Copy

Nieuwsbrief 1 2019 PGLV

Beste donateurs en symphatisanten,

U kijkt naar de eerste digitale nieuwsbrief van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. 
Alweer bijna een jaar geleden hebben wij, een geheel ' nieuw' bestuur, het stokje overgenomen van het 'oude'  bestuur. Inmiddels hebben wij al een aantal activiteiten georganiseerd, en werken we hard aan een nieuwe website en dus nu ook een nieuwe nieuwsbrief. Digitaal, dat was u niet gewend. Wij hebben dat besloten omdat het niet meer van deze tijd is om een nieuwsbrief op papier uit te brengen, maar ook omdat ons de financiële middelen ontbreken. 
We wensen u veel plezier met deze nieuwsbrief, vol met links, tips, en informatie.
En kijkt u vooral naar onze vacatures!
Het bestuur PGLV. 
Verkiezingen - de Werkgroep Toegankelijkheid op stap met Midvliet TV
Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen van maart is onze werkgroep Toegankelijkheid een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van stembureaus in onze gemeente. Midvliet TV heeft daarvan een mooi verslag gemaakt !
https://www.youtube.com/watch?v=R2ZwZzmvmTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zW0EFQ-eJ5_WH_CdMPhdolnSj9E4Vd_IdxNWkw88a5TlEvURuVeDKheo
 
WMO abonnementstarief
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit.
http://platformgehandicaptenlv.nl/node/34
 
 
Voorstellen: Bestuurslid Miranda van der Ark
Mijn naam is Miranda van der Ark. Ik ben 38 en samen met mijn zoon en dove witte kater woon ik nu weer in Leidschendam. Ik heb HSP (Hereditaire Spastische Paraparese), een ziekte die mijn beenspieren kort maakt, waardoor ik met een wandelstok loop. Afstanden langer dan 200 meter leg ik meestal af met mijn rolstoel. Ik werk 30 uur per week als financieel administratief medewerker bij een internationaal bedrijf in Leiden. 
Toen ik in het Krantje las over het naderende afscheid van Carine Schaap bij het platform gehandicapten, besloot ik contact op te nemen. Ik wil namelijk graag dingen ondernemen maar met mijn handicap is het vaak lastig om ergens te komen. Toegankelijkheid in mijn eigen gemeente vind ik dus erg belangrijk. Bovendien beheer ik nu de website en Facebook-site van het PGLV en daarmee probeer ik iedereen op de hoogte te houden over nieuws mbt het leven met een handicap.

NIEUWE WEBSIT

Onze nieuwe website is klaar !
 Een website die nog beter aansluit bij de wensen van mensen met een beperking in Leidschendam-Voorburg en daarbuiten.
 
Op deze websitevindt unaast verslagen van onze eigen activiteiten en nieuwtjes, ook meer nieuwe informatie; over allerlei zaken die verband houden met het dagelijks leven van iemand met een handicapDat kunnen tips zijn over het aanvragen van een voorziening, maar ook informatie over aangepast sporten, en updates over de toegankelijkheid van gebouwen.
 
Deze website moet natuurlijk ook gevuld worden! Daarvoor hebben wij natuurlijk onze enthousiaste bestuursleden, met vooraan onze social media expert Miranda van der Ark. Maar we hebben u ook nodig!
 
Heeft u leuke tips, wilt u een discussie voeren over een relevant onderwerp, of heeft u een leuke, hilarische, droevige foto over wat er als gehandicapte zoal op je weg komt, deel het met ons via info@platformgehandicaptenlv.nl.
 
Kijk vanaf juli op onze vernieuwde website www.platformgehandicaptenlv.nl!
VISIE EN MISSIE 
Uw bestuur heeft zich uitgebreid beraden over hoe verder met het Platform. Een prachtige erfenis van onze voorgangers, maar tevens een uitdaging in een veranderde tijd. Daartoe hebben wij ons de volgende vragen gesteld:
Daar hebben wij ons de volgende vragen gesteld: 
 • wie is onze doelgroep
 • wat wil onze doelgroep
 • hoe komen we daar achter
 • Wat kunnen wij 
 • Wat willen wij
 • Welke zaken nemen wij over
 • Welke zaken willen we anders
Op de website kunt u het hele verhaal nalezen, maar hier alvast een paar hoofdpunten.
•          Doelgroep en thema’s verbreden: van veilig thuis wonen voor ouderen naar een inclusieve samenleving voor mensen met alle soorten van handicap. 
•          Activiteiten: van recreatie naar nclusie
•          Vrijwilligers en doelgroepbereik: méér en jonger 
•          Financiën: meer donateurs werven en fondsen aanboren voor projecten
 
Op deze manier willen wij het Platform met een enigszins gewijzigde koers, zo optimaal mogelijk bestendig maken voor de toekomst, zodat het voor alle inwoners van LV makkelijker en logischer wordt om een compleet leven te leiden waarbij de handicap geen hindernis meer is!
 

VACATURES

Vacature coördinator Scholenproject
 
Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, ook die met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Thuis, op het werk, op school, bij het uitgaan, tijdens het winkelen, kortom op alle plekken en in alle omstandigheden moeten gehandicapten ongehinderd aan de samenleving deel kunnen nemen. De samenleving moet ook voor gehandicapten prettig toeven zijn; moet met een deftig woord ‘inclusief’ zijn. 
 
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) wil  daaraan steentje bijdragen. Dit doen we onder andere met onze werkgroep Schoolvoorlichting. Voor deze werkgroep zoeken we een
 
Coördinator Scholenproject (vrijwilliger)
 
De werkgroep Schoolvoorlichting geeft voorlichting aan leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Tijdens een workshop van ongeveer twee uur ervaren de leerlingen via een speelse ontdekkingstocht wat het betekent om met een lichamelijke handicap te leven en hoe je daar mee om kunt gaan.
 
De workshops worden verzorgd door een flink aantal vrijwilligers met een lichamelijke beperking, die daarbij worden ondersteund door vrijwilligers zonder handicap. In een voor- en nagesprek kunnen de kinderen vragen stellen aan de vrijwilligers. Ter voorbereiding van de workshop kijken de kinderen naar een film waarin een aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg met een handicap laat zien hoe het is om te leven met een fysieke beperking en welke hulpmiddelen zij tot hun beschikking hebben.
 
Taken 
 • Organiseren en plannen van tien workshops per jaar.
 • Onderhouden van contacten met de scholen.
 • Onderhouden van contacten met de vrijwilligers.
 • Beleggen en voorzitten van een of twee voortgangsbesprekingen met alle vrijwilligers.
 • Onderhouden van contacten met het bestuur van het Platform Gehandicapten. 
 • Voorraadbeheer van de materialen (in overleg met de vrijwilligers). 
 • Opstellen jaarlijkse financiële verantwoording. 
 
Competenties
 • Goede sociale vaardigheden (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen).
 • Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leidinggeven, overleggen, problemen oplossen en keuzes maken).
 • Coachend leiding kunnen geven aan vrijwilligers.
 • Proactief en flexibel kunnen handelen.
 • Vertrouwenspersoon kunnen zijn voor de vrijwilligers.
 • Gelijkwaardig gesprekspartner van bestuurders en leerkrachten. 
 
Tijdbelasting: ongeveer 4 uur per week. 
 
Vergoeding 
Het Platform heeft geen financiële middelen om een vergoeding te verstrekken. Wel vindt er elk jaar een gezamenlijke lunch plaats voor alle vrijwilligers en donateurs van het Platform. De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft elk jaar een kleine attentie aan vrijwilligers van non-profitorganisaties. 
 
Reacties naar: Willem Bertels, secretaris. E-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl. telefoon: 06 2244 7454. 

Vacature vrijwilliger Scholenproject
 
Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, ook die met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Thuis, op het werk, op school, bij het uitgaan, tijdens het winkelen, kortom op alle plekken en in alle omstandigheden moeten gehandicapten ongehinderd aan de samenleving deel kunnen nemen. De samenleving moet ook voor gehandicapten prettig toeven zijn; moet met een deftig woord ‘inclusief’ zijn. 
 
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) wil  daaraan steentje bijdragen. Dit doen we onder andere met onze werkgroep Schoolvoorlichting. Voor deze werkgroep zoeken we 
 
vrijwilligers Scholenproject
 
De werkgroep Schoolvoorlichting geeft voorlichting aan leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Tijdens een workshop van ongeveer twee uur ervaren de leerlingen via een speelse ontdekkingstocht wat het betekent om met een bepaalde handicap te leven en hoe je daar mee om kunt gaan. Per jaar worden tien workshops gegeven.
 
De workshops worden verzorgd door een flink aantal vrijwilligers met een beperking, waarvan sommigen hun hulp- of blindengeleidehond meenemen. In een voor- en nagesprek kunnen de kinderen vragen stellen aan de vrijwilligers. Ter voorbereiding op de workshop kijken de kinderen naar een film waarin een aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg met een handicap laat zien hoe het is om te leven met een beperking. 
 
Taken vrijwilliger
 • leerlingen laten ervaren wat het betekent om te leven met een beperking.
 • vragen beantwoorden van leerlingen. 
 
Eigenschappen
 • bij voorkeur lichamelijk gehandicapt, maar we zoeken ook mensen zonder lichamelijke beperking. 
 • positieve instelling, oplossingsgericht. 
 • geduldig en rustig.
 • goed uit kunnen leggen.
 
Vergoeding:
Het Platform heeft geen financiële middelen om een vergoeding te verstrekken. Wel vindt er elk jaar een gezamenlijke lunch plaats voor alle vrijwilligers en donateurs van het Platform. De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft elk jaar een kleine attentie aan vrijwilligers van non-profitorganisaties in de gemeente.  
 
Tijdbelasting: ongeveer 8 uur per maand. 
 
Reacties naar: Willem Bertels, secretaris. E-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl. telefoon: 06 2244 7454. 
 
Vacature voorzitter

Onze voorzitter gaat het stokje overdragen. De doorstart van het Platform is goed gelukt en er staat nu een frisse, actieve organisatie met scherpe doelstellingen (zie elders in deze nieuwsbrief). Zij gaat zich nu weer wijden aan haar nieuwe baan  en haar stichting ten behoeve van werkzame en veilige medicijnen in Afrika. En vanuit de gemeenteraad zal zij zich uiteraard nog blijven inzetten voor het PGLV!
Daarom vragen wij:
 
Voorzitter Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg 

Taken voorzitter:
 • het gezicht van het platform naar buiten toe
 • het voorzitten van vergaderingen
 • contact onderhouden met alle relevante partners: gemeente, Participatieraad, Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding, en vele andere
 • de bestuursleden ondersteunen in hun taak en hen faciliteren
Eigenschappen:
 • verbindend, sociaal
 • een handicap strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk
 • organiserend vermogen
Vergoeding:
Het Platform heeft geen financiële middelen om een vergoeding te verstrekken.

Tijdbelasting: Deze is sterk afhankelijk van uw eigen invulling. Minimaal 6 uur per week.

Reacties naar: Willem Bertels, secretaris. E-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl. telefoon: 06 2244 7454.
Informatie over de inhoud van de functie: Hanneke Dominicus, voorzitter. E-mail: Hanneke.dominicus@gmail.com. telefoon: 0651968511 (buiten kantooruren of op vrijdag).
Copyright © 2019 PGLV, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp