Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

November 2020
Beste lezer,
Wat een jaar, dit 2020! We hebben ongekende gebeurtenissen meegemaakt: in de zorg, ons samenleven en wellicht ook privé. Op het moment dat ik dit schrijf begeven we ons net in de tweede ‘lock down’ …

En toch! Er is ook veel goeds gebeurd. We hebben ons meer dan eens gerealiseerd dat samenwerking van belang is en we dat vooral kunnen doen door een proactieve opstelling. In de organisatie van zorg in crisis en met proactieve zorgplanning in de zorg aan zieken. Het gesprek over de laatste levensfase is zo belangrijk!

Het netwerk heeft in scholingen aan verzorgenden en verpleegkundigen hieraan bijgedragen. Ook is de samenwerking met de leden van het netwerk geëvalueerd en worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze basis zal een enorme impuls geven aan wat het netwerk, wij, in samenwerking kunnen betekenen voor goede palliatieve zorg in de regio Eemland. 

Zo wens ik u als lezer mooie feestdagen toe en alle goeds voor 2021!

Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator
T 0610288650 – marjan.hoeijmakers@beweging3.nl
Palliatieteam Meander Medisch Centrum bereikbaar voor teleconsultatie

Het Palliatieteam (PAT) is in november gestart met de mogelijkheid van teleconsultatie in de palliatieve zorg buiten het ziekenhuis. Het wil zo de zorgverlening aan patiënten in de palliatieve fase verder verbeteren en de samenwerking met de huisartsen versterken.
 
Huisartsen kunnen een teleconsult aanvragen via Zorgdomein. In dit systeem dat ook wordt gebruikt bij verwijzingen en teleconsultatie met andere specialismen kunnen nu ook vragen over patiënten in de palliatieve fase aan het PAT voorgelegd worden. Vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
Teleconsultatie biedt het PAT ook de mogelijkheid om, bij patiënten die bekend zijn in het MMC, de vraag en de adviezen te registeren in het EPD. De informatie is dan toegankelijk voor in ieder geval de betrokken medici.

Tussenland, over leven met de dood in de schoenen.
Een boek vanuit patiënten perspectief.

Met de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ word je gekatapulteerd in Tussenland. Dit is een overgangsgebied tussen leven en dood waar je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Je kunt niet meer terug naar de ingang en er is maar één uitgang: het einde van je leven. Sommige mensen belanden in sneltreinvaart bij de uitgang. Maar als allerlei behandelingen je leven verlengen, kun je jaren in Tussenland vertoeven. Jannie Oskam verteld en schrijft op basis van eigen ervaringen. Lees hier verder.

Oplevering onderwijsraamwerk enorme mijlpaal’ Bericht van O2PZ

Het zal u niet ontgaan zijn: het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 is opgeleverd. Tijdens de afgelopen periode heeft de werkgroep van Palliactief haar goedkeuring verleend aan het wo(+)deel van het raamwerk, zodat de gedrukte en digitale versie de komende weken kan worden verspreid. U vindt de raamwerken hier. ‘Een enorme mijlpaal’, vindt programmamanager Marijke Dericks-Issing. ‘Helaas komen we nu ook meteen een hindernis tegen. De mbo’s, hbo’s en geneeskunde opleidingen hebben momenteel hun handen vol aan het digitaliseren van hun lesmateriaal vanwege Corona. We zijn momenteel druk in overleg om te kijken hoe we hierop kunnen inspelen, zodat een en ander geen noemenswaardige vertraging oploopt.’ Lees hier verder voor meer nieuws: het digitaal platform dat bijna af is, ambassadeurs voor de onderwijsknooppunten en samenwerking met de huisartsen.

Scholingen van het netwerk over palliatieve zorg in 2021
Elk jaar biedt het netwerk palliatieve zorg Eemland een scholingsprogramma aan. Dit programma is gericht op professionals en (in mindere mate) op vrijwilligers die direct zorg verlenen aan gasten, bewoners, cliënten, patiënten die palliatieve terminale zorg ontvangen in de organisatie waar ze werkzaam zijn. Ook voor 2021 staat een gevarieerd programma in de steigers met als speerpunten: start van palliatieve zorg, proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming, gespreksvoering met patiënten en naasten, en aandacht voor de existentiële dimensie in de palliatieve zorg. 

Meer informatie in januari op onze website.

Webinar ‘Verlies en rouw, hoe help je erbij?’ is terug te kijken
Op maandag 30 november werkte het Centrum voor Levensvragen Eemland mee aan het webinar ‘Verlies en rouw, hoe help je erbij?’. Doel van het webinar was  om verwijzers te informeren over het aanbod van de Centra voor Levensvragen Eemland, Noord West Veluwe en Rivierengebied die samenwerken in een koepel.
De geestelijk verzorgers van deze Centra bieden geestelijke zorg aan mensen die thuis wonen. Maar wat is dat eigenlijk, en voor wie is dat dan bestemd? Wat is het verschil met wat bijvoorbeeld een psycholoog of een coach te bieden heeft? 
Op levendige wijze hebben de sprekers antwoord gegeven op deze vragen. Je kunt hier doorklikken naar wat de sprekers te vertellen hadden. Of kijk het webinar hier terug. Lees verder.

Telehealth in de palliatieve zorg   
Hoe zetten we digitale middelen op een zinvolle manier in om de afstand te overbruggen tussen zorgverleners in de palliatieve terminale zorg in de eerste lijn? Jellien Makonga-Braaksma deed dit voorjaar in het kader van haar meesterproef aan hogeschool Saxion, onderzoek bij huisartsen en wijkverpleegkundigen in de regio Eemland. 
Telehealth kan warme en persoonlijke zorg nooit vervangen. Toch kan het wel de samenwerking versterken en processen soepeler en sneller laten verlopen. Hierdoor hoeft de patiënt niet onnodig te wachten op bestrijding van symptomen die optreden door het naderend levenseinde. Ook kan het de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen verminderen door efficiënte samenwerking. Lees hier meer over de resultaten.

Eerste Monitor Palliatieve Zorg van de NZa
Zorggebruik neemt toe in het laatste levensjaar

Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten. Die verschillen worden onder andere veroorzaakt door de leeftijd van de patiënt, maar ook door het ziektebeeld waaraan de patiënt lijdt. Naarmate het overlijden dichterbij komt, neemt het zorggebruik toe. Ook het gebruik van acute zorgvoorzieningen, zoals de ambulancezorg en de spoedeisende hulp. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Monitor Palliatieve Zorg. Lees hier verder.

Berichten over palliatieve zorg van het Nivel
Praat minder, zorg meer voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigen in de palliatieve fase van hun ziekte.
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zo’n 30% van de Nederlandse bevolking, hebben moeite met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid, met het toepassen van deze informatie en met het stellen van vragen hierover. Zorgverleners communiceren vooral op een instrumentele manier met deze patiënten: ze geven informatie over de gezondheidstoestand en behandeling zonder te controleren of dit wordt begrepen. Daarnaast is er weinig aandacht voor de affectieve communicatie. Dit blijkt uit een studie van het Nivel, recent gepubliceerd in BMC Palliative Care. Lees verder.

Het Nivel bracht vier factsheets uit over palliatieve zorg die ingaan op zorggebruik en (niet) passende behandeling in de laatste levensfase. Alle vier staan op deze pagina van het Nivel.

Copyright © 2020 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp