armoedebestrijding een accent te maken in het regionaal zorgstrategisch plan.  Samenlevingsopbouw was de trekker van de daaraan verbonden werkgroep armoede.

Om prioriteiten te bepalen en in te spelen op de juiste knelpunten vonden we het belangrijk om het woord te geven aan de mensen in een kwetsbare positie. We organiseerden 9 focusgroepen met mensen met een zeer uiteenlopend profiel: van generatiearmen tot nieuwkomers, van jongvolwassenen tot hoogbejaarden. Dit deden we samen met CRESC (UA)  en een student uit de master sociaal werk.  Dit onderzoek is mogelijk gemaakt doordat de stuurgroep van het zorgstrategisch plan – waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn – besloot om hiervoor een budget uit te trekken.

De grote lijnen van de bevindingen waren niet nieuw : problemen met wonen (beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit), gezondheid (bereikbaarheid en betaalbaarheid) en werk (drempels) werden het meest benoemd. De moeilijkheden om Nederlands te leren en de gebrekkige mobiliteit doorkruisen deze drie thema’s. Het OCMW bleek zeer bereikbaar, andere diensten veel moeilijker. De details en quotes waren leerrijk.

Vanuit deze vaststellingen zullen in de komende weken concrete acties worden voorgesteld.
 

Bouwen aan de Buurt in Malle

In samenwerking met de gemeente Malle starten we begin 2021 in Malle met het project “Bouwen aan de Buurt”. In de Bloemekeswijk zullen we werken aan meer sociale bescherming voor alle buurtbewoners en – samen met bewoners en partners -  bouwen aan een buurt waar het fijn is om te leven.
 

Nieuwe STEKken in Zwijndrecht en Borsbeek

Dit najaar startte Samenlevingsopbouw in twee nieuwe gemeenten: Zwijndrecht en Borsbeek. In deze gemeenten zullen we via de uitbouw van een STEK werken aan meer sociale bescherming.
 
Deze nieuwsbrief krijg je vanwege Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 20 13 75
www.samenlevingsopbouw-ap.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wijzig je voorkeuren of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp