Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Februari 2021
Beste lezer,

Een nieuwsbrief is snel gevuld. Graag deel ik wetenswaardigheden uit de palliatieve zorg: uit het eigen netwerk en regio en uit den lande. 

Wil jij hier graag iets delen met collega’s of heb je suggesties om deze nieuwsbrief beter aan te sluiten bij jouw behoefte? Laat het me weten!

Kijk vooral ook even naar het scholingsprogramma voorjaar 2021


Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator
T 0610288650 – marjan.hoeijmakers@beweging3.nl
Nu één landelijk nummer voor bestaande consultatiedienst

Om zorgprofessionals bij complexe casuïstiek in de palliatieve zorg te assisteren, zijn ruim 15 jaar geleden telefonische consultatieteams palliatieve zorg opgezet in Nederland. Generalisten kunnen zo specialisten raadplegen om patiënten de beste palliatieve zorg te bieden. Lees verder.

Informatie en routekaart palliatieve zorg Eemland

Wil je als zorgverlener snel bij de juiste informatie komen over palliatieve zorg met betrekking tot belangrijke thema’s en passende zorg in de regio Eemland? Gebruik dan de informatiekaart palliatieve zorg. Het wijst je de weg en geeft doorklikmogelijkheden naar documenten met veel achtergrondinformatie. Er is ook een routekaart palliatieve zorg toegevoegd bij Covid-19. De toegevoegde adressen en contactgegevens zijn niet uitputtend maar helpen je zeker op weg.

CURA in hospice Nijkerk

Hospice Nijkerk heeft in de praktijkronde van het Palliantie programma van ZonMw subsidie verworven om CURA in te voeren. CURA is een vorm van moreel beraad. Het biedt laagdrempelige en op gestructureerde wijze ondersteuning bij morele dilemma’s en lastige situaties in de palliatieve zorg. Wanneer je twijfelt over wat het goede is om te doen. De implementatie van CURA heeft tot doel de morele veerkracht van zorgverleners te vergroten en de morele stress te verminderen. Zorgverleners zijn zo beter in staat goede zorg te (blijven) geven. Om die kwaliteit van zorg aan de gasten in het hospice gaat het uiteindelijk.

In het hospice zijn de drie coördinatoren van vrijwilligers en een verpleegkundige opgeleid tot ambassadeur. Zij zijn de gespreksleider bij de stapsgewijze bespreking van een concrete casus tijdens al bestaande overlegmomenten en trainingen van de medewerkers.

De vier ambassadeurs ontvangen binnenkort hun certificaat en zijn al begonnen om CURA actief te gebruiken. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige innovatie! 

Het project vindt plaats met onderzoekers van het VUmc en Amsterdam UMC

Nieuw samenwerkingsconvenant Netwerk PZ Eemland
Bestuurders van de bij ons netwerk aangesloten organisaties tekenen in mei een nieuw samenwerkingsconvenant. De ondertekening is een prachtig moment waarop 17 organisaties zich met elkaar bereid verklaren om de best mogelijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase te bieden. En daarvoor al het nodige in samenwerking met elkaar te willen organiseren en ontwikkelen. De samenwerkingsafspraken zijn al gemaakt en van kracht maar vanwege de geldende coronamaatregelen is ondertekening op locatie nu niet mogelijk. 

Als onderdeel van de afspraken is een nieuw netwerkoverleg gestart waaraan de inhoudelijke experts in palliatieve zorg van de 17 organisaties deelnemen. De start was begin februari. Doel is met elkaar heel concreet samen te werken in de zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. En verder dan dat, om kennis uit te wisselen, problemen in bijvoorbeeld continuïteit van zorg aan te pakken en te innoveren voor de best mogelijke palliatieve zorg in de regio.

Nieuwsgierig? Neem contact op met de netwerkcoördinator.

Notaris niet nodig bij wilsverklaring  
Veel mensen denken dat je voor een wilsverklaring naar de notaris moet. Het AD interviewde in december 2020 een notaris die al 40.000 aktes heeft getekend. De laatste jaren maakt hij “heel veel levenstestamenten, waarbij mensen regelingen treffen voor de kwaaie kans dat ze ooit een keer wilsonbekwaam worden. Vandaag de dag maak ik ze dagelijks.” Is dat wel nodig, een gang naar de notaris?
 
Ook uit recent onderzoek in opdracht van de NVVE blijkt dat bijna 40% van de ondervraagden denkt dat een zorg- of wilsverklaring bij de notaris moet worden vastgelegd. Dat is niet zo, je kunt op diverse plekken terecht voor wilsverklaringen en een eenvoudig ondertekend papier is ook genoeg. Deze documenten zijn rechtsgeldig en de gang naar (plus de kosten van) een notaris is niet nodig. Voor het vastleggen van wensen t.a.v. financiële zaken is een notaris wel nodig. Lees meer.

Zorgverleners: ‘Kwaliteit van palliatieve zorg is goed, maar kan nog beter
Zorgverleners vinden dat de palliatieve zorg die zij geven van hoge kwaliteit is. De zorg kan nóg beter worden als de adviezen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vaker ter harte worden genomen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Winst is te halen in tijdige herkenning van de palliatieve fase, betere samenwerking, meer proactieve zorg en meer tijd voor palliatieve zorg. Lees meer.
 

Samenwerking e-pal en Palliaweb  
Het digitale tijdschrift e-pal voorziet iedereen die werkt voor, in of aan palliatieve zorg van wetenschappelijke toegankelijke geschreven artikelen. Vanuit de gedeelde ambitie om kennis en informatie over palliatieve zorg beschikbaar te maken voor zorgverleners, werken e-pal en PZNL voortaan samen. Lees hier verder.

Inzet koppelbed thuis nu mogelijk via telefonische aanmelding 
Vegro heeft 120 koppelbedden landelijk beschikbaar voor mensen thuis. Cliënten zelf en thuiszorgmedewerkers kunnen een koppelbed rechtstreeks bij de klantenservice van Vegro aanvragen. 

De koppelbedden, geschonken door Roparun, zijn bedoeld voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Zo kunnen de naaste(n) dicht bij de persoon in kwestie blijven. Het koppelbed is eenvoudig aan te vragen via de klantenservice van Vegro. 

Voor het uitlenen van het koppelbed wordt door de klantenservice de vraag gesteld: 
‘Is de prognose dat de persoon in kwestie mogelijk binnen een jaar komt te overlijden?’. 
Wanneer dit het geval is dan komt die persoon en de familie in aanmerking voor een koppelbed. De klant ontvangt eenmalig een factuur van € 16,50 voor transport en reiniging van het koppelbed. 

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een koppelbed? Neem dan contact op met de klantenservice van Vegro via: 0900- 288 77 66. 
Na gebruik volstaat eenvoudigweg een telefoontje om het bed weer te laten ophalen.

Rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’
Recent zijn aan minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase overhandigd in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’. De rapportage is, als input voor de politieke discussie over de onderwerpen de waarde van ouder worden (voorheen waardig ouder worden), de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven, ook aan de Tweede Kamer gestuurd. Op de website dialooglaatstelevensfase.nl kun je de rapportage downloaden en de podcast van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies luisteren.

Copyright © 2021 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp