Copy

November 2020, week 45 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,
belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant.
Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom!

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen:
kijk onderaan deze nieuwsbrief.

Diverse rondetafelgesprekken
Tweede Kamer terugkijken

29 oktober over AOW-hiaat oudere zelfstandigen
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseerde op donderdag 29 oktober van 10.00 tot 13.00 uur een openbaar rondetafelgesprek over het 'AOW-hiaat en oudere zelfstandigen'. KBO-Brabant was uitgenodigd, beleidsmedewerker Frank van Rooy was spreker. Klik
hier voor informatie en om terug te kijken.

4 november over pensioenakkoord
Op woensdag 4 november hield dezelfde vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondetafelgesprekken over het Pensioenakkoord. Seniorenverenigingen KBO-Brabant en ANBO waren uitgenodigd, Rob de Brouwer voerde namens ons het woord. Klik hier voor informatie over 4 november en om terug te kijken. Ook op 3 november waren gesprekken gepland, maar die zijn tot nader order uitgesteld. Informatie staat wel op de site van de Tweede Kamer: klik hier.

Gérard Mustert geïnterviewd voor conferentie 'Zingeving in de buurt'

Op dinsdag 27 oktober was Gérard Mustert, lid van het Algemeen bestuur van KBO-Brabant, te gast op een landelijke conferentie met als titel ‘Zingeving in de buurt’. De conferentie werd georganiseerd door Agora, een landelijk kennisinstituut voor palliatieve zorg. Vanwege corona vond de conferentie online plaats en werden sprekers vooraf gefilmd. De conferentie werd door 200 deelnemers bijgewoond, waaronder vijf vrijwilligers van Ons Gesprek, een zingevingsproject van KBO-Brabant.

Gérard Mustert was gevraagd om hierover te vertellen; hij deed dat in een drieluik met Gaby Jacobs van de Universiteit voor Humanistiek en Marianne Merkx van Zinvol Centrum voor levensvragen Breda. In het filmpje legt Gérard uit waar het project over gaat: ‘Ons Gesprek is in het leven geroepen om mensen, die behoefte hebben aan een goed gesprek over hun leven, die mogelijkheid te bieden’.

Wilt u een gesprek aanvragen? Ga naar onze website

Bekijk hier het filmpje met Gérard Mustert.

Voorzitter Leo Bisschops in het nieuws

'Neem ouderen serieus'
Dit zegt onze voorzitter Leo Bisschops in een artikel op de website van ZorgSaamWonen. Dat is een landelijk platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Lees 
hier het hele artikel.

Complimenten voor Leo Bisschops
De voorzitter van de artsenfederatie KNMG, René Héman, schreef een mooie column over leiderschap in tijden van corona en complimenteert daarin onze voorzitter Leo Bisschops voor zijn rol tijdens discussiebijeenkomsten over Draaiboek code zwart in de coronacrisis. Lees deze column 
hier.

Brabantse Week van het Wonen

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 organiseert de provincie Noord-Brabant de Brabantse Week van het Wonen. Met iedere dag inspirerende webinars of workshops over uiteenlopende, actuele woonthema’s. Vanaf 2 november kunt u zich aanmelden voor één of meer van deze webinars. Er zijn volop mogelijkheden om inspiratie, kennis en ervaring te delen.

Kijk zelf via deze link naar het gevarieerde en afwisselende programma. En u kunt zich direct aanmelden voor die programma-onderdelen waar u digitaal bij wilt zijn, via deze link.

In de aanloop naar de Brabantse Week van het Wonen zal de organisatie de webpagina blijven actualiseren. Volg hem dus voor de laatste ontwikkelingen!

Themamiddag: hoe start je een 50 plus woongemeenschap

Als 50-plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. Bijvoorbeeld in een woongemeenschap waar je zelfstandig woont en tegelijkertijd met andere bewoners invulling geeft aan je nieuwe levensfase. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit nog steeds. Hoe zet je een woongemeenschap op? Welke uitdagingen zijn er? Welke mogelijkheden bestaan er, bijvoorbeeld voor subsidie en ondersteuning?

LVGO, Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen, organiseert hierover een online themamiddag. Kennis en ervaring worden gedeeld, daarnaast is er volop gelegenheid om met andere deelnemers van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 november om 13.30 uur, online. Kosten: 5 euro voor niet-leden, gratis voor leden van LVGO. Klik
hier voor meer informatie en om u op te geven.

Houtskoolschets acute zorg

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk van de overheid over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert en daar moet de acute zorg op inspelen. We willen immers ook in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg. In de beleidsnota wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien.

KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben gezamenlijk input voor dit stuk geleverd om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven. U kunt de gezamenlijke reactie hier lezen.

Vooraankondiging:
Centraal Beheer biedt collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor bestaande verzekeringen van leden bij Centraal Beheer. In de Ons van december komt hierover een bericht, zodat leden geïnformeerd worden. Op onze website staat deze informatie ook alvast vermeld. Klik hier.

Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn.

Het gaat om kortingen op vervoer (Auto, motor, camper, caravan, boot), wonen (opstal, inboedel, kostbaarheden, aansprakelijkheid, ongevallen) en rechtsbijstand- en reisverzekeringen.

Afdelingsbestuurders kunnen deze informatie benutten voor hun ledenwervingsacties. Collectiviteitskortingen met VGZ en Centraal Beheer maken het extra aantrekkelijk om lid te worden van een lokale KBO-Afdeling en KBO-Brabant. Bovendien wordt bij een aanvullende verzekering bij VGZ ook nog eens het lidmaatschap vergoed.

Website met info over gevolgen Corona voor persoonlijke leven van kwetsbaren

Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van COVID-19 voor hun persoonlijk leven, zodat zij daarin goede afwegingen kunnen maken. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze informatie is veelal versnipperd, moeilijk vindbaar of lastig te begrijpen. Zodoende is er bij ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte vraag naar een centraal informatiepunt voor begrijpelijke, toegankelijke, toepasbare en gevalideerde corona-informatie. Ook mantelzorgers en zorgverleners hebben hier vanuit hun rol en betrokkenheid behoefte aan en baat bij.

Om deze reden heeft VWS aan Vilans, als landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg, gevraagd om een online informatiepunt op te zetten waar mensen uit de risicogroepen, zoals chronische zieken, ouderen én mensen met een beperking geholpen worden bij het vinden van antwoord op hun vragen. De link naar dit online informatiepunt is: www.vilans.nl/levenincoronatijd

Tekort aan griepvaccin

Bezorgde leden namen contact met ons op met vragen over tekorten aan het griepvaccin. Wij hebben naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het RIVM. Op de website van het RIVM staat informatie over de aanvullende maatregelen die zijn genomen. Klik hier.

Trainingsaanbod van Zorgbelang Brabant

Ook dit najaar biedt Academie Zorgbelang weer vele trainingen aan. De meeste zijn gratis. Academie Zorgbelang organiseert trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor gemeenten, (zorg)professionals, patiënten/cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, maatschappelijk initiatiefnemers, sociaal ondernemers, cliënten- en adviesraden en patiënten- en cliëntenorganisaties.

Klik
hier voor het aanbod. Met name relevant voor VOA's, cliëntondersteuners en bestuurders.

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Email
Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen


Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen.

Wilt u oude edities inzien, klik hier.


 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KBO-Brabant · Albert Luthulilaan 10 · 's-Hertogenbosch, 5231 HV · Netherlands