Copy

Ons Actueel mei 2019, week 18

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.


Teken ook de petitie van KNVG en NVOG

KNVG en NVOG zijn al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.
Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin wordt de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wél rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.

Doe mee en teken de petitie! Dat kan op www.mijnpensioenpetitie.nl tot en met 27 mei.Schoon en leefbaar huis?

Sommige gemeenten geven voor huishoudelijke hulp geen indicatie af voor een bepaald aantal uren. Eindhoven zegt bijvoorbeeld dat hulpvragers recht hebben op een ‘schoon en leefbaar huis’. Hoe dit resultaat behaald moet worden is onderwerp van gesprek tussen de hulpvrager en de thuiszorgorganisatie. Eerder maakte de Centrale Raad van Beroep (CRvB) korte metten met het zogenoemde resultaatgerichte indiceren omdat dit te weinig duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Gemeenten die dat toch deden, kregen een stevige tik op de vingers. Mensen hebben recht op urenindicaties, vindt de Centrale Raad. KBO-Brabant is blij met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, want van dichtbij maken cliëntondersteuners en de aanvullende juridische ondersteuning mee hoe de vage toezeggingen uitpakken voor de hulpvragers. Het levert niet alleen veel stress en onrust op onder kwetsbare ouderen, maar ook voor de thuiszorgorganisatie.
Lees hier verder.


Alleen AOW betekent verborgen armoede


Hans van Dijk is cliëntondersteuner bij KBO-Brabant. Hij helpt ouderen met hun huishoudboekje en ziet een groeiende groep ouderen die er door de toenemende vaste lasten financieel niet meer uitkomt. Honderdduizenden senioren die moeten rondkomen van alleen AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioen, hebben het financieel zwaar. Stijgende huren, toenemende zorgkosten en een hogere belasting op de dagelijkse boodschappen drukken op hun karige budget. De schaamte onder deze groep is groot. Economisch onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek stelde eind 2017 dat 176.000 huishoudens met alleen AOW een zwakke inkomenspositie heeft. Op 19 april – NPO 2 –  was hierover een uitzending bij 
Omroep Max.


Boek een bijeenkomst over Veilig wonen
 
Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kun je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, braak en val-incidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving? Met kleine aanpassingen en tips kun je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden bijgestaan.

Wilt u bij uw Afdeling aandacht besteden aan veiligheid in en om de woning? KBO-Brabant geeft regelmatig informatiebijeenkomsten en kan aansluitend op uw activiteitenprogramma aandacht besteden aan dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgen de deelnemers handige tips om de veiligheid te vergroten.
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Edith Mostert, e-mail: emostert@kbo-brabant.nl of bel: 073-6444066.
 Training Brandveilig leven: nog plaatsen

De training Ambassadeur Brandveilig leven is een leerzame en leuke training die uit twee halve dagen bestaat. De training is kosteloos. Voor de training in juni zijn nog enkele plaatsen vrij (de training in mei is volgeboekt). De opgedane kennis over Brandveilig leven kun je overbrengen bij voor de Brandweer moeilijk te bereiken doelgroepen, waaronder ouderen thuis. Als je de training (twee halve dagen) gevolgd hebt, ben je intermediair en word je daarmee ambassadeur brandveiligheid van de Brandweer. Het is bijvoorbeeld voor VOA's en cliëntondersteuners een nuttige aanvulling, maar ook anderen kunnen deelnemen. Klik hier voor meer informatie.Boek een bijeenkomst over OV Chipkaart


KBO-Brabant organiseert in samenwerking met het Reizigersoverleg Brabant voorlichtingsbijeenkomsten over het Openbaar Vervoer en de OV-Chipkaart. Binnen dit programma bestaat ook de mogelijkheid om met begeleiding een digitale OV-Chipkaart aan te vragen en om na enkele weken onder begeleiding een oefenrit te doen, om meer vertrouwd te raken met het Openbaar Vervoer. Wilt u deze activiteit organiseren met uw Afdeling of in uw Kring? Neem contact op met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl.
Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden door op deze link te klikken.
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen.