Copy
    Nieuwsbrief
April 2019
 
Nieuwsbrief voor iedereen die lokaal werk wil maken van een sterker sociaal beleid

Je praktische gids in de aanpak van energiearmoede


Heel wat gezinnen hebben problemen om hun energie- en waterfacturen te betalen. Vaak wonen ze in energieverslindende huizen. Dat werkt energieonzekerheid en energiearmoede in de hand. Lokale besturen zijn aan zet om daar wat aan te doen. Samenlevingsopbouw biedt je een praktische gids die je meeneemt in probleemdetectie, bestaande instrumenten, frisse ideeën, de grote middelen .... Beleid maken staat voorop maar ook concrete acties komen aan bod.

De overzichtelijke brochure, en 5 steekkaarten waar je meteen mee aan de slag kan, vind je hier:
 
www.energiearmoedebeleid.be

Naar een betere woonomgeving voor wie het niet breed heeft.

Kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt. 
Daar kunnen we samen iets aan doen.


Kleinschalige vernieuwende woonprojecten in de kijker (14 mei, Antwerpen)

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie presenteert op 14 mei in Antwerpen twee projecten op dit inspiratiemoment van de provincie. “Goed Plan” ondersteunde verhuurders op de private huurmarkt bij noodzakelijke renovaties in Herselt, Heist-op-den-Berg, Turnhout en Hoogstraten. “Klein en Goed Wonen in Herentals” realiseerde een kamerreglement samen met verhuurders, het lokaal bestuur, woon- en welzijnspartners én de mensen die in de kamers wonen.

Lokale besturen, OCMW’s, woonactoren, … gaan die dag naar huis met aanbevelingen voor het kwalitatief sterker maken van het onderste segment van de huurmarkt.
 
Ontdek het volledige programma en schrijf je hier in

Schooltijd!

Samen werken aan een succesvolle samenwerking tussen ouders en school.  


Een goede ouder-schoolrelatie is onmisbaar voor een vlotte start in de kleuterschool en de verdere schoolloopbaan. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ondersteunde de voorbije jaren verschillende scholen in Mechelen en omgeving bij het werken aan een visie en beleid. Als school krijg je zo een kompas en handvaten die je helpen om een succesvol partnerschap tussen school en ouders te ontwikkelen. Die expertise bundelden we in het project Schooltijd. Het is een tweejarig traject dat we aanbieden aan basisscholen die hier werk van willen maken.
 
Lees meer over Schooltijd

Goede praktijken voor ouder-schoolsamenwerking? 

Kom naar de inspiratieavond!


Warm, welkom en wederkerig Op maandagavond 6 mei organiseert Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie samen met het LOP basisonderwijs regio Mechelen een inspiratiesessie “Warm, welkom en wederkerig. Goede praktijken voor ouder-schoolsamenwerking”. Jan De Mets van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) presenteert recente inzichten uit zeven proeftuinen in Vlaanderen. Voor directie en (zorg)leerkrachten van basisscholen, CLB, voorschoolse voorzieningen, pedagogische begeleidingsdiensten, bacheloropleidingen,….

Hier vind je de uitnodiging voor de inspiratieavond.

 
Schrijf je hier in

Hoera, het is een stek!

Een STEK is sinds 29 maart een sterke zet richting meer sociale bescherming. Ook in jouw gemeente?


Een STEK verwijst naar een vertrouwde basisvoorziening dichtbij: het buurt- of dorpshuis, sociaal restaurant, inloopcentrum, ruilwinkel of een combinatie van deze plekken. Mensen ontmoeten er mekaar, kunnen er leren, en vinden er makkelijk de weg naar de hulp- en dienstverlening. Maar een STEK gaat nog een stap verder en doet ook aan belangenbehartiging: organisaties en vrijwilligers ijveren samen voor meer en betere sociale bescherming.
 
Ontdek meer over de STEK op Sociaal.net

Nodig ons uit op de koffie!
(Dan brengen wij taart mee!)

Wat kan Samenlevingsopbouw betekenen in jouw stad, gemeente of regio?


In het bestuursakkoord heb je als lokale overheid heel wat ambities voor de komende jaren. Wellicht wens je voor alle inwoners betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Je helpt graag werkzoekenden aan het werk. Je wil de schoolfactuur betaalbaar en de schoolomgeving veilig houden, ...

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie kan daarbij helpen. Onze projecten zorgen ervoor dat ook kwetsbare inwoners aan het leven in je stad of gemeente kunnen deelnemen. Op onze website lees je hoe we dat aanpakken. Wij komen graag bij je langs om te bekijken wat we in jouw stad of gemeente kunnen betekenen!
 
Contacteer ons voor een gesprek
Deze nieuwsbrief krijg je vanwege Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 20 13 75
www.samenlevingsopbouw-ap.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wijzig je voorkeuren wijzigen of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp