Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Maart 2020
Nieuws uit het netwerk dat zich sterk maakt voor palliatieve zorg. Je leest over ‘sterven in verschillende culturen’, het Centrum voor Levensvragen Eemland, de patiënten naasten raad en andere items.

BELANGRIJKE MEDEDELING - ANNULERING
We leven in bijzondere tijden. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen is besloten de scholingen die in maart gepland staan te laten vervallen. We zoeken naar een nieuwe datum en iedereen die zich ingeschreven heeft ontvangt een bericht hierover.


Afgelopen maand hebben wel de eerste scholingen palliatieve zorg uit het programma van 2020 plaatsgevonden. Met succes, gezien het grote aantal deelnemers en hun positieve beoordeling. Het ging voor verpleegkundigen over proactieve zorgplanning en voor verzorgenden over de start van palliatieve zorg. Beide scholingen worden in het najaar herhaald. Neem een kijkje voor meer scholingen in ons programma en meld je meteen aan.
Uitnodiging ‘Sterven in verschillende culturen’ 

Voor alle zorgverleners en vrijwilligers. Deze avond willen we mensen die in de zorg werken een verrijkend beeld geven van een andere beleving en verwachting van de zorg en in de gelegenheid stellen hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Op 16 april 2020 van 19.00-21.00 uur kijken we naar en spreken we over De film “Ik heb een dokter in Marokko”  in WZC De Haven | Op de Ree 161 | 3752 GM Bunschoten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Schrijf je hier in.
Lees verder over deze avond.

Filmpje terminaliteitsverklaring VWS online

Eerder meldden we al dat de terminaliteitsverklaring in veel gevallen niet meer nodig is. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg afgesproken met VWS. De verklaring zorgde voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt. Ter verduidelijking voor de praktijk heeft VWS nu een filmpje ontwikkeld. Lees verder.

Nieuwe website Centrum voor Levensvragen Eemland 
‘Een goed gesprek op een kwetsbaar moment’ 

Het Centrum voor Levensvragen Eemland heeft een nieuwe website! Neem meteen een kijkje en zie wat geestelijke verzorging te bieden heeft!
De website is onderdeel van een portaal voor alle Centra voor Levensvragen in Midden Nederland. Hier is informatie over geestelijke verzorging thuis, levensvragen en zingeving gebundeld. Er wordt verwezen naar de regiosites waarop de specifieke informatie voor betreffende regio te vinden is; voor hulpvragers en hun naasten, professionals en vrijwilligers De regiosite is ook direct te raadplegen.

Ouderen maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. En veel ouderen raken eenzaam nu minister Bruno Bruins opgeroepen heeft kwetsbare ouderen niet te bezoeken. Goed om te weten dat de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen ook telefonische consulten in de eerste lijn aanbieden.

Leden PNRaad Septet gezocht
Septet, het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland, wil geïntegreerde en persoonsgerichte zorg leveren aan de huidige en toekomstige patiënten en naasten. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat het patiënten- en naastenperspectief structureel wordt ingebed en wordt meegenomen bij ontwikkelingen en beslissingen binnen Septet. Dit gebeurt vooral in de Patiënten/Naastenraad (PNraad).

De PNraad van Septet vormt het beleidsplatform waarbinnen gesproken wordt over actuele ontwikkelingen en thema’s. Tevens wordt gesproken over projectaanvragen en beoordelingen in de palliatieve zorg en wat daar aan raakt. De pijlers waar vanuit gekeken wordt, zijn zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. De raad heeft een adviserend karakter naar het management en bestuur van Septet, waarbij zowel gevraagd als ongevraagd advies wordt gegeven.

Zir voor meer informatie het Profiel PNraadsleden. Ben of ken je iemand die dit zou kunnen en willen doen? Neem dan contact op met Margriet Wanders.

Handreiking palliatieve zorg thuis: stel jij jezelf de surprise question?

Hoe zorg je ervoor dat je patiënt de juiste palliatieve zorg ontvangt op de juiste plek en op het juiste moment? 

Kwaliteitskader
In 2017 werd het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd om hieraan bij te dragen. Nu is in samenwerking met V&VN een handreiking ontwikkeld speciaal voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Dit is een uitwerking van het kwaliteitskader vol adviezen. Lees verder.

Palliantie-project CURA in Hospice Nijkerk 1 april van start

Het hospice in Nijkerk vroeg samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland met succes subsidie aan bij het landelijk programma Palliantie. Het project maakt het mogelijk om een vorm van moreel beraad in de hospice zorg in te gaan passen. Doel is om moeilijke situaties en dilemma’s in de zorg aan gasten, met zorgverleners en vrijwilligers bespreekbaar te maken. Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en onderzoekers van het Amsterdam UMC. Felicitaties en succes gewenst met de invoering!

Copyright © 2020 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp