Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

03/2020
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Poslední lednový den bylo v areálu celé univerzity velmi živo - důvod je prostý, probíhal tradiční Den otevřených dveří pro studenty středních škol. A jako každý rok byl o informace o studiu na naší fakultě velký zájem. Ve dvou časech probíhala v přednáškové místnosti Pavilonu farmacie II informační přednáška paní proděkanky, Dr. Ambrus, doplněna představením Unie studentů farmacie, na jednotlivých ústavech byly pro zájemce otevřené laboratoře, připravené praktické ukázky nebo názorná videa, k nahlédnutí bylo i zázemí lékárny.
Dále pokračovaly kurzy a akce pořádané Vzdělávacím institutem FaF VFU. Začátkem února proběhla druhá část kurzu Pedagogického minima, dále dvoudenní kurz Asertivní komunikace. Zájemci také mohli vyrazit 7. 2. na exkurzi, tentokrát do lékáren a na pracoviště Benu, jejichž zástupci také představovali firmu a možnosti, které nabízí, 18. 2. také v areálu VFU. Akademický senát fakulty v únoru jednal o pravidlech sestavení rozpočtu fakulty na rok 2020 a o pravidlech přijímacího řízení doktorských studijních programů. Ve čtvrtek 20. 2. proběhl Welcome day pro Erasmus studenty tradičně na kluzišti u Jošta.
Jaký je výhled na březen? Dne 19. 3. jsou všichni srdečně zváni na jubilejní XXV. Farmaceutický ples, 24. 3. proběhne Den Zentivy. Čeká nás představení novinek ve firmě a přednáška prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., FCMA na téma Je využití psychedelických látek v terapii psychiatrických onemocnění reálné?
Vzdělávací institut v březnu zahájí cyklus pod názvem „VIVAT FARMACIE, aneb od teorie k praxi“, u jehož zrodu stojí Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. Tento cyklus bude přinášet přednášky pro studenty, které ukáží aplikaci teoretických poznatků farmacie v praxi. Cyklus odstartuje v pátek 27. 3. přednáškou Mgr. Bekové na téma Farmakovigilance v praxi a přednáškou dr. Minarčíkové na téma Farmakoekonomie v příkladech z praxe.
A teď z jiného soudku - věděli jste, že v Brně se vyrábí cca 30 % světové produkce elektronových mikroskopů? Jestli vás tato tématika zajímá, nenechte si ujít Dny elektronové mikroskopie v termínu 11. - 15. 3., podrobný program najdete zde.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Letní semestr
17. 02. 2020 – 22. 05. 2020 výuka (14 týdnů)
25. 05. 2020 – 03. 07. 2020 zkouškové období (6 týdnů)
07. 07. 2020 – 31. 08. 2020 letní prázdniny

Termíny pro studenty posledního ročníku:
17. 04. 2020          odevzdání DP a splnění všech studijních povinností
11. - 22. 05. 2020  obhajoby DP na jednotlivých ústavech
01. - 05. 06. 2020  státní závěrečné zkoušky
23. 06. 2020          promoce absolventů magisterského studia

Podrobná pravidla pro vypracování diplomové práce naleznete zde.
STAŇ SE MAGISTREM FARMACIE!
Řada středoškoláků v těchto dnech intenzivně zvažuje, kterým směrem se bude ubírat jejich vzdělání. Letos nás čeká novinka – pro zájemce budou probíhat Přípravné semináře k přijímacím zkouškám formou intenzivních celodenních bloků v průběhu 4 dní v termínech 14.3., 21.3., 28.3.4.4. V rámci těchto přípravných seminářů si mohou účastníci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto (ve zkráceném rozsahu). Více informací lze najít na webu fakulty.
Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v termínu 9.-11.6.2020, náhradní termín pak 25.6.2020.
SANOFI PRIZE 2020
Nezapomeňte do 6.3. přihlásit doc. Kollárovi šikovné studenty DSP do Sanofi Prize 2020 - soutěže o nejlepší studentské vědecké práce ve farmaceutických vědách! Za univerzitu budou nominováni 2 účastníci mladší 33 let. Výherci obdrží finanční odměnu a nabídku stáže ve Francii. Bližší informace v e-mailu.
UNIE STUDENTŮ FARMACIE
Unie studentů farmacie zve všechny zaměstnance i studenty na XXV. Ples farmaceutů, který se uskuteční 19. 3. 2020 v KC Babylon. Rezervace lístků je možná online na webu USF.
Také si určitě nenechte ujít již tradičně konaný JOB FAIR neboli Veletrh pracovních příležitostí, který bude probíhat ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2020 v prostorách Pavilonu farmacie I (budova 44 v areálu VFU).
Na co se můžete těšit? Během prvního dne bude probíhat program zaměřený na vzdělávání a zlepšování soft-skills studentů. Další den se představí zástupci farmaceutických společností a lékáren. Připraveny budou nejen informační stánky, ale i přednášky týkající se pracovních příležitostí, praxí nebo stáží v lékárnách i průmyslu.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST FAF 2019
K významným aktivitám akademických pracovníků a studentů na naší fakultě patří vědecká práce a s ní související publikační činnost. Jak jsme si vedli v loňském roce?

Za rok 2019 jsme publikovali celkem 108 článků, z toho 76 vyšlo v časopisech s impakt faktorem. 62 % impaktovaných publikací bylo připraveno ve spolupráci s kolegy ze zahraničí, 38 % byly publikace s kolektivem tuzemských autorů. To je skvělý výsledek, který poukazuje na širokou spolupráci naší fakulty se zahraničními pracovišti. Pro srovnání s rokem 2018, kdy fakulta publikovala 86 článků, z toho 63 impaktovaných, jde o přibližně 25% nárůst v celkové publikační činnosti.
 
Zařazení fakultních publikací v rámci jednotlivých kvartilů ukazuje následující graf. Téměř shodný počet publikací - 28 a 27 - spadá do těch nejvýše hodnocených kategorií - Q1 a Q2. Kategorie Q3 pak zahrnuje 3 články a Q4 18 článků.
ZE SVĚTA FARMACIE
WHO dala prioritu výzkumu souvisejícímu s 2019-nCoV. K nalezení vhodné léčby může pomoci umělá inteligence
Na boji o zvládnutí epidemie nového typu korona viru se podílí i čeští odborníci - ať už při vývoji potenciální léčby či diagnostiky
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je na nlfarmacie@vfu.cz . Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2020 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp