Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

December 2021
Ook dit jaar werd voor een deel beheerst door de corona pandemie met veel onrust en hoge werkdruk. Tegelijkertijd gebeurden er hele mooie dingen. Zorg voor mensen in hun laatste levensfase kreeg goede aandacht, scholingen online werden ondanks alles goed bezocht, leden van het netwerk palliatieve zorg tekenden een nieuw samenwerkingsconvenant en er was zorg voor elkaar. 

Zo wens ik jou als lezer mooie feestdagen toe en alle goeds voor 2022!


Met een hartelijke groet,
Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator
T 0610288650 – marjan.hoeijmakers@beweging3.nl 
Boeiende inspiratiesessie in de regio: gespreksvoering over de laatste levensfase

Ieder leven is uniek. Ieder sterven is uniek. Ieder rouwproces is uniek. 
In november verzorgden Mariëtte Bergmans van Beweging 3.0 en Hilda en Robin Zuidam van het Bezinningshuis een inspiratiesessie over het aangaan van gesprekken in de laatste levensfase. Verzorgenden en verpleegkundigen kwamen bijeen om lastige of moeilijke situaties uit de praktijk te delen en te oefenen. 

Je neemt als zorgverlener altijd drie zaken mee in gespreksvoering: je inhoudelijke kennis over de stervensfase en over gespreksvoering; je houding, heb je de tijd/rust of ben je in de actiestand; en je vaardigheid. Die laatste, gespreksvaardigheid, krijg je alleen door te oefenen.

In het gesprek met je cliënt kun je vijf essentiële vragen gebruiken
1.    Kun je er iets meer over vertellen?
2.    Wat betekent dat voor jou?
3.    Welk gevoel roept dit op?
4.    De onzichtbare vraag: de stilte?
5.    Heb je gezegd wat je wilde zeggen?

Lees verder.

(Bron: Levenseinde gesprekken door Rob Bruntink en Mariska Overman). 

Palliatief Thuiszorg team DeGezusters gestart

Thuiszorg de GeZusters is gestart met een PTZ team! Aanleiding waren schrijnende situaties van cliënten afgelopen zomer, die zonder begeleiding en zonder thuiszorg naar huis kwamen om te sterven.  Mantelzorgers en huisartsen waren erg betrokken, maar thuiszorg bleef uit. Om goed in te kunnen spelen op die behoefte zijn wij gestart met de voorbereidingen om een PTZ team in te kunnen zetten dat deskundige zorg biedt in de terminale fase. Dat vroeg veel van ons. Nu is het team geschoold, staat het koffertje met materialen klaar en zijn alle middelen en mogelijkheden paraat om ingezet te worden.  

Thuiszorg de GeZusters zet het PTZ team in om met liefde te ondersteunen waar het voor mensen in de terminale fase nodig is. Neem gerust contact op.  

Scholingsprogramma 2022 in de maak!

In januari zullen de mogelijkheden om deel te nemen aan scholingen over palliatieve zorg weer op de website verschijnen. We werken er hard aan.

Je kunt 19 januari wel al deelnemen aan de digitale scholing over ‘medicinale cannabis in de palliatieve fase’ van de regio Noord West Veluwe. Je wordt geïnformeerd over wat (medicinale) cannabis is, hoe het werkt, wanneer het ingezet wordt en welke invloed het heeft. Zie hier de website.

De onderwerpen in het voorjaar zijn:

  1. Hoop sterft als laatste… De sleutel van hoop ligt bij de zorgvrager zelf. Hoe sluit jij daar als zorgverlener bij aan?
  2. Palliatieve sedatie: de nieuwe richtlijn. Alles wat je wilt weten over de nieuwe richtlijn. (digitaal)
  3. Stoppen met Eten en Drinken (versterving). Wat is het precies, verloop van het proces, voorbereiding en begeleiding, ethische overwegingen en dilemma’s.
  4. Basis van palliatieve zorg voor verzorgenden: twee sessies met informatie, groepswerk en vaardigheden in gespreksvoering.
  5. Palliatieve zorg in de psychiatrie. Van en door GGz Centraal
Doe de competentiescan palliatieve zorg. Test je kennis op Palliaweb.nl

Sinds kort kun je onderzoeken hoe het staat met jouw kennis op het gebied van palliatieve zorg met de competentiescan palliatieve zorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. In slecht vijftien minuten vul je de vragenlijst in en zie je meteen hoe je scoort op de gedragsuitingen kennis, vaardigheden en attitude binnen de verschillende CanMEDS-rollen.
Lees meer op palliaweb.

Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning 

Het belang van markering én proactieve zorgplanning (advance care planning) wordt steeds duidelijker. Maar hoe pas je het als zorgverlener toe in het dagelijkse werk? Voor zorgverleners die met deze thema’s aan de slag willen, kan het even zoeken zijn. Hoe pak je het aan? Wat heb je nodig? Waar begin je?  Er zijn aardig wat hulpmiddelen voorhanden. Kijk verder op Palliaweb.

De digitale kennismarkt proactieve zorgplanning voor zorgverleners in Midden Nederland in september en november had veel deelnemers. Voor wie dat wil zijn de workshops en presentaties terug te kijken.

Aromazorg in de palliatief terminale fase. Wat is het?

In de palliatieve zorg werkt aromazorg vooral bij het verlichten van klachten en ongemakken en het zorgt voor een veilige, troostende sfeer. Geuren spelen een belangrijke rol en ze zijn via ons limbische systeem verbonden met emoties en herinneringen.  De essentiële oliën (geconcentreerde oliën uit planten) hebben allemaal een unieke en diepe werking op lichaam en geest. Vanwege de bijzondere eigenschappen kent elk product zijn eigen specifieke werking. Een geur kan bv geruststellen, pijn bij mondproblemen, of misselijkheid verminderen.

Voor meer informatie: Kicozo en Aromazorg bij kanker

50 manieren om afscheid te nemen. Je kunt het maar één keer doen. 

Afscheid nemen van een dierbare die gaat overlijden kan op vele manieren. Barbara van Beukering interviewde tientallen personen over hun recente ervaring hiermee. Ook degenen die weten dat zij gaan overlijden, hebben hun eigen manier om daar mee om te gaan. Dat speelt een heel belangrijke rol in het afscheid. Van Beukering weet als geen ander dit aspect te belichten. Resultaat is deze bundeling van verdrietige, maar vaak ook ontroerende en troostrijke verhalen. Deze verhalen verschenen eerder in de weekendbijlage van de Volkskrant. 

Ga hier naar de volledige lijst met lees-, luister-, en kijktips.

Copyright © 2021 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp