Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuwsbrief nr. 2 - januari 2020
In deze tweede editie van de nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA), een overkoepelend netwerk voor vo-ho aansluiting, kunt u lezen over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van aansluiting en studiesucces die plaats hebben gevonden en/of gaan vinden in het netwerk.
 Terugblik OPeRA-netwerkbijeenkomst
26 november 2019

Op 26 november 2019 was de netwerkbijeenkomst van OPeRA. Deze stond in het teken van ‘motivatie’. Egbert Neels, onderwijsadviseur (bij de UvA en bij Lemons Learning & Development) heeft een Workshop ‘Self-Determination in Practice’ verzorgd.
 
Hoe exact kiezen exacte kiezers? Een onderzoek naar studiekeuzeprofielen aan de VU

De campagne ‘Kies Exact’ blijkt succesvol; de belangstelling voor Bètastudies en studies in de Gezondheidszorg groeit jaar op jaar. Om beter zicht te hebben op de keuzes van onze studenten, onderzocht de Vrije Universiteit de ontwikkeling van studiekeuzeprofielen. Welke ontwikkeling zien we? Wat betekenen die voor middelbare scholen en universiteiten?

Meer lezen

Bekijk hieronder het filmpje: een samenvatting van de onderzoekspresentatie.
Masterclasses van
Pre-University College
 

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs kan de overgang naar de universiteit best groot zijn. Met dit idee voor ogen begon de Vrije Universiteit bijna vijf jaar geleden met Pre-University College (PUC). Elk semester worden er door PUC tientallen masterclasses georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen waardoor leerlingen de universitaire manier van lesgeven beter leren begrijpen en de overgang naar de universiteit iets makkelijker zijn.

Meer lezen

Studentenwelzijn als schakel naar studiesucces

In 2018 heeft het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland een onderzoek uitgevoerd naar Studentenwelzijn. Resultaat: de studenten zien zowel voor het onderwijs, docenten als voor studenten zelf een rol weggelegd om hun welzijn te bevorderen. 

Meer lezen

VO HO aansluiting voor talen en mens- en maatschappijvakken tijdens Bètapartnersconferentie

Op donderdag 12 maart vindt de jaarlijkse Bètapartnersconferentie plaats op de bètafaculteit van de UvA, FNWI, Sciencepark. Tijdens de conferentie is er ook altijd een schoolleidersbijeenkomst. Naar aanleiding van de vele verzoeken die we altijd krijgen uit de scholen en naar aanleiding van de discussie in de stuurgroep hebben we dit keer een bijzonder thema voor de schoolleidersbijeenkomst: de aansluiting van alfa en gamma tussen vo en ho en de ontwikkeling van de steunpunten voor de talen en mens- en maatschappij vakken.

Meer lezen

Student Engagement Center Amsterdam gaat van start

Hoe waardeer je student-initiatieven op het gebied van diversiteiten hoe zorg je ervoor dat je deze initiatieven behoudt? De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica gaat de uitdaging aan.

Meer lezen

ARCS-Model voor onderwijsontwerp

 

Naast de Self-Determination Theory, waar we tijdens de laatste OPeRA-bijeenkomst mee aan de slag zijn geweest, bestaat er nog een breed scala aan andere zinvolle theorieën voor verklaring menselijke motivatie en onderwijsontwerp. Een van deze theorieën is het ARCS-model van John Keller.

Meer lezen

Studentsucces: een gezamenlijke exercitie van docenten en studenten 

Bij de bacheloropleiding Leisure & Events Management van Hogeschool Inholland (ongeveer 500 studenten) wordt het succes en welzijn van studenten intensief gemonitord. De aanpak stoelt op het principe ‘persoonlijk & dichtbij’, één van de waarden binnen Hogeschool Inholland. Lees meer over de maatregelen die de opleiding doorgevoerd heeft. 

Meer lezen

Een vliegende start voor eerstegeneratiestudenten op de Hogeschool van Amsterdam

Tune In is een 3-daags zomerbrugprogramma om eerstegeneratiestudenten op de HvA een sterke studiestart te geven. Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is initiatiefnemer van Tune In. Tune In kreeg veel positieve aandacht in de media, maar wat vertellen de onderzoeksresultaten ons?

Meer lezen

Inholland ontvangt duizenden leerlingen bij regionale voorlichtingsavonden 

Om zich te oriënteren op vervolgopleidingen in het hoger onderwijs hebben in totaal maar liefst 6750 vo-scholieren de regionale voorlichtingsdagen bezocht bij Inholland Haarlem en Alkmaar. Inholland heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het studiekeuzeproces van deze leerlingen.

Meer lezen

Student4Student: peercoaching bij Social Work Inholland Amsterdam

In het peercoachingsproject ‘Student4Student’ worden ouderejaars- en oud-studenten Social Work van Hogeschool Inholland Amsterdam ingezet om eerstejaarsstudenten ontwikkelingsgericht te coachen tijdens hun studie. Dit project is ontwikkeld om de studie-uitval te verlagen.

Meer lezen

Op de homepage website www.opera-educatie.nl zijn doorlopend actualiteiten te lezen op het gebied van vo-ho aansluiting, studiesucces en onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld deze (die we graag bij u onder de aandacht brengen):
 
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen één jaar gratis toegang tot ruim een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanmelden voor de pilot kan hier

Agenda OPeRA bijeenkomsten 

  • 24 maart 2020 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst - thema: aansluiting vo ho: taalvaardigheden. Locatie: VU, hoofdgebouw (De Boelelaan 1105 Amsterdam (Aurorazaal) (onder voorbehoud van wijzigingen)
  • 23 juni 2020 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst - thema: diversiteit en LOB
  • 8 oktober 2020 (13:00-18:00) OPeRA conferentie - thema: kansengelijkheid en diversiteit. Locatie: Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (onder voorbehoud van wijzigingen)
  • 8 december 2020 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst – thema: leraar blijven: rol van ho voor permanente educatie en inspiratie van leraren. 
Colofon
De nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA) is tot stand gekomen in samenwerking met de partners: UvA, VU, HvA, Inholland, AHK, Bètapartners, Pre-University college en de participerende scholen voor voortgezet onderwijs. 
Copyright © 2020 OPeRA, All rights reserved.

Onze contactgegevens zijn:
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM
E-mail: info@opera-educatie.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief op een andere manier of niet ontvangen?
Update uw voorkeuren of uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp