Copy

November 2021, week 46

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,
belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant.
Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom!

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen:
kijk onderaan deze nieuwsbrief.

Boosterprik eerder verstrekt

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen. Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november te halen (eerst was dat vanaf 6 december 2021). Ook medewerkers in de zorg krijgen een boostervaccinatie aangeboden. In navolging van deskundigen zoals Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc, is KBO-Brabant blij dat de boosterprik eerder beschikbaar komt.

Wij roepen Afdelingen op om waar mogelijk leden te ondersteunen deze prik zo snel mogelijk te halen, bijvoorbeeld door vervoer voor hen te regelen, als zij daar problemen mee hebben.

Lees
hier verder op onze website.

Nieuwe handreiking voor dorps- en buurthuizen

Wij stuurden deze week een mail aan Afdelingen met het bericht dat er een aangepaste handreiking is voor dorps- en buurthuizen naar aanleiding van de laatste persconferentie. Deze is gecheckt en goedgekeurd door de juristen van VWS. U vindt de iets aangepaste handreiking (versie 15 november) hier.

Maak weloverwogen afspraken
Bij ons komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er vaak ook discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden derhalve opgeroepen samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd dienen te worden; uiteraard gelden altijd de basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne.

Informatiepunt Leven in coronatijd als je risico loopt

Naar aanleiding van de laatste persconferentie is de informatie op het 'Informatiepunt Leven in coronatijd' geactualiseerd. Het informatiepunt probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit risicogroepen.

Er is op verzoek van KBO-Brabant informatie verstrekt over de wisselwerking van de boosterprik met de griep- en pneumokokkenprik:

  • Informatie over extra prik | Vilans: de vragen over derde prik en boosterprik (wanneer wie aan de beurt is): klik hier.

En hier meer over een mondkapje:

  • Mondkapje en andere bescherming | Vilans: Moet mijn zorgverlener na vaccinatie nog beschermingsmiddelen dragen? Moet je ook een mondkapje dragen als je een ziekte of een beperking hebt? Klik hier.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Ellen Willemsen: ewillemsen@kbo-brabant.nl.

KBO-Brabant op RTL-Z op zaterdag 20 november om 17.30 uur

In het kader van ons project Vitaliteitsdagen heeft het televisieprogramma Doe maar duurzaam van RTL-Z opnamen gemaakt van de Vitaliteitsdag bij Afdeling Lierop. Dit geeft een goed beeld van zo'n dag. Lees verder op onze website. Daar staat een link naar de uitzending.

Premies VGZ voor 2022 bekend

Leden van onze vereniging krijgen korting op een zorgverzekering van VGZ.

Bent u aanvullend verzekerd voor zorg bij VGZ via dit collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt u het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van 25 euro per verzekerde. Ook in 2022 geldt dit weer!

De tarieven voor 2022 zijn bekend gemaakt. Het eigen risico blijft in 2022 € 385. Wel verandert een aantal voorwaarden en vergoedingen. Klik hier voor een PDF met de premietabel. En klik hier voor de wijzigingen. Op de website van VGZ treft u deze informatie ook aan: klik hier.

Politieke discussie over pensioen

Als het aan het kabinet ligt, gaat het hele Nederlandse pensioenstelsel op de schop. Daarbij wordt 1,7 biljoen euro in één keer verdeeld en wordt er beslist over de inkomenszekerheid van de miljoenen huidige en toekomstige gepensioneerden.

Dat is op zijn minst een politieke discussie waard, zo vindt ook de stichting Sociale Christendemocratie. Zij willen de onderliggende politieke dilemma’s in het pensioenbeleid zichtbaar maken, zodat de belangen en de belangenafweging geduid kunnen worden, politiek, en niet alleen technisch.

De komende maanden organiseren ze daarom seminars en discussies met als doel de pensioendiscussie in het politieke midden op gang te brengen.

Afgelopen zaterdag 6 november vond de aftrap plaats met een seminar. Ook KBO-Brabant was aanwezig.

Lees
hier verder op onze website.

Uitzending Kassa over pensioenen

Op zaterdag 30 oktober besteedde Kassa aandacht aan het overhandigen van 41.538 getekende petities aan leden van de Tweede Kamer. Hiermee werd aandacht gevestigd op het probleem rond het niet-indexeren van de pensioenen. Een aantal mensen komt in de uitzending aan het woord. Waaronder Erik Daae, advocaat en hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten, Corrie van Brenk en Ab Flipse.

Klik hier om de uitzending te bekijken. Op 23 minuten start het item over pensioenen.

Vragen over eHerkenning?

Soms komen bij ons vragen binnen van Afdelingen over wanneer het nodig is om een eHerkenning in te zetten en van welk niveau en de kosten ervan. Het voert te ver om hier een uiteenzetting te geven. Maar hebt u ook vragen, bel ons dan op 073 - 644 40 66. Olaf Nouwens kan u verder helpen.

Bestellen nieuw KBO-logo voor Afdelingen en Kringen op maat nog steeds mogelijk

Het blijft mogelijk voor Afdelingen en Kringen om bij ons een lokale versie te bestellen van het nieuwe logo. Stuur een mail naar Marieke Hageman, mhageman@kbo-brabant.nl. Vermeld de volledige naam van de Afdeling of Kring zoals u die nu hanteert, met eventuele ondertitel. U krijgt binnen twee werkdagen het vernieuwde logo in pdf- en in jpg-vorm, in verschillende versies, zodat u zelf kunt kiezen welke u wanneer gebruikt. Ook speciale wensen kunnen worden gehonoreerd.

Tip voor lokaal ledenwerfmateriaal

Zoals u weet verschijnt ieder jaar een klein Onsje als bewaareditie voor leden, waarin alle diensten van KBO-Brabant staan vermeld. Dat Onsje is ook geschikt om nieuwe leden te werven. Afdelingen kunnen het bij ons bestellen in de gewenste hoeveelheid. Nu is er een Afdeling die óm dat Onsje heen een extra omslag maakte, met de diensten en activiteiten die zij lokaal aanbieden aan leden. Zo is het totale aanbod van KBO in één folder beschikbaar. Slim!
Bestellen van het Onsje kan via info@kbo-brabant.nl.

Steffie legt uit, handige en leuke website

Wij kregen een tip over een website die op een duidelijke, makkelijke manier van alles uitlegt: bijvoorbeeld over computeren, daten, DigiD, de OV-chipkaart, een bezoek aan de huisarts, geld, reizen, gezondheid. Met ook iedere dag leuke nieuwtjes die nu eens positief zijn. Een goed begin van de dag!

Klik hier: 
https://www.steffie.nl/

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Email
Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen


Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen.

Wilt u oude edities inzien, klik hier.


 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KBO-Brabant · Albert Luthulilaan 10 · 's-Hertogenbosch, 5231 HV · Netherlands