Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

05/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
V květnu jsme měli opravdu bohatý program. Hned na začátku nás úspěšně reprezentovali studenti v nadnárodním kole Studentské vědecké konference v Zentivě. Druhý týden v květnu proběhla poslední část Adiktologické trilogie. Následovaly obhajoby diplomových prací a začátek zkouškového období. To vše bylo završeno Květinovým dnem.

V červnu nás čekají přijímací zkoušky a státní závěrečné zkoušky - všem studentům tedy držíme pěsti!
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Co nás v červnu čeká?
  • 20. 5. - 28. 6. 2019 bude v plném proudu zkouškové období
  • 03. 6. - 07. 6. 2019 proběhnou státní závěrečné zkoušky v MSP
  • 11. 6. - 13. 6. 2019 proběhnou přijímací zkoušky do magisterského programu
 
  • 24. 6. 2019 proběhnou promoce PharmDr. a Ph.D.
  • 25. 6. 2019 proběhnou magisterské promoce
 
NADNÁRODNÍ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2019, ZENTIVA
Také nadnárodní kolo Studentské vědecké konference zná své vítěze! Gratulujeme Davidu Švestkovi za první místo v sekci chemické a Petře Večerové za třetí místo v biologické sekci! Gratulujeme samozřejmě také ostatním vítězům z fakulty v Hradci Králové, v Bratislavě a v Košicích.
 
Vítězové Nadnárodní studentské vědecké konference 2019

Chemická sekce:
1. místo - David Švestka (Brno)
2. místo - Adam Majcher (Hradec Králové)
3. místo - Katarína Faturová (Košice)

Biologická sekce:
1. místo - Adéla Diepoltová (Hradec Králové)
2. místo - Linda Bartošová (Bratislava)
3. místo - Petra Večeřová (Brno)

Sekce ostatních farmaceutických disciplín:
1. místo - Dominika Bieleszová (Hradec Králové)
2. místo - Lenka Polláková (Hradec Králové)
3. místo - Dominika Zelencová (Košice)
VÝROČNÍ KONFERENCE EVROPSKÉ ASOCIACE FARMACEUTICKÝCH FAKULT V KRAKOVĚ
 
"V životě akademické instituce má důležité místo i mezinárodní činnost a spolupráce s obdobně orientovanými zahraničními institucemi. V oblasti farmaceutického vzdělávání je tato spolupráce rozvíjena zejména v rámci Evropské asociace farmaceutických fakult (EAFP), jejímž dlouholetým členem je i naše alma mater. Každoročně organizovaná konference EAFP je dobrou příležitostí k diskuzím o trendech vzdělávání a výzkumu na farmaceutických fakultách a k načerpání nových inspirací. Ta letošní se konala v krásném a starobylém, přitom svěžím studentském městě, v nedalekém Krakově, na půdě Jagelonské univerzity 15.–17. května 2019. Hlavním tématem konference bylo „Kreativní vzdělávání: směrem ke zručnostem ve farmaceutickém vzdělávání orientovaném na pacienta“. Naše FaF byla na konferenci reprezentována 4člennou delegací a přednáškou, v níž jsme představili vybrané metody a nástroje orientované na praxi, které uplatňujeme v rámci našeho magisterského studijního programu."
- PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
Proděkanka pro vzdělávání


ZLEPŠI SVOU FAKULTU!

Je na fakultě něco, co se vám nelíbí, co byste chtěli v rámci výuky změnit, zlepšit, přidat? Právě teď je čas se vyjádřit a pomoct fakultě rozvíjet se. Prosím, najděte si chvíli a hodnoťte výuku ve STAGu! Máte-li jiné připomínky k fungování fakulty, neváhejte kontaktovat vedení fakulty e-mailem nebo zprávou na Facebook fakulty.
ZE ŽIVOTA STUDENTŮ
BLANKA MARTINKOVÁ: NEJEN FARMACEUTKOU
 
"Jmenuji se Blanka Martinková, pocházím z Kroměříže, kde jsem s vodou začala díky svým rodičům. Původně jsem jezdila jen na kajaku, ale na závodech jsme se s partou holek domluvily, že začneme jezdit i na raftu. Byla to výzva zkusit něco nového, poznala jsem spoustu zajímavých lidí, získala nové zkušenosti, přátele a rodinu na celý život.
Kombinovat sport se školou je vždy časově náročné, hlavně v období letního semestru, kdy nám začíná sezóna a každý víkend jsme na závodech nebo tréninku. Na druhé straně mi voda pomáhá jako odreagování mezi učením. Letošní sezóna je výjimečná v tom, že vrchol sezóny (MS v Austrálii) je již v květnu (obvykle bývá na podzim). Po mistrovství mě ale žádný oddech nečeká, krátce po návratu mám státnice.
V Austrálii se koná mistrovství světa v raftingu. Závodit budeme v šestičlenných posádkách. Během 4 dnů nás čekají 4 závody (sprint, H2H, slalom a sjezd) ve kterých budeme usilovat o ty nejlepší příčky a body do celkového hodnocení. Začínáme 16. května."


Jak to dopadlo, už všichni víme - Blanka a zbytek posádky českého raftu vybojovaly neuvěřitelné třetí místo! Moc gratulujeme! Sledovat tým můžete také prostřednictvím Facebookových stránek.

TRILOGIE ADIKTOLOGICKÉ PROPEDEUTIKY
Během cyklu tří přednášek Adiktologické propedeutiky pod vedením vědce Mgr. MVDr. Leoše Landy, Ph.D. z Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity byly představeny základy adiktologie, vysvětlen a popsán vznik závislosti z farmakologického pohledu a představeny skupiny léčiv, ilegálních drog a látek, ale i běžně dostupných substancí a přírodních látek, na kterých může závislost vzniknout.
Poslední přednáška v květnu ukončila cyklus sekce zabývající se běžně dostupnými látkami s návykovým potenciálem – alkoholem, anixolytiky a opioidy, možnostmi odvykání při závislosti na těchto látkách a popisem průběhu animálních behaviorálních klinických studií, při kterých se vytváří závislost podáváním výše zmíněných látek zvířatům a kterým se pan doktor Landa věnuje.
Adiktologická propedeutika je velice zajímavý a rozrůstající se obor, ve kterém by farmaceut neměl znalostně zaostávat.
 
CO NOVÉHO CHYSTÁME?
KURZ AKADEMICKÝCH PREZENTAČNÍCH TECHNIK
I LETNÍ ŠKOLU

 
24. - 28. 6. 2019 proběhne na fakultě mezinárodní softskillový kurz na téma Academic Presentation Techniques, který je otevřen vysokoškolským pedagogům z celé Evropy. V rámci kurzu si účastníci osvojí moderní prezentační techniky, tedy nejen obyčejné Powerpointy, ale také webové aplikace, webináře a také jak předat vědomosti studentům tak, aby z nich studenti mohli těžit také do budoucna. V mezinárodních kurzech bude fakulta pokračovat i nadále: v červenci to bude komunikace na akademické půdě a v říjnu coaching!


Poslední týden v srpnu nás zase čeká Letní univerzita farmacie - týdenní možnost vyzkoušet si, jaké to vlastně je, být studentem farmacie. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si praktické zkušenosti v našich laboratořích, zúčastnit se exkurzí do praxe i diskutovat s mezinárodními přednášejícími! Protože - jak se má člověk v osmnácti rozhodnout, co chce dělat do konce života, když to nikdy nezkusil? :)
Více na webu zde!
UČITELÉ NA ERASMUS!
 
Erasmus+ je všeobecně známý jako mobilitní program pro studenty. Věděli jste ale, že se na Erasmus mohou vydat také vyučující a neakademičtí pracovníci? Je možné vyjet na zahraniční univerzitu a podílet se na výuce, nebo se jet inspirovat do tamních laboratoří a třeba k nám dovézt inovativní techniky, postupy či spolupráce! Více informací o Erasmu za účelem výuky (STA) a za účelem školení (STT) je k nalezení na stránkách rektorátu.
STATISTICKÉ OKÉNKO
Obhajoby diplomových prací

V květnu proběhly obhajoby diplomových prací na všech ústavech. Skvělou zprávou je, že všechny odevzdané práce byly obhájeny - gratulujeme tedy všem diplomantům a doufáme v další vědecké úspěchy. Nejlepší diplomové práce z každého ústavu budou 24. 6. oceněny nejen finanční částkou, ale také možností dalšího vzdělávání skrze voucheru na kurzy. No a jak se obhajovalo v rámci jednotlivých ústavů prezentuje následující graf.
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je tímto formulářem. Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp