Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

10/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Po úspěšném zářijovém startu je během října semestr už v plném proudu, laboratoře a přednáškové místnosti jsou vytížené, areál univerzity je plný lidí, barevné listí na stromech a někdy stále i sluníčko dokresluje příjemnou podzimní atmosféru. 
Po zářijovém rozjezdu semestru bývají říjen a listopad nabité řadou různých akcí. Mimo klasickou výuku probíhá i řada dalších vzdělávacích aktivit, o kterých se dočtete níže v newsletteru, prezentace fakulty na tradičních veletrzích Gaudeamus a letos i oslav. 21.10. také proběhla Diskuze vedení fakulty se studenty s hojnou účastí studentů a hostem Dr. Bulantem, prorektorem Masarykovy univerzity.
V říjnu si rektorského volna užili jen studenti prvních ročníků, kteří 11. 10. v podobě imatrikulace absolvovali svoje slavnostní uvedení do studia, v 12. 11. už se v rámci oslav k výročí událostí 17. listopadu 1989 a 100 let výuky na VFU dotkne rektorské volno studentů všech ročníků. Program oslav je různorodý, od slavnostních zasedání vedení univerzity přes různé kulturní akce po tradiční Týden sportu. Tipy, co vše navštívit, najdete výše v sekci "Do diáře". 
 
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
25. 10. 2019 zasedl Akademický senát naší fakulty, který projednal podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021, změnu rozpočtu Farmaceutické fakulty a záměr Masarykovy univerzity zřídit farmaceutickou fakultu. Zápis z jednání je pro členy akademické obce k nahlédnutí ve VEFISu.
 
Ukončení projektů interních grantových agentur
IGA 
do 31. 10.  žádost o stipendium
do 31. 10.  konec čerpání prostředků
do 29. 11.  návrh na odměnu (AP)
do 30. 11.  závěrečná zpráva
10. 12.       závěrečná konference
IMA 
do   1. 11.    žádost o stipendium

do 15. 11. návrh na odměnu (AP)
do 30. 11.    závěrečná zpráva
28. 11.         závěrečná konference
SOUTĚŽ O CENU WERNERA VON SIEMENSE
 
Hledá se nejlepší diplomka a dizertačka! Obhajoval/a jsi mezi 1. 1. 2018 a 30. 11. 2019? Přihlaš se se svojí prací do soutěže o cenu Wernera von Siemense, uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2019. Více informací na webu soutěže.
 
VZDĚLÁVÁME A VZDĚLÁVÁME SE

Že se na Farmaceutické fakultě učí a studuje, to nikoho asi moc nepřekvapí. Kromě klasické výuky ale na fakultě probíhá také řada dalších vzdělávacích aktivit, ať už jsou to nadstandardní kurzy či workshopy pro magisterské studenty (probíhající projekt Farmaceut s přidanou hodnotou nebo workshop Potíže spojené s pohybem, který se konal 3. 10.), pro doktorandy či akademiky (Minikurz statistiky – viz níže), laickou veřejnost (přednáška Senior a léky v domově seniorů) nebo trénink softskillových dovedností pro účastníky ze zahraničí (tentokrát probíhal v týdnu od 7. 10. na téma Leadership, mentoring, koučing)
 
Odborná veřejnost je v listopadu srdečně zvaná na:
6. 11. LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (akce zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků ČLnK)

Studenti se můžou těšit na následující akce:
14. 11. Pravda o porodu – pořádá neziskovka Loono
18. 11. Antibiotický den - osvětová akce v naší fakultní lékárně a OC Olympia
19. 11. Odpovědnost mladého lékárníka v praxi – přednáška Mgr. MUDr. Maršíka, právního poradce ČLnK


 
MINIKURZ STATISTIKY

Na přelomu září a října probíhal na fakultě Minikurz statistiky pro zaměstnance a DSP studenty v režii doc. Pazourka z ÚChL. Kurz probíhal ve třech částech a skládal se z teoretické přednášky, kde byli účastníci stručně seznámeni se smyslem a základy statistiky a jejich využitím v klinické praxi, Excelovského semináře, kde byly názorně ukázáno, jak lze MS Excel využít pro základní statistické testy, a praktické analýzy vybrané klinické studie. Minikurzu se zúčastnilo celkem 16 účastníků napříč všemi ústavy a jejich ohlasy byly veskrze pozitivní.
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
 
V čele Vzdělávacího institutu je nově Dr. Marie Valentová, která má na starosti chod institutu a přípravu nových vzdělávacích akcí pro studenty, akademiky, zaměstnance i laickou veřejnost. Dalším pracovníkem je Mgr. Filip Kňažek, který má mimo jiné na starosti externí spolupráci s partnery fakulty.
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
Mgr. Filip Kňažek
"Navázali jsme spolupráci s Domovem důchodců, kde 17.10. proběhla přednáška PharmDr. Bc. Dany Mazánkové, Ph.D. na téma Senior a léky. Účastníci přednášky se i přes svůj věk o téma velmi zajímali a aktivně diskutovali k tématu. Do budoucna plánujeme další spolupráci, a to nejen v oblasti přednášek, ale také v oblasti práce se studenty.

Na jaře 2020 Vzdělávací institut Farmaceutické fakulty poprvé nabídne uchazečům o studium Přípravné semináře k přijímacím zkouškám 
s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na naši fakultu. Tyto semináře budou probíhat formou intenzivních celodenních kurzů (4x sobota) v rozsahu 40 h a budou zahrnovat vybraná témata z chemie, biologie a fyziky. Na závěrečném semináři účastníci absolvují přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu). Pokud tedy máte ve svém okolí zájemce o studium na naší fakultě, můžete je o této novince informovat. 
 
Nedávno také zaměstnanci a doktorandi Farmaceutické fakulty obdrželi dotazník ohledně zájmu o vzdělávací kurzy. Děkujeme všem, kdo si našli čas na zodpovězení otázek a podali nám tak přínosnou zpětnou vazbu, jsme rádi, že zaměstnanci i doktorandi mají zájem o své další vzdělávání. Na základě těchto výsledků budeme v blízké době realizovat kurzy, o které jste projevili největší zájem (hl. pokročilá tvorba prezentací - Prezi/PowerPoint) a rozvíjet tak náš institut. Do budoucna bychom chtěli rozšířit naši činnost směrem k laické i odborné veřejnosti a navázat spolupráci s dalšími institucemi."

- PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
 
U3V - ZDRAVÍ A LÉKY

Ve středu 2. 10. jsme zahájili výuku nového 4semestrového cyklu Univerzity třetího věku v oboru Zdraví a léky. Vzdělávací aktivitu organizuje Institut celoživotního vzdělávání VFU Brno a obor Zdraví a léky odborně garantuje a zabezpečuje Farmaceutická fakulta. Do 1. semestru nastoupilo přes šedesát účastníků, kteří do ledna absolvují 7 přednášek v rozsahu 14 hodin a také exkurzi do naší Fakultní lékárny.
STATISTICKÉ OKÉNKO
 
Letos slavíme 10 let od otevření studijního programu Pharmacy - tedy anglické verze studia. A odkud jsme studenty prozatím měli? Z Běloruska, Česka, Finska, Indie, Iráku, Íránu, Irska, Jižní Koreje, Kazachstánu, Kypru, Mauriciu, Moldavska, Nigérie, Řecka, Slovenska, Slovinska, Sýrie, Švédska, Thajska, Turecka, Ukrajiny, USA, Velké Británie.


A jaké je národnostní složení letošních prváků? Studenti jsou ze Švédska, Slovenska, Česka, Kypru, Velké Británie, USA, Indie, Nigérie, Thajska a Iráku a je jich dohromady čtrnáct.

A co děláme pro to, aby bylo zahraničních studentů co nejvíce? V sobotu 26.10. se naše zahraniční oddělení prostřednictvím Mgr. Jůnové zúčastnilo workshopu "Medical Studies in Europe", který se konal v hlavním městě Polska, Varšavě. Cílem akce bylo představit naši fakultu a programy v angličtině zástupcům agentur z regionu Asie a Afriky. Na akci se sešli agenti z Kyrgyzstánu, Ruska, Bangladéše, Vietnamu, Rwandy, Spojených arabských emirátů, Turecka a Indie. O program farmacie byl značný zájem, který dokládá pozvání na 3 veletrhy, 5 nově uzavřených smluv na cestě a doufejme i spousta nových studentů.
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je tímto formulářem. Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp