Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

02/2020
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
V lednu je v areálu univerzity na první pohled klidněji než během semestru. Studenti se učí doma, popřípadě nervózně posedávají na chodbách před zkouškami, učitelé zkoušejí nebo využívají volných laboratoří. Ale stále se něco děje! Na řadě vysokých škol se blíží termín odevzdání přihlášek, ani my nejsme výjimkou, a tak pro ty zvídavé a nerozhodné proběhl opět Veletrh vysokých škol Gaudeamus 2020, tentokrát v Praze. Nezahálíme ani v získávání studentů do anglického studijního programu - zúčastnili jsme se ve stejném termínu i veletrhu Informativa 2020 v Ljubljaně.
Naši kolegové z ÚMBFB a ÚPL reprezentovali fakultu na 10. Postgraduální a postdoktorandské vědecké konferenci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. 
V novém roce se naplno rozběhly kurzy a akce pořádané Vzdělávacím institutem FaF VFU. Zaměstnanci a DSP studenti měli možnost se seznámit s využitím různých programů použitelných jak ve výuce, tak při zpracování vědeckých výsledků (Prezi, MS Powerpoint, MS Excel), jak vůbec výsledky a znalosti prezentovat (Akademická prezentace) a proběhla první část kurzu Pedagogického minima. Zájemci také mohli vyrazit dne 14.1. na exkurzi do pražské Centrální laboratoře lékáren Dr.Max a skladu lékárenského distributora Viapharma.
V únoru čeká přihlášené pokračování kurzu Pedagogického minima a kurz Asertivní komunikace.
Vzdělávat se ale můžeme i jinak – tématem měsíce února jsou infekce dýchacích cest, a to jak na interaktivním dispenzačním semináři "Nezávažné infekce dýchacích cest – jak může pomoci lékárník?", která bude probíhat 4.2. na půdě fakulty, nebo pravidelné Dr.Max akademii „Zhluboka dýchat – nemoci respiračního traktu." v termínu 28.-29.2. Obě akce jsou ohodnoceny body do kontinuálního vzdělávání lékárníků.
NEZAPOMEŇTE! V únoru je možno podávat přihlášky projektů v rámci Interní mobilitní agentury IMA i Interní vzdělávací agentury IVA. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách obou agentur.
DALŠÍ ROK NA DĚKANÁTĚ
Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, absolventky a absolventi, přátelé farmacie, pravidelní i náhodní čtenáři našeho newsletteru,
ráda bych vás touto cestou nejen pozdravila, ale především upřímně poděkovala všem, kteří se podíleli na spolupráci při rozvoji naší fakulty, která je pro mnoho z nás srdeční záležitostí. Uplynulý rok se na Farmaceutické fakultě VFU Brno nesl ve znamení kontinuální práce, přispívající k rozvoji našeho oboru v celospolečenském kontextu. Ti z vás, kteří sledujete dění na FaF na sociálních sítích i formou odebírání newsletteru, jste byli vždy seznámeni s nejnovějšími aktivitami studentů a zaměstnanců fakulty.
Standardně se opakující cyklus studijních záležitostí, zahrnujících především přijímací řízení, zápisy do studia, imatrikulace, střídání výuky v semestrech a následné týdny zkoušení, zakončené státními závěrečnými zkouškami a promocemi, byl průběžně obohacen pořádáním vlastních konferencí, odborných akcí ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností, reprezentací na farmaceutických fórech jakými byli například Kongres nemocničních lékárníků, Sjezd lékárnické komory, Lékárnické dny, Sympozium klinické farmacie, Kongres klinické farmacie a další.
Intenzivně jsme spolupracovali také se zástupci univerzit a fakult poskytujících vzdělávání v oblasti farmacie v ČR, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, v Rakousku či v Německu, a to směrem ke zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o zodpovědném povolání a především poslání farmaceuta ve společnosti. Spolu s ostatními kolegy jsme se vždy snažili akcentovat nelehkou práci farmaceuta jako zdravotnického odborníka a jeho nezastupitelnou roli a službu společnosti v rámci poskytování erudované zdravotnické péče.
Dovolte mi proto prosím vyslovit přání, abyste byli v tomto úsilí s námi, abychom si vzájemně vyměňovali názory, společně reagovali na vývoj ve společnosti a na nejnovější poznatky. Podporujme posun ve vzdělávací a tvůrčí platformě pro nás, farmaceuty. Informujme se navzájem o svých aktivitách a nápadech. A především, řešme je společně. To je podle mého klíč a správná cesta k úspěchu.
 
