Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Extra nieuwsbrief 24 maart 2020
Leven en (palliatieve) zorgen in tijden van Corona
Veel mensen krijgen te maken met de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Ziek worden of dierbaren verliezen is zeer ingrijpend. Jullie als professionals in de zorg en de palliatieve, terminale zorg krijgen te maken met heel nieuwe werkomstandigheden en richtlijnen. Er ontstaan al nieuwe voorzieningen om patiënten en naasten op te vangen. Hard nodig allemaal. Dit vraagt veel afstemming. En oplossing van knelpunten. Wil je daar een signaal over afgeven of delen met andere professionals gebruik dan het netwerk als medium. Ik ben bereid daarin te verbinden.

Marjan Hoeijmakers, Netwerkcoördinator
T 06 10288650 marjan.hoeijmakers@beweging3.nl
Geestelijk verzorgers zijn nu van extra waarde

Berichtje uit het Centrum voor Levensvragen Eemland
De hele wereld ziet er ineens anders uit door het Coronavirus. Het is nu de tijd waarin meer existentiële vragen opkomen en waar het fijn kan zijn om een gesprekspartner te hebben. Juist in een situatie waarin het leven kwetsbaar is.

Als geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Eemland, zijn wij er om je te helpen. Als professionals voeren wij gesprekken over leven, liefde, eenzaamheid, angst en dood. Om de gezondheid van mensen te beschermen vinden alle gesprekken voorlopig via telefoon, skype of Whats app plaats.

Direct contact: klik hier.

Wij wensen iedereen kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen toe.
Team geestelijk verzorgers Centrum voor levensvragen Eemland 

Lees meer.

Palliaweb – palliatieve zorg en COVID-19

PZNL heeft een bijzonder informatieve en uitgebreide pagina gemaakt over palliatieve zorg en COVID-19 op Palliaweb.

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt nu op Palliaweb informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.
 
Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl

Hospice de Luwte tijdelijk dicht, andere hospices ‘gewoon’ open
Hospice De Luwte kreeg te maken met besmetting onder medewerkers en is daarom tijdelijk gesloten. Lees hier een bericht hierover uit de Soester Courant. De andere hospices in onze regio zijn open: hospice Dôme, hospice Nijkerk en de palliatieve units in De Haven en Norschoten. Uiteraard worden maatregelen getroffen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Soms wordt de zorg met minder vrijwilligers gegeven, maar er zijn ook vrijwilligers die een dienst extra draaien. En families dragen een steentje bij. In sommige hospices heeft men wel moeten besluiten niet alle bedden meer beschikbaar te stellen. Voor beschikbare bedden kijk op Palliarts of op onze website.

Hulplijnen in Corona tijd

Mensen die geen bezoek meer ontvangen kunnen in nood raken, in praktische zin onthand zijn voor de dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld maar ook mentaal gezien omdat de contacten tot het minimum zijn beperkt. Er zijn verschillende hulplijnen opengesteld voor mensen in nood; van de ouderenbond, het Rode Kruis en veel meer.  

Met zorg leven heeft de hulplijnen mooi bij elkaar gezet. Je vindt er ook dagelijkse berichten.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. Lees verder.

Copyright © 2020 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp