Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

02/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Únor je měsícem nejen začátku semestru. Tento měsíc uplynul právě rok od jmenování doc. Opatřilové děkankou a dr. Ambrus a doc. Kollára proděkany. Únor jsme započali Dnem otevřených dveří na fakultě, kterého se zúčastnilo okolo 200 zájemců. V únoru také dva uchazeči úspěšně absolvovali rigorózní řízení a získali titul PharmDr. Ani Akademický senát FaF nelenil a schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu, takže se nezapomeňte přihlásit!

Březen bude měsícem plesacím, připravte se tedy na ples nejen univerzitní, ale také farmaceutický. Lístky už jsou v předprodeji a dají se rezervovat na webu USF. Kromě zábavy nás čeká také spousta práce - budou vyhodnoceny projekty IMA a IVA, bude uzavřeno hodnocení výuky studenty, což umožní další práci na zkvalitnění výuky.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Vzhledem k tomu, že nám koncem února uběhla lhůta pro podávání přihlášek do magisterského programu, koukneme se na data:
  • 28. 2. 2019 Uzávěrka přihlášek do magisterského programu
  • 11.-13. 6. 2019 Přijímací zkoušky do magisterského programu
  • 14. 6. 2019 Uzávěrka prvního kola přihlášek do doktorského programu
  • 13. 9. 2019 Uzávěrka druhého kola přihlášek do doktorského programu
 
ROK NA DĚKANÁTU
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a absolventky, vážení studenti a absolventi, přátelé farmacie, pravidelní i náhodní čtenáři,
první rok ve funkci, natož ve funkci děkanky nebyl jednoduchý. Nastavit principy fungování, zavést pravidla, komunikovat, diskutovat. Připravit podklady pro institucionální akreditaci, vypočítat všechny indikátory kvality, zajistit podklady pro hodnocení akademických pracovníků. Zvládnout klasický chod fakulty – přijímací zkoušky, státní závěrečné zkoušky, promoce, výuku v letním i zimním semestru, tvůrčí činnost a organizaci mezinárodních i národních konferencí.
Naložili jsme si s paní proděkankou, panem proděkanem, paní tajemnicí, paní kvalitářkou, studijními referentkami, koordinátorkou Erasmu, s technikem a správcem budov mnoho úkolů. Před námi stála a stojí spousta práce, které s přibývajícími nápady přibývá.
Díky neutuchajícímu elánu mohu konstatovat, že se nám za ten rok mnohé povedlo a nyní bychom to rádi vše sdíleli také s vámi. Jak? Rozběhnutím naší fakultní Facebookové stránky v české i anglické verzi, začínáme pracovat také na Instagramu a pravidelném měsíčním Newsletteru. Buďte v tomto dění s námi, tvořte obsah a vyjadřujte se k němu! Nápady, práce a diskuze - právě to je cesta k úspěšnému fungování fakulty.
 
Radka Opatřilová
ERASMUS WELCOME DAY

Na začátku semestru proběhl takzvaný Welcome Day pro přijíždějící studenty programu Erasmus+, ke kterému se připojili také studenti našeho anglického programu. Ukázali jsme jim, jak to u nás chodí a kde co najdou. Vzali jsme je také do města - bruslení kolem sochy Jošta je přeci jen zážitek. Děkujeme všem studentům, kteří se Erasmáků ujali jako Buddies - chystáme se zohlednit vaši snahu v příštím výběrovém řízení na Erasmus. A co o Welcome Day říkají samotní Erasmáci?

"The effort of all the people involved was worthwile; we felt so very welcomed at the VFU. Finally, someone gave us enough time to have fun, play games, really talk and get to know each other. According to the first day and the impression I've got from other Erasmus and interior students, I think that this'll be a great semester in Brno!"
- Katarina Drobac, Erasmus+ studentka z Chorvatska
SANOFI PRIZE 2019
Nezapomeňte do 18.3. přihlásit doc. Kollárovi své šikovné studenty DSP do Sanofi Prize 2019 - soutěže o nejlepší studentské vědecké práce ve farmaceutických vědách! Za univerzitu budou nominováni 2 studenti DSP mladší 33 let. Výherci obdrží finanční odměnu a nabídku stáže ve Francii. Bližší informace v e-mailu.
STATISTICKÉ OKÉNKO
ERASMUS+ ZA ROK 2018

Erasmus program se nám neustále rozvíjí, rok od roku přijímáme více studentů. V posledních letech však vnímáne propad v počtu vyjíždějících studentů, takže se na to letos pokusíme zaměřit!
V roce 2018 k nám přijelo celkem 59 zahraničních studentů, zatímco našich studentů vyjelo 35. Lednovým příjímacím řízením pro výjezd na rok 2019/2020 prošlo studentů 26, což potvrzuje klesající tendenci.

Grafické okénko:
Modrá mapa dynamicky ukazuje, odkud k nám studenti jezdí, zatímco žlutá mapa ukazuje, kam jezdí naši studenti.
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je na fafalumni@vfu.cz. Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp