View this email in your browser

Uitnodiging wijkraadsvergadering woensdag 13 oktober om 20:00 uur in Huis te Zaanen

We vergaderen in het Huis te Zaanen (ingang aan de oostkant) we praten dan onder andere over:
  • Gemeentelijke wijkgerichte woning isolatie advies (zie hieronder)
  • Posthuis
  • De ontwikkelingen nieuwbouw rondom Planetenlaan en Orionweg

Voor de hele agenda zie wijkraadplanetenwijk.nl.

Laat uw mening horen en sluit aan bij de bijeenkomst in het Huis te Zaanen

Wilt u ook eens iets doen voor uw wijk. Kom dan met uw ideeën ons team versterken. We zoeken dringend een nieuwe voorzitter
.

Met vriendelijke groet,
Paul Reinders,
Voorzitter Wijkraad Planetenwijk

 
Gratis advies gesprekken over energie besparen.

Mede op initiatief van de wijkraad komen er in onze wijk Advies individuele gesprekken met bewoners over energie besparen, georganiseerd door de Gemeente.

Het project betreft een adviesgesprek door de partij “Winst uit je woning” voor bewoners van onze wijk met een eigen woning.
 
Dit gesprek is gratis (kosten voor de gemeente) en daarin wordt gekeken naar verduurzaming van de woning op alle fronten (isolatie/glas/zonnepanelen etc). 
 
Hieruit volgt een advies over de te nemen maatregelen en een offerte van een aangesloten partij voor de uitvoering hiervan. Dit is geheel vrijblijvend. De kosten voor het uitvoeren liggen bij de bewoner. 

U kunt alleen meedoen als u een eigen grondgebonden woning hebt (geen huur en geen appartementen). Geef u op, want veel mensen hebben al ingeschreven voor zo'n gesprek. Dat is begrijpelijk met de huidige hoge gasprijzen.

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Wijkraad Planetenwijk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp