Copy
View this email in your browser
Ocak - Şubat 2021
Yeni Senenin İlk E-Bülteninden Merhaba
Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında hazırladığımız E-bültenimizden herkese merhaba. 2021 senesinin ilk iki ayını içeren e-bültenimizde COMMIT projesinin ve paydaşlarımızın geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleştirdiği aktivitelere ve detaylarına yer vermiş bulunmaktayız.
Haberler

İnsan Ticaretine Karşı Kapasite Geliştirme II Eğitimi Başarı ile Tamamlanmıştır.
 

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi  kapsamında 17, 18 ve19 Şubat 2021 tarihlerinde İnsan Ticaretine Karşı Kapasite Geliştirme Eğitimi II gerçekleştirildi.
Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitime İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu üyeleri ve proje paydaşlarının yanı sıra, alanda faaliyet gösteren kurumlar da katılım gösterdiler. Üç gün boyunca 11.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşen eğitimde insan ticareti trendleri, veri toplama, mağdurlara destek ve zarar vermeme ilkesi gibi konuların yanı sıra, Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’den insan ticaretine yönelik uygulama çerçeveleri ve başarılı uygulamalar da katılımcılara aktarıldı.  
Çeşitli  grup çalışmaları ve katılımcıların deneyim aktarımlarınıngerçekleştirildiği eğitimde alanda çalışan ve/veya eğitim konusu ile ilgili olan katılımcılar insan ticaretiyle mücadele ve mağdurlara destek konularında  kapsamlı bilgi sahibi oldular.
 
 

İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) Toplantısı Gerçekleştirildi
 

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte olan COMMIT projesi kapsamında alanda çalışan paydaşların katılımı ile oluşturulan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Zoom üzerinden Platform üyesi ve COMMIT proje partneri Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.
 
 

İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı 27 Mart Tarihinde Gerçekleşiyor

İnsan Ticaretiyle Mücedele Uluslararası Konferansı: Kıbrıs’ın kuzey kesimine özel vurguyla,  insan ticaretiyle mücadelede 4P (önleme, koruma, kovuşturma ve iş birliği) yaklaşımı hakkında bilgi sağlamayı ve güncel tartışmalardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Konferans, dünyanın farklı bölgelerinden uzman konuşmacıların yanı sıra Kıbrıs'ın kuzey kesimine ilişkin sunumları da içerecektir. 27 Mart tarihinde Zoom platlarformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan konferans, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından yürütülmekte olan İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi kapsamında ortak şekilde düzenlenmiştir. 
 
Konferans toplamda 5 oturumdan oluşacak, ilk 4 oturum 4P yaklaşımının her biriyle ilgili olacak ve son oturum ise 4P yaklaşımındaki tüm alanları içerecek özel bir oturum şeklinde gerçekleşecektir.  

Katılımın ücretsiz olduğu konferensta Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacak ve tüm gün konferansa katılım dahilinde katılım belgesi verilecektir.
 
Paydaşlardan Haberler

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Tarafından “Hukukçulara Yönelik İnsan Ticareti ile Mücadele Eğitimi” Düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe programı kapsamında finanse edilmekte olan ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi, “Hukukçulara Yönelik İnsan Ticareti ile Mücadele” eğitimi düzenledi. Dört hafta boyunca süren eğitimin ilk üç oturumu Aralık ayı içerisinde gerçekleşirken, dördüncü ve son oturum Ocak ayında gerçekleşmiş ve eğitim tamamlanmıştır. Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşen eğitimlere COMMIT Proje Kordinatörü Fezile Osum eğitmen olarak katkı koymuştur.
 

 
Kuir Kıbrıs Derneği Şubat Ayı Boyunca Çeşitli Eğitimler Düzenledi
 

KUİR Kıbrıs Derneği Şubat ayı boyunca çeşitli eğitimler ile farklı alanlardaki konular üzerine farkındalığın geliştirilmesinde katkıda bulundu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliği ile yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği üyelerine ve derneğin dayanışma hattı gönüllülerine yönelik 2. Sosyal Hizmet Eğitimi 20 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi. Bunun yanısıra 25 Şubat 2021 tarihinde Kuir Kıbrıs Derneği çatısı altında yürütülen aynı proje kapsamında LGBTI+ Mülteciler ile ilgili eğitim çevrimiçi olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleşti.
 

 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2020 Raporunu Yayınladı
 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2020 Raporu yayınlandı. Rapor toplamda 148 ülkenin verilerine ve ilgili sivil toplum örgütlerinden edinilen insan ticaretiyle ilgili bilgilere dayanıyor. Raporun içeriğinde küresel anlamda insan ticareti trendleri, farklı kıtalarda ve ülkelerde görülen eğilimler, insan tacirlerinin en sık başvurduğu yöntemler ve mağdurların profillerine ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. Bunun yanında, insan tacirlerinin son dönemde teknolojiyle birlikte kullandıkları yeni yöntemler ve Covid-19 pandemisinin ardından artış gösteren kırılganlıklardan da bahsediliyor. Raporda dair dikkat çeken bazı veriler şu şekilde:
  • 2018 yılındaki küresel duruma göre her tespit edilen 10 insan ticareti vakasının 5’ini kadınlar, 2’sini de kız çocukları oluşturuyor.
  • Cinsel sömürüye dayalı insan ticareti yüzde 50, emek sömürüsüne dayalı insan ticareti ise toplam vakaların yüzde 38’ini oluşturuyor. Bunların yanında suça zorlama şeklinde görülen insan ticareti vakaları ise yüzde 6 oranında tespit edildi.
  • İnsan tacirlerinin en sık kullandığı yöntem yüzde 51 oranıyla ekonomik anlamda ihtiyaçlı olan kişilerin çaresizliklerinden yararlanmak.
  • Ülkelerin refah seviyeleri azaldıkça, çocuk mağdurlarda artış olduğu gözlemleniyor.
  • Son dönemde yapılan çalışmalara göre özellikle LGBTI+’lar toplumlarında gördükleri dışlama, marjinalleştirilme ve yoksullaştırılmaları neticesinde insan ticaretine maruz kalma riski olan kırılgan gruplardandır. LGBTI+’ların vakalarının genellikle raporlanmaması ve bu konudaki verilerin sınırlılığı önemli bir sorun olarak tespit edildi.
 
Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
COMMIT Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülmektedir. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
Bize Ulaşın
rracyprus@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp