View this email in your browser

Uitnodiging voor wijkraadsvergadering op woensdag 9 februari om 20:00 uur live in Huis te Zaanen!

We praten dan onder andere over:
  • Orionzone – bouwplannen Stadionplein (Planetenlaan)
  • Welke rol hebben Wijkraden in Haarlem? We bespreken het Manifest  
  • Posthuis en activiteiten
  • Bomen en kuilen in Zaanenpark (zie hieronder)
  • Kermis 2022?
Voor de hele agenda zie wijkraadplanetenwijk.nl.
Laat uw mening horen en kom naar het Huis te Zaanen
 
We zoeken dringend een nieuwe voorzitter want sinds 1 januari 2022 hebben wij een vacature. Iets voor u?

Deze keer een extra uitgebreide nieuwsbrief. Lees hieronder verder over onder andere het Zaanenpark, de Luchtkwaliteit in Haarlem, het duurzaamheidsfestival, over de Internationale school op het Junoplantsoen en over 30 km/uur in meer straten.

Met vriendelijke groet,
Paul Reinders,
Wijkraad Planetenwijk

 
Ongelukken door hard rijden Orionweg
Veel mensen hadden bij de wijkraad gemeld dat er op het kruispunt Orionweg / Top Naefflaan regelmatig onveilige situaties voorkwamen en ook dat er enkele ongelukken gebeurd zijn door te hard rijden. De wijkraad heeft dit aangekaart bij de gemeente. Deze heeft na enig aandringen een zogenaamd Smiley snelheidsbord geplaatst. We hopen dat het tot minder gevaarlijke situaties gaat leiden.
Nieuwe bomen in de wijk
Op 23/11 heeft de wijkraad het verzoek gedaan bij de gemeente om deze stronk in het Zaanenpark te vervangen door een nieuwe boom.
De volgende dag was de stronk al verwijderd en de dag erna is dit nieuwe boompje geplaatst. Dus actief vragen aan de gemeente helpt! Als u zelf denkt dat er een boom nog niet herplant is, neem actie!
Gevaarlijke Gaten
Op verzoek van de wijkraad zijn in december de gaten in het gras voor Huis Ter Zaanen gevuld. Helaas is onlangs gebleken dat er wederom heel veel gaten in het gras gegraven zijn door honden. Door goede communicatie tussen de wijkraad en Spaarnelanden zijn deze gaten nu gedicht, omdat deze gevaarlijk zijn voor zowel wandelaars als honden die in de gaten kunnen stappen. Willen de hondenbezitters s.v.p. beter op hun honden letten en voorkomen dat dit weer gebeurt?
GGD gaat luchtkwaliteit meten in de wijk

De wijkraad heeft het Planetenplein aangedragen als plek in de wijk om extra metingen te doen naar de luchtkwaliteit. Het gaat om het meten van de luchtkwaliteit gedurende één jaar met zogenaamde stikstofbuisjes (Palmes buisjes). Wij hebben gekozen voor het Planetenplein, omdat hier twee belangrijke routes samenkomen in onze wijk.
De luchtkwaliteit in Haarlem valt op dit moment nog binnen de normen. Maar er komt nieuwe regelgeving met strengere normen. Terecht, want luchtvervuiling kan leiden tot ziekten. Tot nu toe wordt de vervuiling vastgesteld met berekeningen op basis van een beperkt aantal metingen. Omdat RIVM-metingen kostbaar zijn, kan dat niet op straat- of op wijkniveau gedaan worden.

Om toch een nauwkeuriger beeld te krijgen van de stikstofvervuiling (door bijvoorbeeld het verkeer) gaat Haarlem op meer plekken meten, maar dan met een simpele en goedkopere methode. Dit gebeurt met stikstofbuisjes. Hiermee kun je zien wat de gemiddelde stikstofbelasting in een jaar is. Zo kan bepaald worden waar plekken in de stad zijn met veel vervuiling. Er kan bijvoorbeeld naar het effect van een toename in verkeer op een bepaalde plek gekeken worden. Of wat er gebeurt als er meer met schonere bussen en vrachtwagens gereden gaat worden.

Hier vind je een duidelijker kaartje van de meetpunten in Haarlem.

Rond maart 2023 krijgen we de resultaten te horen van de metingen aan het Planetenplein.
Nieuw duurzaamheidsfestival in aantocht
EcoTrip Festival van 13 t/m 20 februari in Haarlem met bijna 40 activiteiten.

Het eerste Haarlemse EcoTrip Festival wordt gehouden van 13 t/m 20 februari. Meer dan 15 Haarlemse organisaties, van de Schuur tot aan de Stookkamer en van de Pletterij tot aan Verhalenhuis Haarlem presenteren een week lang theater, muziek, documentaires, gesprekken met deskundigen, exposities, beeldende kunst, rondleidingen en debat met duurzaamheid als inspiratie én noodzaak.
Ter inspiratie voor iedereen, zowel jonge als oude groene rotten met het hart op de groene plaats!

Het complete programma met bijna veertig interessante activiteiten is vanaf nu te vinden op ecotripfestival.nl . Op deze pagina is ook een blokkenschema te vinden met locaties en tijden. Via de Facebookpagina EcoTripFestival wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Internationale School wil pauzeplek op Junoplantsoen

Sinds kort is de Internationale School Haarlem gevestigd in het gebouw van de voormalige Paulusmavo aan het Junoplantsoen. Tijdens de twee pauzes willen de middelbare scholieren graag naar buiten kunnen.

Daarom wil de school een duidelijker plek op de groenstrook voor de leerlingen creëren (zie foto). Gedacht wordt aan:

  • Een groen hek aan de wegkant, om te voorkomen dat er ballen tegen auto”s aan komen. Dit voorkomt ook gevaarlijke situaties met overstekende kinderen die hun bal gaan pakken.
  • Betere grassoort om kale plekken te voorkomen. Zo blijft het voor de omwonenden ook mooier.
  • Vaker maaien.

Dit wil de school doen in goed overleg met de buurt. Er is inmiddels één eerste digitale bijeenkomst geweest.

Lees hier meer over de school.

 
Snelheid naar 30 km/uur in meer straten

Een van de beste manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren is door de snelheid te verlagen. In Haarlem zijn 53 straten geschikt om direct om te zetten naar 30 km/uur wegen.

Dit besluit is woensdag 19 januari genomen door het college. Wethouder Berkhout: ’30 km per uur wordt de norm. We maken een plan hoe we dit in de hele stad gaan invoeren en beginnen meteen waar dat kan. Daarom gaat de snelheid nu al omlaag in 53 straten in de Planetenwijk, de Bomenbuurt, Delftwijk en de Krim.’.

Het is de bedoeling dat Haarlem, ondanks de toenemende groei, bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. In het afgelopen jaar vastgestelde mobiliteitsbeleid is daarom onder andere besloten tot het creëren van meer ruimte voor de fiets. Door de snelheid voor auto’s omlaag te brengen wordt het veiliger en ontstaat deze ruimte. In het ook nieuw vastgestelde verkeersveiligheidsbeleid is veel aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De invoering van 30 km/u in de hele stad is hier daarom ook in opgenomen.

Om welke straten gaat het bij ons?

In onze wijk gaat in 7 straten de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Bewoners hebben een brief ontvangen met informatie over het besluit. Het zijn:

Pleiadenstraat, Junoplantsoen, Pallasstraat, Herculesstraat, Siriusstraat, Eenhoornstraat, Schuttersstraat.


 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Wijkraad Planetenwijk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp