Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

01/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
V lednu nás potkalo hned několik důležitých událostí - zvládli jsme návštěvu akreditačních komisí fakulty i univerzity, k absolventům přibylo 6 studentů českého studijního programu a 4 studenti anglického programu, úspěšně jsme provedli výběrové řízení Erasmu na nadcházející akademický rok 2019/2020, prezentovali jsme fakultu na Gaudeamu v Praze i na schůzi kontaktní sítě Study in Czech Republic.

Se začátkem semestru nás čekají povinnosti typu zasedání vědecké rady a zejména deadline přihlášek pro budoucí studenty. Březen však bude ve znamení zábavy a kromě univerzitního plesu nás čeká také tradiční Ples farmaceutů, letos již čtyřiadvacátý!
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Na webu FaF je zveřejněn harmonogram důležitých termínů pro 5. rok studia. Termíny jsou následující:
  • do 12. 04. 2019 odevzdání diplomových prací (2 vyhotovení)
  • 20. - 24. 05. 2019 předpokládaný termín obhajob diplomových prací
  • 03. - 07. 06. 2019 předpokládaný termín státních závěrečných zkoušek
  • 25. 06. 2019 předpokládaný termín promocí
 
NEZAPOMEŇTE

Do konce února je možno podávat přihlášky projektů v rámci Interní mobilitní agentury IMA i Interní vzdělávací agentury IVA. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách obou agentur.
PERSONÁLIE

Pan docent Pavel Komárek (dlouholetý člen VR FaF, bývalý vyučující ÚTL) převzal od ČSF medaili E. Skarnitzla

Pan docent Aleš Franc (dlouholetý vyučující ÚTL) byl jmenován docentem. Gratulujeme!

Paní Zdeňka Haluzová ukončila po 27 letech slavnostní čestnou promocí svou službu fakultě. Děkujeme za vše!

Paní Lucie Coufalová je novou studijní referentkou pro magisterský studijní program. Najdete ji v kanceláři 266 na studijním oddělení.
STATISTICKÉ OKÉNKO
PROJEKTY INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY

FaF podala letos 20 projektů, což je necelých 27 % všech podaných projektů na VFU. Nejvíce se podávaly projekty na FVHE (28 projektů), poté na FVL (27 projektů).
Úspěšnost přijetí projektu na fakultě byla 75 %, což je vyšší než na ostatních fakultách (70,4 % na FVHE a 57 % na FVL).
Nejúspěšněji žádal Ústav technologie léků, kterému bylo schváleno 100 % ze 3 podaných projektů.
V těsném závěsu se drží Ústav přírodních léčiv, dostal schváleno 80 % z 5 projektů.
Nejvíce žádostí podal Ústav chemických léčiv, kterému bylo schváleno 5 ze 7 podaných projektů.
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie a nebo jakékoliv připomínky, pošlete je na alumni@vfu.cz, budou přidány do dalšího čísla, případně vyřešeny :) Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp