Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

03/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Březen byl významným měsícem nejen pro naši fakultu, ale pro univerzitu jako celek - byla nám totiž udělena institucionální akreditace. Dobré zprávy představil pan rektor s panem prorektorem před plnou aulou a univerzitu - a potažmo také fakultu - čeká další práce na zlepšování. Díky institucionální akreditaci se univerzita stává autonomější v oblasti akreditací studijních programů a kontrol Národního akreditačního úřadu.

V dubnu nás čeká spousta důležitých událostí: Veletrh pracovních příležitostí JobFair, kde se budou prezentovat zaměstnavatelé farmaceutů, Den Zentivy, na němž se Dr. Havlíček podělí o zážitky z mise v Bangladéši, seminář Adiktologické propedeutiky II a III, Studentská vědecká konference a v květnu pak Květinův den! Navíc se budou odevzdávat diplomky, zapisovat diplomky nové a proběhne registrace ke státnicovým komisím.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Na duben se toho nakupilo poměrně dost. Novinkou jsou Zásady pro vypracování diplomové práce, které radí, jak zvládnout formální úpravu diplomky. Obsahují také slovníček anglických i slovenských ekvivalentů!
  • 12. 4. 2019 je deadline na odevzdání diplomek ve dvou kopiích s přiloženými CD fyzicky na studijním A ZÁROVEŇ nahrání e-verze do STAGu
  • 25. - 26. 4. 2019 se otevře STAG pro zápis ke státnicím
  • 30. 4. - 10. 5. 2019 proběhne ve STAGu zápis na témata diplomových prací
Výhled na květen a červen
  • 20. - 24. 5. 2019 se budou konat obhajoby diplomových prací
  • 3. - 7. 6. 2019 proběhnou státní závěrečné zkoušky v MSP
  • 24. 6. 2019 proběhnou promoce PharmDr. a Ph.D.
  • 25. 6. 2019 proběhnou magisterské promoce
 
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
A CENA DĚKANKY 2019
Stejně jako každý rok se i letos koná Studentská vědecká konference, v pořadí již čtyřiadvacátá. A tradičně je s ní spojená i soutěž o Ceny děkanky. Přihlásit se mohou studenti magisterského programu, kteří by rádi prezentovali výsledky svého výzkumu. Prezentace vědecké práce před odborným publikem je přeci jenom zajímavá zkušenost. Práci navíc zhodnotí komise a abstrakta budou publikována ve sborníku. Prezentovat je možno v českém, slovenském i anglickém jazyce. Bližší informace ohledně přihlášky a formátu abstraktu i prezentace jsou k nalezení na webu naší fakulty!
Deadline pro přihlášení je 5. dubna 2019
COMPENDIUM - LÉČIVA POUŽÍVANÁ
V PODMÍNKÁCH ČR

Po dlouhém očekávání konečně vyšlo nové Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. Compendium o 1200 stránkách obsahuje popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR rozdělené do podkapitol: charakteristika, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce, dávkování, případně též upozornění a poznámka. Součástí článku o léčivé látce je přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku, které byly k datu uzávěrky registrovány v ČR. Cena je 1980 Kč (77 €) a při zadání studentského e-mailu ve formátu Fxxxxx@vfu.cz a poznámky Student VFU získáte slevu 20 %.
STATISTICKÉ OKÉNKO
IVA a IMA 2019

V březnu došlo k vyhlášení výsledků projektů Interní vzdělávací agentury a Interní mobilitní agentury. V porovnání s ostatními fakultami podala naše fakulta IMA projektů nejméně - dohromady 20, což tvoří 18,5 % (34,3 % FVL, 47,2 % FVHE), procentový podíl podaných projektů IVA byl ještě nižší - 14,3 % - tedy 12 projektů (41,7 % FVL, 44 % FVHE).

V rámci fakulty si vybralo nejvíce studentů za garanta IMA Dr. Mazánkovou následovanou doc. Šmejkalem, doc. Vetchým a Dr. Smejkalovou. Kam všude se studenti podívají je vyobrazeno na mapce, nejvzdálenější jsou Ghana, Jižní Korea, Austrálie a Indonésie. Nejvíce podaných projektů IVA měly pro změnu Ústav technologie léků společně s Ústavem chemických léčiv. Napříč fakultami měla ta naše nejvyšší podíl schválených přihlášek IVA - všech dvanáct bylo přijato.

Mapa cílových destinací IMA projektů

ABSOLVENTKA V TALKSHOW JANA KRAUSE
Absolventka naší fakulty Dr. Zuzana Holubcová byla hostem Jana Krause v jeho talkshow, kde představila svůj výzkum přípravy vajíčka na oplodnění, který publikovala v časopise Science. Výzkum probíhal na Medical Research Council v Laboratoři molekulární biologie v anglickém Cambridge a laboratoře dokonce navštívila samotná královna!
Show Jana Krause z 20. 3. 2019
ZE SVĚTA FARMACIE
MZ uspořádalo konferenci o lékárenství - řešil se zejména zásilkový výdej na základě pozměňovacího návrhu Ing. Nachera. Komora, obě farmaceutické fakulty i studentské spolky vyjádřily nesouhlas.


Periodická tabulka slaví 150 let!
Její interaktivní verze je k nalezení zde.
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je skrze formulář. Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp