Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

December 2022
 
Het jaar loopt ten einde. Wat hebben we hard gewerkt in de palliatieve zorg, ondanks de nasleep van corona en de krapte in menskracht. De partners in ons netwerk hebben onder andere samengewerkt aan de thema’s proactieve zorgplanning, bewustwording van palliatieve zorg, en deskundigheid. We hadden een inspirerend scholingsprogramma waar meer dan 400 mensen aan deelnamen.
 
Ik wil alle lezers danken voor hun betrokkenheid. Dat doe ik ook in het bewustzijn dat ik half februari overga naar een andere baan dichtbij huis in Eindhoven. Tot slot wens ik iedereen hele mooie feestdagen en alle goeds toe voor 2023!

Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator, Marjan.hoeijmakers@beweging3.nl
 


 
Vacacture netwerkcoördinator voor 24-32 uur
Voor het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator die stevig in zijn/haar schoenen staat en die partijen weet te verbinden om samen te werken aan passende zorg in de laatste levensfase.
Geïnteresseerd? Solliciteer hier

Werken aan je deskundigheid 
De werkgroep deskundigheidsbevordering heeft een aantal thema’s voor de scholingen 2023 gekozen. Ik noem er enkelen:
  • Rituelen
  • Palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden
  • Behandelgrenzen
  • Reflectievaardigheden
  • Het vrijwillig levenseinde
We werken nu een voorjaarsprogramma uit en starten in januari met een online casusbespreking aan de hand van een van de nieuwe richtlijnen palliatieve zorg. Houd in het nieuwe jaar onze website dus weer in de gaten om je aan te melden.

Congres ‘Leven toevoegen aan de dagen’
Op donderdag 16 maart 2023 vindt het allereerste grote congres van Carend plaats in de Jaarbeurs. Met sprekers als Teun Toebes, Manu Keirse, Sander de Hosson, Menno de Bree, Liesbeth van Vliet, Sabine Netters en Eric Geijteman zullen we aandacht kunnen besteden aan alle domeinen van de palliatieve zorg. Kijk hier voor meer informatie
 
Campagne Palliatieve zorg 15 november gestart
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. Om aandacht te geven aan deze campagne is er een handige toolkit gemaakt. Lees hier meer en op www.overpalliatievezorg.nl


Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen
De richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen is herzien en gepubliceerd. De richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk die ouders, verzorgers en zorgverleners hebben aangegeven.
Palliatieve zorg voor kinderen.
Ieder jaar komen ongeveer 5.000 tot 7.000 kinderen in aanmerking voor palliatieve zorg. Meestal zijn dit kinderen met zeldzame, complexe aandoeningen zoals stofwisselingsstoornissen, aanlegstoornissen van de hersenen of aandoeningen bij kinderen die veel te vroeg geboren zijn. Bij ongeveer 23% van de kinderen gaat het om palliatieve zorg vanwege oncologische aandoeningen. De meeste kinderen zijn jonger dan vijf jaar bij de start van het palliatieve traject en de palliatieve fase duurt bij kinderen vaak meerdere jaren. Lees hier de belangrijkste wijzigingen en aanbevelingen.
Bekijk de richtlijn hier.


 

Vakblad Pallium gestopt of toch niet?
Het fysieke vakblad Pallium is na vierentwintig jaargangen gestopt. Sinds 1998 volgde het blad alle ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Vooral in de beginperiode, van 1999 tot ongeveer 2010 was Pallium een baanbrekende waarde. Een echte pionier. Ondanks dat Pallium niet terugkeert in haar originele vorm, is het ook niet helemaal over en uit voor de publicatie. Hoe het dan verder gaat lees je hier.


 
Facebook
Website
Copyright © 2022 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp