Copy
View this email in your browser
Şubat 2020

İnsan Ticareti Suç Olarak Kabul Edilme 
Yolunda İlerliyor...

 
Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında aylık hazırladığımız e-bültenimizden herkese merhaba.  Şubat e-bültenimize önemli bir gelişme ile başlamak istiyoruz; COMMIT Projesi olarak başlatmış olduğumuz çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Proje ve Platform üyelerimizin katkıları ile revize edilen ceza ile ilgili yerel mevzuat değişikliği oybirliği ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylandı. Şimdi sıra değişiklik önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanıp resmi olarak kabul edilmesinde. İnsan hakları açısından ve insan ticareti ile mücadele kapsamında atılan bu adım bizleri çok mutlu etmiştir. Ancak değişiklik resmî olarak onaylanana kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz...
Haberler

İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Hak İhlallerinin Giderilmesi Çalıştayına Katıldık


Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı'nın yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen” İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet" projesi kapsamında13 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen çalıştayda İnsan Ticaretini Önleme Platformu paydaşları olarak katılım gösterdik.  Katılımcılar çalışmalarına başlamadan önce, alanda uzman kişiler tarafından insan ticaretiyle mücadele, mağdurların korunması ve haklarına ilişkin yasal çerçeve üzerine hem yerel hem de uluslararası mevzuatı ve pratikleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Çalıştayda insan ticaretini yasal olarak tanımlama, önleme, koruma ve cezalandırma konuları yanı sıra Kıbrıs'ın kuzey kesiminde uygulanabilecek alternatif öneriler tartışıldı.  

İnsan Ticaretini Suç olarak Tanımlamak için İlk Adım Atıldı


İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi'nin savunuculuk çalışmaları kapsamında katkı koyduğumuz ceza ile ilgili yerel mevzuat değişikliği oybirliği ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında 26 Şubat 2020 tarihinde toplanan Komitede oybirliği ile onaylanan düzenlemeler ile insan ticareti suçu yerel mevzuatta tanımlanacak ve insan tacirleri cezasız kalmayacaktır. 

COMMIT ve İnsan Ticaretini Önleme Platformu olarak önerinin hızlıca   onaylanmasını umuyoruz.  COMMIT Projesi paydaşları olarak hep birlikte yürüttüğümüz savunuculuk çalışmaları sonrasında yeniden gündeme gelen, insan hakları alanında çalışan STÖ'ler ve akademisyenlerin de katkıları ile revize edilerek Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde onaylanan ceza ile ilgili yasal mevzuata dair değişiklik önerisin  yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Etkinlikler

İnsan Ticaretine Karşı Farkındalık Kampanyamız Devam Ediyor...


COMMIT Projesi kapsamında insan ticaretine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapmakta olduğumuz  sosyal medya kapanyası devam etmektedir. Kampanya Ocak 2020 başlamış olup Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir.  İnsan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak ve savunuculuk çalışmalarına katkı koymak için sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı hedefleyen kampanyamız ile farklı kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz. 

Kampanyayı Mülteci Hakları Derneği'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 
 

DUYURU:
 İnsan Ticaretine Karşı Kapasite Geliştirme Çalışması Mart Ayında Gerçekleşecek
 

Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında 24-25 Mart 2020 tarihleri arasında insan ticareti konusunda uzman tecrübeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek kapasite geliştirme atölye çalışmasına tüm Platform üyelerimiz davetlidir. 
Sivil toplum örgütleri ve yerel temsilcilikler için birer gün olmak üzere, kendi çalışma alanlarını da kapsayacak farklı kapasite geliştirme çalışmaları düzenlenecektir. 
Paydaşlardan Haberler
Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
COMMIT Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülmektedir. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
Bize Ulaşın
info@mhdkibris.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp