Copy

December 2020, week 49 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,
belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant.
Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom!

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen:
kijk onderaan deze nieuwsbrief.

Eerste zitting bodemprocedure Pensioenwet op 27 november geweest


De rechter heeft alle partijen op 27 november gehoord en komt op 12 februari 2021 met een uitspraak.
Naar aanleiding van ons persbericht publiceerde Follow The Money een artikel. Lees het hier.
Elseviers Weekblad publiceerde dit artikel.
Hier is de link naar de video-opname van 27 november.

Lezing Leo Bisschops op Brabantse Week van het Wonen

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 was de Brabantse Week van het Wonen. Een week, georganiseerd door de provincie, met allerlei online presentaties waarbij aandacht werd gevraagd voor de enorme woonvraag in Brabant. Het waren boeiende en leerzame presentaties, allemaal terug te zien op de site: www.brabant.nl/weekvanhetwonen.

Voorzitter Leo Bisschops verzorgde ook een webinar tijdens deze week: over de vergrijzing in onze provincie en de consequenties daarvan voor wonen en zorg. De opgave om voldoende geschikte woningen te hebben waarin mensen oud kunnen worden, met of zonder zorg, is groot en urgent. Leo Bisschops gaf aan dat deze urgentie omgezet moet worden in goede ondersteuning voor (groepen) ouderen die het heft in eigen hand nemen.

Klik hier om de webinar met Leo Bisschops terug te kijken.

Brabantse Stijlprijs 2021 wonen

Maandag 16 november lanceerde gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) De Brabantse Stijlprijs 2021 tijdens de opening van de Brabantse Week van het Wonen.

De provincie Noord-Brabant gaat voor De Brabantse Stijlprijs 2021 ‘Een thuis voor iedereen!’ op zoek naar vormen van wonen die net even anders zijn en is benieuwd naar unieke woonverhalen. Heeft of kent u zo’n project waar een droom werkelijkheid wordt of is geworden? Dan verdient die misschien wel De Brabantse Stijlprijs 2021! Lees hier meer op onze website.

Online workshops en direct advies van KNHM foundation

KNHM foundation is een landelijk netwerk van 400 vrijwilligers die pro bono adviezen geven om maatschappelijke initiatieven een goede kans van slagen te geven. Ze schrijven:

'Het coronavirus heeft het dagelijks leven op de kop gezet. Tegelijkertijd zien en horen we dat mensen juist op dit moment het initiatief nemen een project te starten om mensen uit hun buurt, wijk of dorp te helpen. Daarnaast merken we dat er vragen of lastige situaties zijn rondom lopende projecten. Vanuit KNHM foundation helpen we je graag via online workshops of direct advies.'

Dit kan interessant zijn voor Afdelingen of groepen die zich bijvoorbeeld met woon-, zorg- of andere projecten bezig houden. Ga naar de website voor meer informatie: 
https://www.knhm.nl/

Handreiking buurthuizen open

Op 4 november is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling.

Handreiking buurthuizen veilig open voor besloten activiteiten
Sociaal werk wordt  als cruciale sector geacht op veilige wijze laagdrempelig toegang te blijven bieden aan bewoners voor hulp, ondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen de komende weken op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.

Voor de Afdelingen van KBO-Brabant handige informatie!

Lees hier verder op de website van LSA.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben. De doelstellingen van het MOB zijn dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk is. In het MOB zijn alle partijen vertegenwoordigd die op deze gebieden een inbreng kunnen leveren en kunnen opkomen voor de belangen van hun achterban, waaronder de ouderenbonden en dus ook KBO-Brabant. Er zijn grote ontwikkelingen gaande zoals de afname van het gebruik van contant geld, de steeds verdergaande digitalisering, het sluiten van bankkantoren, steeds weer terugkerende fraudeontwikkelingen en meer. 

Lees
hier meer over de onderwerpen die op de MOB-vergadering van 17 november jl. aan de orde zijn geweest.

Geldmaat plus assistentie

Geldmaat introduceert met ‘Geldmaat plus assistentie’ een service voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Geldmaat plus assistentie is beschikbaar bij een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop.

Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de geldautomaten door hun vragen over de werking van de automaten te beantwoorden. Straks, als de anderhalve-meter samenleving verleden tijd is, helpen de medewerkers ook de klant door samen de automaat te bedienen. Lees hier het hele bericht op onze website.

Fraude bij bankieren, handige website

Iedereen moet blijven oppassen met fraude, maar waar moet je allemaal op letten? Er is een website met handige informatie: https://www.veiligbankieren.nl/.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Afdelingen

Met enige regelmaat zult u post en e-mail berichten ontvangen waarin de noodzaak wordt genoemd om over te gaan tot het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 
Voor veel Afdelingen een beetje verwarrend omdat in onze uitleg aan de Afdelingen steeds wordt verwezen naar de vrijwilligersverzekering zoals afgesloten door de gemeenten in Nederland.
In die vrijwilligersverzekering zijn de volgende rubrieken opgenomen:
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid  
• ongevallen
• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand
 
Dus ook bestuurdersaansprakelijkheid. Wel met een beperking dat het balanstotaal van de Afdeling niet meer mag bedragen dan 500.000 euro, maar veel Afdelingen zullen niet beschikken over zoveel vermogen.

Meer informatie over deze vrijwilligersverzekering kunt u vinden op de website van uw gemeente. Tik dan in de zoekrubriek in: 'vrijwilligersverzekering'.

Lukt dat niet, laat ons dat weten, dan sturen wij u per e-mail de verdere info van uw gemeente toe.

De vrijwilligersverzekering betreft een aanvullende verzekering die alléén geldt als er niet op een andere manier in risicodekking is voorzien.
 
Als u hier vragen over heeft, mag u altijd contact met ons opnemen!

Ledenwerfactie? Bestel materiaal!

Afdelingen die een ledenwerfactie willen organiseren kunnen extra exemplaren van de Ons bestellen. Ook is  er het 'Onsje', klein formaat boekje, waarin alle activiteiten van KBO-Brabant staan omschreven.

Stuur een mail naar info@kbo-brabant om dit materiaal te bestellen.Mantelzorgvergoedingen bij VGZ

Mantelzorger of niet? Doe de test
Zorgt u intensief voor uw partner, familielid of vriend? Dan bent u misschien mantelzorger zonder dat u dat weet. Mantelzorgers kunnen vaak gebruikmaken van extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor vervangende mantelzorg als u even wil opladen. Of een mantelzorgmakelaar die u helpt met administratie. Twijfelt u of u mantelzorger bent? Doe dan de mantelzorgtest bij VGZ.

Doe nu de mantelzorgtest

Ruime vergoedingen voor mantelzorgers via VGZ
VGZ biedt mantelzorgers graag de helpende hand. Bent u aanvullend verzekerd via KBO-Brabant? Dan ontvangt u tot 25 dagen vervangende mantelzorg. Ook krijgt u tot 1.000 euro vergoeding voor de mantelzorgmakelaar die u helpt met regelwerk. Wilt u alle voordelen inzien van de collectieve zorgverzekering via KBO-Brabant?

Bekijk alle voordelen van VGZ

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Email
Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen


Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken.

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen.

Wilt u oude edities inzien, klik hier.


 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KBO-Brabant · Albert Luthulilaan 10 · 's-Hertogenbosch, 5231 HV · Netherlands