Copy

Ons Actueel augustus 2019, week 34

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.Zorgtoeslag door velen onderbenut

Zo’n 450.000 Nederlanders hebben geen financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl zij daar wel recht op hadden! Volgens berekeningen van Independer lieten zij gezamenlijk een bijdrage van 100 miljoen euro liggen (AD, 7 augustus 2019). Op onze website staat het volledige bericht. Misschien wilt u dit nog extra onder de aandacht brengen van uw leden? U kunt de tekst van de website kopiëren. Klik hier.Vitaliteitsdagen, ook in uw gemeente? 

Net voor de zomer vonden in Helmond de eerste ‘vitaliteitsdagen’ plaats. In de Ons stond een enthousiaste reportage. Dit was de start van wat – hopelijk – een mooie en structurele KBO-activiteit gaat worden. Dit jaar willen we nóg drie pilots organiseren: vitaliteitsdagen op verschillende plaatsen en met een net iets andere invulling. Twee plaatsen hebben zich al gemeld: Hilvarenbeek en Eindhoven. Voor de laatste pilot zoeken we een Afdeling, of meerdere Afdelingen samen, in West-Brabant. Een belangrijk deel van de organisatie wordt door KBO-Brabant en de vrijwilligers gedaan. Afdelingen moeten wel zorgen voor eigen communicatie (oproep voor eigen leden en omgeving) en een geschikte ruimte. Huur en andere kosten kunnen betaald worden uit de subsidie die we voor de vier pilots hebben gekregen. Aarzel dus niet en bel of mail voor meer informatie naar Marieke Pette (mpette@kbo-brabant.nl).

Voor deze en volgende vitaliteitsmetingen zoeken we ook nog vrijwilligers. In september organiseren we een training voor nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan ook bij Marieke Pette.

Na de vier pilots hebben we voldoende ervaring om een goed draaiboek te maken dat vanaf volgend jaar beschikbaar is voor alle Afdelingen en Kringen.Training Brandveiligheid

Eind 2018 is het rapport '10 jaar fatale woningbranden onderzocht' uitgebracht. Hieruit blijkt dat ouderen het vaakst slachtoffer zijn bij brand. In het kader van de brandveiligheid wil KBO-Brabant zoveel mogelijk vrijwilligers en andere belangstellenden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan deze training. Daarom geeft de Brandweer binnenkort de vierde training Ambassadeur Brandveilig Leven op het bureau van KBO-Brabant.
  
De training Ambassadeur Brandveilig Leven is leerzaam en leuk, bestaat uit twee halve dagen en is kosteloos. Het is een korte, gerichte training waarmee vrijwilligers en andere belangstellenden de opgedane kennis over brandveilig leven kunnen overbrengen bij voor de Brandweer moeilijk te bereiken doelgroepen, waaronder ouderen thuis. Als je de training (twee halve dagen) gevolgd hebt, ben je intermediair en word je daarmee Ambassadeur Brandveiligheid van de Brandweer.
  
De training wordt op het bureau van KBO-Brabant gehouden op:
Eerste trainingsochtend       : dinsdag 17 september
Tweede trainingsochtend     : dinsdag 8 oktober
 
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij Edith Mostert: emostert@kbo-brabant.nl. Men moet op beide data kunnen. Wellicht kunnen bestuurders dit onder de aandacht brengen van hun leden.Ons congres op 3 oktober: 1+1=3!


KBO-Brabant heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. In een samenleving met een groeiend aantal ouderen dat tot op hogere leeftijd zelfstandig thuis woont, wordt een toenemend beroep gedaan op vrijwilligers. Hoe gaan we dat vormgeven en wat wordt de positie van deze vrijwilligers? Er zal een nieuwe verhouding ontstaan tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Meerwaarde ontstaat wanneer overheid en maatschappelijk middenveld goed samenwerken: 1 + 1 = 3 ! Klik hier voor informatie en om u op te geven. Inmiddels hebben wij aan iedere relatie van ons een uitnodiging gestuurd, ook aan de ontvangers van deze nieuwsbrief. Het kan zijn dat de mail bij u niet is doorgekomen vanwege het grote aantal verzendingen; maar u bent uiteraard van harte welkom! Wees er snel bij want de aanmeldingen stromen binnen!Busactie SeniorenExpo 2020

Van 14 tot en met 19 januari 2020 wordt weer de Senioren Expo in Veldhoven georganiseerd. Afdelingen kunnen een bus reserveren. Hoe werkt dit? U betaalt aan de buschauffeur € 350,- en krijgt daarvoor 50 entreekaarten. Voor een bus met 50 personen betaalt u dus € 7,- per persoon voor het vervoer inclusief  entree. Wanneer uw Afdeling niet voldoende deelnemers heeft om de bus te vullen, dan kunt u ook samen met andere Afdelingen in de omgeving een bus reserveren. Er zijn meerdere opstapplaatsen per bus mogelijk.
 
Via dit aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u de beurs wilt bezoeken en hoe laat en waar de bus u dient op te halen. U kunt ook via deze link digitaal één of meerdere bussen reserveren. Graag vóór 30 september a.s.Pakket materialen te bestellen voor
Week tegen Eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaa­­­­mheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. De Week tegen Eenzaamheid vraagt aandacht voor dit probleem met de oproep: ‘Kom erbij!’ Elk jaar worden er honderden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, lokale coalities tegen eenzaamheid maar ook bedrijven en actieve burgers.

Organisatoren van een activiteit kunnen (kosteloos) een zogenaamd ‘Kom erbij-pakket’ bestellen met aankledings- en informatiematerialen. Het pakket bevat onder meer placemats met gesprekstarters, uitnodigingskaarten, een poster en eenzaamheid-signaleringskaarten. Klik hier voor het hele PDF- bericht van Kom erbij.Informatie over testamenten

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar. Op de website www.notaris.nl zijn PDF's te downloaden: Waar zeg ik ja tegen, Wie geeft u het vertrouwen en Checklist levenstestament.

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden door op deze link te klikken.
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen. Wilt u oude edities inzien, klik hier.