Radka Opatřilová
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Co ještě zbývá ze zimního semestru?
02. 01. 2020 – 07. 02. 2020 zkouškové období (5 týdnů)
10. 02. 2020 – 14. 02. 2020 zimní prázdniny

Letní semestr
17. 02. 2020 – 22. 05. 2020 výuka (14 týdnů)
25. 05. 2020 – 03. 07. 2020 zkouškové období (6 týdnů)
07. 07. 2020 – 31. 08. 2020 letní prázdniny

Termíny pro studenty posledního ročníku:
17. 04. 2020          odevzdání DP a splnění všech studijních povinností
11. - 22. 05. 2020  obhajoby DP na jednotlivých ústavech
01. - 05. 06. 2020  státní závěrečné zkoušky
23. 06. 2020          promoce absolventů magisterského studia
STAŇ SE MAGISTREM FARMACIE!
Řada středoškoláků v těchto dnech intenzivně zvažuje, kterým směrem se bude ubírat jejich vzdělání. Jako každý rok probíhá na fakultě 31. 1. 2020 Den otevřených dveří. Kromě toho nás letos čeká novinka – pro zájemce budou probíhat o vybraných sobotách v březnu a dubnu Přípravné kurzy na přijímací zkoušky, na kterých si budou moci vyzkoušet i přijímačky nanečisto. Více informací lze najít na webu fakulty.
Přihlášky lze podávat elektronicky do 29.2.2020.
Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v termínu 9.-11.6.2020, náhradní termín pak 25.6.2020.
EXKURZE DR.MAX
Díky dlouhodobé spolupráci se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., provozovatelem největší sítě lékáren v ČR a významným zaměstnavatelem v oblasti lékárenské praxe, absolvovala skupina akademických pracovníků a studentů DSP Farmaceutické fakulty 14.1. studijní exkurzi do významných pražských provozů této společnosti. Exkurze zahrnovala návštěvu distribučního skladu ViaPharma v Nučicích u Prahy. ViaPharma je druhým největším farmaceutickým distributorem v ČR, zásobuje především lékárny sítě Dr.Max, ale i celou řadu dalších zdravotnických zařízení. Ve stejném areálu se nachází lékárna s odbornými pracovišti, která je součástí projektu společnosti s názvem eLaboratoř, zajišťující soustředěnou přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků podle požadavků jiných lékáren a potřeb pacientů. Lékárna disponuje zázemím pro přípravu všech typů lékových forem, včetně aseptické přípravy očních přípravků, a často řeší zcela netradiční požadavky zdravotnických pracovníků, související s individualizací farmakoterapie. Odpolední program exkurze potom pokračoval prezentacemi, v rámci nichž zástupci společnosti představili aktuální projekty a nabídky spolupráce zaměřené na vysoké školy, vzdělávání studentů i odborníků z praxe, a v návaznosti na ně byly diskutovány další možnosti spolupráce s Farmaceutickou fakultou.
UNIE STUDENTŮ FARMACIE
Unie studentů farmacie zve všechny zaměstnance i studenty na XXV. Ples farmaceutů, který se uskuteční 19. 3. 2020 v KC Babylon. Rezervace lístků bude možná online na webu USF.
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je na nlfarmacie@vfu.cz . Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2020 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp