Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Scholingsprogramma NPZ Eemland
voorjaar 2021
In deze speciale nieuwsbrief stuur ik je de aankondiging van drie scholingen palliatieve zorg. Voel je vrij om de informatie verder door te sturen!

De eerste scholing is een online thema-avond over Troosten. Hoe doe je dat? op 18
februari. De tweede scholing start in maart en gaat over Essenties van Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Het is een drieluik die een uitgebreide introductie in de PZ biedt. Je kunt deze als geheel volgen maar ook een of twee van de afzonderlijke sessies. Er is accreditatie aangevraagd. Hetzelfde geldt voor het tweeluik Start van Palliatieve Zorg voor verzorgenden in april.
Boeiende sprekers nemen je mee in de palliatieve zorg en zetten je ook praktisch aan het werk. De scholingen zijn voor een deel online maar voor het praktische deel hopelijk op locatie.
Aanmelden kan op de website van het netwerk palliatieve zorg Eemland. 

Voor meer informatie of vragen neem gerust contact op.

Marjan Hoeijmakers (netwerkcoördinator)
marjan.hoeijmakers@beweging3.nl / T 06 10288650
Thema avond: Troosten, hoe doe je dat? 
Helpen bij de spirituele/mentale omgang van je cliënt met een verlieservaring.

Datum en tijd: 18 februari 2021 van 19.00-20.30 uur
Via Zoom. Je ontvangt de link kort vooraf.
Klik hier voor de uitnodiging.

School je in de Basis van Palliatieve Zorg !
2 sessies voor verzorgenden – maart en april 2021
  • Sessie 1: Basiskennis van palliatieve zorg, 30 maart 2021 van 19.00-21.00 uur door Laetitia Schillemans en Irene Heemstra.
  • Sessie 2: Gespreksvoering in de palliatieve zorg: introductie en vaardigheden oefenen, 12 april van 19.00-21.00 uur door Hilda Zuidam en Willem Blokland.

Klik hier voor de uitnodiging.

School je in essenties van Palliatieve Zorg !
3 sessies voor verpleegkundigen – maart en april 2021
  • Sessie 1. Gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning: theoretisch kader, 4 maart van 19.00-21.00 uur door Laetitia Schillemans en Jannie Oskam.
  • Sessie 2. Gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning: methodieken en toepassing, 15 maart van 19.00-21.00 uur door Laetitia Schillemans en Willem Blokland.
  • Sessie 3: Gespreksvoering in de PZ: introductie en vaardigheden oefenen, 6 april van 19.00-21.00 uur door Hilda Zuidam en Willem Blokland.

Klik hier voor de uitnodiging.

Copyright © 2021 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp