Copy
NEWSLETTER
FARMACIE BRNO

Co je u nás na fakultě nového?

Sledujte novinky!

11/2019
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Listopad na univerzitě probíhal ve znamení oslav k výročí událostí 17. listopadu 1989 a také 100 let od zahájení výuky na VFU. Řadu oficiálních akcí jako Uctění památky 17. listopadu v areálu univerzity či na Kaunicových kolejích, Slavnostní zasedání Kolegia rektora a Vědecké rady VFU či besedu s účastníky událostí roku 1989 v rámci bohatého programu doplnil v tělocvičně od 1. do 8. 11. Týden sportu a 12. 11. koncert skupiny Lake Malawi, v jízdárně jsme společně mohli 14.11. ochutnat Univerzitní víno a v Městském divadle Brno 18.11. shlédnout představení Viva „Lalala“ Republika. Insignie a archiválie naší alma mater i ostatních brněnských univerzit v podobě talárů, žezel a řetězů byly ve dnech 16. až 24.11. vystaveny v Dietrichštejnském paláci.
V listopadu také na půdě fakulty proběhla přednáška Dr. Blechové „Diabetes - sladká nemoc a vražedný nepřítel“ k příležitosti Světového dne diabetu (14.11.) a v rámci Evropského antibiotického dne (18.11.) série přednášek k danému tématu, na které v následujících dnech navazovala osvěta pro veřejnost ve Fakultní lékárně a v OC Olympia. Dále proběhla přednáška dr. Maršíka, právního poradce ČLnK, na téma: Odpovědnost mladého lékárníka v praxi. 
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Co ještě zbývá ze zimního semestru?

09. 12. 2019 – 13. 12. 2019 zápočtový týden
16. 12. 2019 – 31. 12. 2019 studijní volno (Vánoce)
02. 01. 2020 – 07. 02. 2020 zkouškové období (5 týdnů)
10. 02. 2020 – 14. 02. 2020 zimní prázdniny

Studenti posledního roku studia FaF dokončují praxe v lékárnách a sepisují diplomky, studenti třetích ročníků se mohli 6.11. v posluchárně inspirovat, jak a na kterém ústavu si svoji diplomku vybrat (akce USF).
PERSONÁLIE
Pan docent Pavel Bobál‘ z Ústavu chemických léčiv úspěšně obhájil habilitační práci na téma: „Syntetické přístupy k přípravě biologicky aktivních heterocyklů a jejich isosterů“ a byl jmenován docentem v oboru Farmaceutická chemie. Gratulujeme!
ANGELINI UNIVERSITY AWARD!
Je tu další ročník soutěže AUA! Loňský ročník zástupci naší fakulty vyhráli, jak to bude letos? Téma soutěže je Duševní zdraví - Nové přístupy. Soutěží se v týmech o zajímavou finanční odměnu. 
Registrace do 31. ledna 2020. Více informací naleznete zde
STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL, VÍTEJTE...
Během listopadu jsme otevřeli brány fakulty také zvídavým středoškolákům – fakultní lékárnu navštívili při své exkurzi na VFU studenti brněnského Biskupského gymnázia, 25.-27.11. si studium nanečisto vyzkoušela skupinka studentů v rámci projektu Minierasmus.
Kromě klasického dne otevřených dveří, který nás čeká 31. 1. 2020, máme letos pro středoškoláky novinku v podobě Přípravných kurzů na přijímací zkoušky, včetně přijímací zkoušky nanečisto, které budou probíhat o vybraných sobotách v březnu a dubnu. Více informací naleznete zde.
 
          
SYMPOZIUM Z HISTORIE FARMACIE A VETERINÁRNÍ MEDICÍNY
 
Dne 6. listopadu 2019 pořádala Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, které se konalo na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, v prostorách Kabinetu dějin veterinární medicíny.
Akce proběhla ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou, Ústavem dějin veterinárního lékařství a Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno a Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu. V odborném programu sympozia bylo prezentováno sedm příspěvků autorů z České i Slovenské republiky. Akce se zúčastnilo asi padesát zájemců o dějiny farmacie, medicíny a veterinárního lékařství z řad akademických pracovníků i odborníků z praxe z institucí různého zaměření. Sympozium bylo zařazeno také mezi vzdělávací akce ohodnocené Českou lékárnickou komorou v rámci celoživotního vzdělávání farmaceutů.
PRACOVNÍ SETKÁNÍ VEDENÍ FARMACEUTICKÝCH FAKULT V ČR A SR
 
Ve dnech 7. až 9. listopadu 2019 se konalo již tradiční, každoročně organizované pracovní setkání představitelů farmaceutických fakult a univerzit, působících na území České a Slovenské republiky. Role hostitele se tentokrát ujala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Setkání se konalo v Levoči a jeho program zahrnoval projednání aktuálních otázek týkajících se organizace farmaceutického studia, trendů ve farmaceutickém vzdělávání, problematiky odborných praxí, mezinárodní spolupráce, mobilit studentů a akademických pracovníků a tvůrčí činnosti.
FAKULTA V MÉDIÍCH
Mediální výstupy k aktuálně diskutované problematice přesunu FaF na MUNI: Události v regionech a Munimedia
Děkanka FaF hostem podcastu APAvision na Téma: Studium farmacie a jeho propojení s praxí
UNIE STUDENTŮ FARMACIE SE PŘEDSTAVUJE
 
Rádi bychom Vám představili novou sestavu vedení USF pro akademický rok 2019/2020:
PREZIDENT
Kateřina Valentová
Kontakt: prezident@usf.cz
Telefon: +420 731 786 566
● Jako prezidentka má přehled o všem, co se ve spolku děje, a zodpovídá za veškeré jeho činnosti

POKLADNÍK
Ondřej Smištík
Kontakt: pokladnik@usf.cz
● Stará se o veškeré finance, které má spolek k dispozici

VÍCEPREZIDENT PRO PR
Zuzana Poláchová
Kontakt: pr@usf.cz
● Stojí za grafickou tvorbou všech sdílených událostí pro studenty a díky ní vznikají i unijní propagační materiály

VÍCEPREZIDENT PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
Barbora Tvarůžková
Kontakt: spoluprace.usf@gmail.com
● Účelem této pozice je během roku spolupracovat s organizacemi a sponzory

REVIZNÍ KOMISE
Předseda komise: Milan Röhrich
Další členové: Eliška Žubretovská, Kateřina Kleinerová
TAJEMNÍK
Jana Melicharová
Kontakt: usf@usf.cz
● Pravá ruka prezidenta a osoba zodpovědná za administrativní vedení Unie

VÍCEPREZIDENT PRO VZDĚLÁNÍ
Viktorie Sekaninová
Kontakt: vzdelavani@usf.cz
● Stará se o veškerou organizaci vzdělávacích akcí pro veřejnost i pro studenty, které v průběhu roku probíhají

VÍCEPREZIDENT PRO ZAHRANIČÍ
Anastasiya Voyshel
Kontakt: zahranici@usf.cz
● Pozice, která je velice důležitá pro realizaci veškerých studijních výjezdů do zahraničí

VÍCEPREZIDENT PRO VNITŘNÍ VZTAHY
Viktória Kučerová
Kontakt: vnitro@usf.cz
● Zodpovídá za bezproblémový průběh všech pořádaných kulturních akcí
V případě jakéhokoli dotazu či návrhu budeme moc rádi, když nás budete kontaktovat na výše uvedené e-mailové adresy.
 
A jak to vypadalo s členskou základnou USF v posledních 5 letech, se můžete podívat do následujícího grafu:
ZE SVĚTA FARMACIE
Chci dostávat Newsletter pravidelně!
Pokud máte zajímavosti, fotky, novinky z ústavů i ze světa farmacie, pošlete je na fafalumni@vfu.cz. Předem děkujeme za spolupráci!
Farmacie Brno
Farmacie Brno
PharmacyBrno
PharmacyBrno
Farmacie Brno
Farmacie Brno
faf.vfu.cz
faf.vfu.cz
Copyright © 2019 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Všechna práva vyhrazena.


Chcete změnit nastavení Newsletteru? Můžete změnit své nastavení nebo se odhlásit z odběru.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno · Palackého tř. 1946/1 · Brno 61242 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp