Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Juni 2021
Het is nu echt zomer en we rollen zo de vakanties in. Het is ademhalen na een spannende en drukke tijd in de zorg voor mensen met of na corona, in een (werk)omgeving die beheerst is door alle beperkende maatregelen.
In deze nieuwsbrief lees je een aantal berichten uit de wereld van de palliatieve zorg. Uit onze eigen regio en van elders. Ook nieuws over de scholingen die in het najaar op de planning staan. Houd de website in de gaten! Deze steekt binnenkort in een nieuw jasje!

Voor iedereen een hele fijne zomer gewenst en een prachtige vakantie!


Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator
T 0610288650 – marjan.hoeijmakers@beweging3.nl
Inspiratiesessies palliatieve zorg bij Beweging 3.0 

Mariëtte Bergmans is adviseur palliatieve zorg bij Beweging 3.0, voor de intramurale zorg. Zij organiseert met regelmaat inspiratiesessies voor de zorgverleners, aandachtsvelders palliatieve zorg (PZ) en anderen, in de woonzorgcentra, verpleeghuizen en ook wijkverpleging. Elke inspiratiesessie heeft een thema. Als uitgangspunt worden het Kwaliteitskader PZ en bestaande richtlijnen genomen. Deze maand was het thema Sterven en eenzaamheid. 

Hoe ging het dit keer in zijn werk? In een plenaire inleiding gingen een kaderarts PZ en een gespecialiseerd verpleegkundige PZ in op het thema eenzaamheid. Hoe dit in de praktijk op verschillende manieren aanwezig kan zijn en de bewustwording wat dit voor jou als hulpverlener kan betekenen. Aan de hand van twee casussen bespraken deelnemers de vier dimensies van palliatieve zorg in de stervensfase en de rol van verpleegkundige en verzorgende. Ervaringen werden uitgewisseld. In een paralelsessie ging een geestelijk verzorger verder in op de spirituele dimensie. Hoe eenzaamheid beleeft kan worden. In een andere sessie gaf een coördinerend verpleegkundige aan welke signalen bij bewoner, naasten of zorgteam aanleiding kunnen geven om een vrijwilliger palliatief terminale zorg –VPTZ- in te zetten. De coördinator VPTZ van Proxima gaf hierop nog een toelichting. 

Blijf elkaar inspireren is de boodschap van Mariëtte. Vind je dit voorbeeld interessant voor je eigen praktijk en wil je er meer over weten neem dan contact op, mariettebergmans@beweging3.nl 

Scholingen palliatieve zorg: gevarieerd najaar programma
Maak een keuze voor wat jij nodig hebt!

Onze werkgroep deskundigheidsbevordering heeft opnieuw een gevarieerd programma met scholingen samengesteld voor aankomend najaar. Enkele scholingen zijn, op basis van goede ervaringen uit het voorjaar, opnieuw in samenwerking met de regio NW Veluwe. 
Ik noem de onderwerpen van scholing hier kort en bondig. Ik nodig je uit om binnenkort onze website te raadplegen voor de exacte data en meer informatie. Een en ander is op dit moment nog afhankelijk van de beschikbaarheid van sprekers.

 

Maand Onderwerp Digitaal / op locatie
September Immunotherapie door oncoloog Digitaal met NW Veluwe
September Kinderen als naasten bij palliatieve zorg Op locatie regio NW Veluwe
Oktober Symposium Dag van de Palliatieve zorg
‘Waarde van palliatieve zorg’
Plenaire spreker en workshops
Op locatie in Amersfoort
Oktober  Thema avond: PZ voor specifieke doelgroepen (mensen met een psychiatrische ziekte, verstandelijke beperking, hersenschade). Op locatie
Oktober - november Basis van palliatieve zorg voor verzorgenden: 2 sessies Op locatie
November Palliatief redeneren voor verpleegkundigen aan de hand van casus: 2 sessies Op locatie of digitaal
November Thema avond over culturele aspecten in de PZ Op locatie of digitaal
November Pijn en sedatie In de regio NW Veluwe
     
WEBINAR: Aandacht voor levensvragen
van waarde voor iedereen

Dag van de Levensvragen
Op vrijdag 25 juni is het De dag van de Levensvragen. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert Centrum voor Levensvragen Midden Nederland een Webinar voor iedereen die wel eens kampt met levensvragen en voor professionals in de zorg die wel eens cliënten of patiënten zouden willen doorverwijzen. Zeven geestelijk verzorgers staan voor je klaar om je op verschillende onderwerpen te informeren en met je in gesprek te gaan. Je kunt zelf kiezen welk thema je het meeste aanspreekt.

Lees meer over het webinar
Over meer activiteiten elders in het land lees je hier 

Krant AANDACHT VOOR STERVEN

24 Mei was de nationale dag ‘Aandacht voor sterven’. Ons netwerk maakte over dit thema een krant met bijdragen van verschillende auteurs. Deze krant zet de zorgverlening rondom het sterven in het licht. Het  biedt tegelijkertijd concrete handvatten en verwijzingen naar meer informatie voor omgaan met sterven in de praktijk. Was je nog niet in de gelegenheid om de krant te lezen dan vind je hem hier terug.

Betere palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Onderzoek van Nivel wint ZonMw parel.

Praten over zorgwensen en behoeften (Advance Care Planning) is niet vanzelfsprekend in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch willen zij graag zelf meepraten over toekomstige zorg. Samen met cliënten, hun naasten en zorgverleners ontwikkelden het Nivel en Koraal een trainingsprogramma voor zorgverleners dat gericht is op het toepassen van ACP in het zorgproces. Hiervoor ontving de projectgroep op 2 juni 2021 de Parel van ZonMw. Lees verder.

Copyright © 2021 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp