Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

05/2020
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
PŘESUN FAKULTY NA MASARYKOVU UNIVERZITU
Kromě výuky se do online prostoru přeneslo i zasedání Akademického senátu VFU a ten dne 8. 4. jednomyslně podpořil přesun naší fakulty z VFU na MU ke dni 1. 7. 2020. Také schválil navrženou Smlouvu o nájmu, Kupní smlouvu, Ceny služeb a Prováděcí smluvu. O týden později vše schválila i Správní rada VFU. Také Ministerstvo Zdravotnictví jako regulátor dle VŠ zákona schválilo studijní program Farmacie.
Dne 4. 5., taktéž online, Akademický senát MU schválil vznik Farmaceutické fakulty ke dni 1. 7. 2020 a zařadil ji tak mezi ostatních devět fakult. Záznam z tiskové konference z 5. 5. 2020.
Fakulta už má v rámci MU i svoji webovou stránku, kde lze najít aktuální informace a odpovědi na časté dotazy studentů, zaměstnanců i uchazečů.
Ohlas našel plánovaný přesun v médiích, i na webu obou univerzit (MU, VFU).
Jak jsme pravidelně informováni emailem ze strany vedení naší fakulty, proběhla již celá řada praktických kroků a jednání k přesunu fakulty na MU, některé jsou právě v jednání a řada věcí je ještě před námi. Pořád se něco děje! Podívejme se krátké shrnutí jejich dosavadních kroků a vyhlídek do budoucna:
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Pro aktuální informace o výuce, které mohou být průběžně upřesňovány, sledujte univerzitní e-mail, Moodle a další platformy používané pro komunikaci v jednotlivých předmětech. V případě nejasností kontaktujte své vyučující, příp. garanta předmětu.

Výuka v letním semestru pro 1. - 4. ročník bude dokončena převážně distančním způsobem, sledujte informace od svých vyučujících.
Dle Rozhodnutí rektora ze dne 5. 5. je za stanovených podmínek možné pro všechny ročníky uskutečňovat nezbytnou výuku v počtu max. 5 osob (od 27.4.) nebo 15 osob (od 11.5.)., a to jak pracovat na svých diplomových pracích, tak případně absolvovat zápočty či zkoušky. Konkrétní informace vždy poskytnout garanti předmětů a školitelé. Budovy FaF jsou stále celodenně zamčené, je třeba se s vyučujícím domluvit na přesný čas vstupu do budovy.
Podmínky jsou:
  • ochrana úst a nosu
  • počet osob a rozestupy v místnosti
  • čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • aktuální zdraví
V květnu také proběhne první ročník Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na FaF. Místo původně plánovaných celodenních seminářů o březnových sobotách, bude kurz probíhat formou webinářů během květnových podvečerů.
#FARMACIEPOMÁHÁ
V minulém newsletteru jsme informovali o našich studentech, kteří v době pandemie pomáhají v lékárnách i jinak. Za svoje nasazení byli od paní děkanky oceněni mimořádným stipendiem a veřejného uznání se jim dostalo i od Mgr. Aleše Krebse, prezidenta České lékárnické komory v pořadu Snídaně s Novou (od 57:50).

Z ohlasů studentů:
Chtěla jsem Vám ještě poděkovat za příležitosti k pomoci, které jste nám posílala. Kdybyste to nedělala, bylo by daleko těžší najít to správné místo, kde uplatnit své síly. Já osobně jsem byla od začátku rozhodnutá, že chci jít někam pomoct. Avšak, pro prváka bez odborného vzdělání, je nalezení vhodné pozice téměř nadlidský výkon. Protože většinově chtěli všude mediky od třetího ročníku výš. Takže opravdu děkuji! 
Mějte krásný den a přeji hlavně hodně zdraví! 
UNIE STUDENTŮ FARMACIE
V pondělí 27. 4. proběhla online další ze série Veřejných diskuzí s vedením Farmaceutické fakulty, pořádaná Unií studentů farmacie. Sešlo se velké množství dotazu, většina z nich se týkala způsobu ukončení současného letního semestru a přesunu fakulty na MU. 
Graficky zpracované odpovědi na časté dotazy ohledně přesunu najdete na fakultním facebooku, pokud vás zajímá něco dalšího, stále se můžete ptát na farmacie@muni.cz.
ZE SVĚTA FARMACIE
#ceska veda v době koronaviru
Situace kolem koronaviru dokázala v neuvěřitelně krátkém čase mobilizovat českou vědu - řada institucí začala podle svých možností a schopností propůjčovat své vybavení pro důležité výpočty, vyrábět či optimalizovat respirační masky, filtry a ochranné štíty. Čeští vědci dokonce přišli s vlastním způsobem izolace virové RNA a některé akademické laboratoře se připojili do testování odebraných vzorků.
Remdesivir aktuálně končí třetí fázi klinického testování a čeká na schválení FDA. V ČR je povoleno jeho použití ve třech pražských a jedné brněnské nemocnici. VFN v Praze je také hlavním příjemcem japonského antivirotika favipiraviru. Některé nemocnice již také podávají těžce nemocným plazmu vyléčených pacientů.
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je na nlfarmacie@vfu.cz . Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2020 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp