Copy
View this email in your browser
Nisan 2020
Evlerimizden MERHABA...

Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında aylık hazırladığımız e-bültenimizden herkese Merhaba.  

COVID-19 salgını sebebiyle baharın ilk aylarını evlerimizde geçirmek durumunda kaldık. COMMIT Projesi olarak bu süreçte başta insan ticareti mağdurları olmak üzere tüm sömürülen ve ayrımcılığa maruz kalan kesimlerin barınma, gıda ve sağlık gibi temel insan haklarına erişimi için destek olmaya ve karar alıcıların bu konuda önlem alması için çalışmalarımıza devam ettik. Salgın sürecinde artan ırkçı ve ayrımcı söylem ve politikalara karşı hiçbir kesimi hedef göstermeden, herkesin eşit bir şekilde muamele görmesi ve özellikle sömürülen ve ayrımcılığa maruz kalan kesimler için kalıcı destek programları oluşturulması yönünde farkındalık çalışmalarına devam ettik. 

Potansiyel insan ticareti mağduru olan gece kulübü çalışanlarının temel insan haklarına erişimi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve geçtiğimiz ay alınan geçici kapatma kararının etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek adına yetkililere resmi bir dilekçe ilettik. İnsan ticareti alanında çalışan sivil toplum örgütleri olarak yetkililerden aşağıda belirtilen konular hakkında tarafımıza daha detaylı bilgi aktarılmasını talep ettik: 
  • Gece Kulüplerinde çalışan kadınlar şu anda nerede ikamet etmektedir?
  • Kadınların gıda, sağlık, öz bakım gibi özel gereksinimleri nasıl karşılanmaktadır?
  • Kadınların ücretleri düzenli ve yasal mevzuata uygun bir şekilde ödenmekte midir?
  • Kadınların aileleri veya diledikleri kişiler ile şahsi münasebetleri nasıl tesis edilmektedir?
  • Kadınların sosyal yardım mekanizmaları ve/veya sivil toplum örgütlerine erişimi nasıl sağlanmaktadır?
  • Ülkeden ayrılmak istediklerini beyan eden kadınlar ile ilgili ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Bu alanda etkin denetimin yapılması ve gece kulübünde çalışan kadınların temel insan haklarına erişimin sağlanması konusunda bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Mayıs ayında kademeli olarak hayatın normalleşeceği günlerde insan hakları mücadelemize devam etmek dileği ile, şimdiden 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun.

Bu, 1 Mayıs'ta insan ticaretine maruz kalmış̧ ve ağır sömürü koşulları altında çalıştırılan herkesin isçi haklarına ve insan haklarını saygı duyulması gerektiğini bir kez daha hatırla ve insan ticareti sorununun gün ışığına çıkması için sen de çaba göster.
Haberler

Artan Irkçılık, Ayrımcılık ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Basın Açıklaması Yayınlandı

 
29 Mart 2020 tarihinde, COMMIT Projesi olarak Vois Kıbrıs, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Mağusa Gençlik Merkezi, Kuir Kıbrıs, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile COVID-19 Salgını süresinde artan ırkçı, ayrımcı ve yabancı düşmanlığını körükleyen söylemlere ve politikalara yönelik ortak bir basın açıklaması yayınladık. 

Korona virüsü ırk, din, dil, millet gözetmemektedir ana teması ile kaleme alınan basın açıklamasında, gerek karar alıcılar gerekse toplum nezdinde gittikçe artan ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığından endişe duyulduğu belirtilirken, insan haklarının herkes için olduğunu bir kez daha vurgulandı. Basın açıklamasında hangi ülke vatandaşı olduğuna bakılmazsınız herkesin  eşit olduğu ve bu salgından ancak hep birlikte dayanışarak kurtulabileceğimiz mesajı yinelendi.

Basın açıklamasında, karar alıcıların gerek yerel yasal mevzuatta gerekse de taraf olunan uluslararası yasal metinlerde yer alan yükümlülüklerine aykırı bir şekilde hareket ettiği vurgulanarak, alınana kararlara yönelik 5 temel öneri sunuldu: 
1- Karar alıcıların, siyasilerin, kurum ve kuruluş temsilcilerinin ırkçı, yabancı düşmanı ve toplumu ayrıştırıcı söylemlerden bir an önce vazgeçmesi ve hedef aldığı gruplardan kamuoyu önünde özür dilemesi;
2- Faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacağı duyurulan ücret desteğinin dayandırıldığı uyruk temelli ayrımcılıktan bir an önce vazgeçilmesi ve bu desteğin aynı durumdaki tüm çalışanlar için sağlanması;
3- Yukarıda sayılan insan hakları yükümlülükleri çerçevesinde, adamızın kuzey kesiminde bulunan, kayıtlı veya kayıtsız, muhaceret statüsü fark etmeksizin tüm insanlara, bu süreçte barınma, gıda, sağlık gibi temel haklarına erişimin sağlaması için, ekonomik destek de dahil, gerekli her türlü önlemin bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi;
4- Sürecin başından beri ayrımcılık yapmaksızın tüm ihtiyaçlı kesimlere insani yardım ulaştırmaya çalışan ve kamu sağlığı için hizmetlerini devam ettiren “belediyelerin” ekonomik kesintilerle zayıflatılmak yerine desteklenmesi ve güçlendirilmesi;
5- Yalnızca içinde bulunduğumuz süreç dahilinde değil, sistemin işleyişi nedeniyle uzun zamanlardır sömürülen ve ayrımcılığa maruz bırakılan tüm kesimler için kalıcı destek programlarının oluşturulması.''

 
Basın açıklamasının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/MulteciHaklariDernegi/posts
Etkinlikler

Korona Salgını Süresinde Artan Irkçı ve Ayrımcı Söylemlere Karşı Sosyal Medya Kampanyası Başlatıldı...


COMMIT Projesi kapsamında yabancı düşmanı, ırkçı ve ayrımcı söylemlere ve politikalara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri olarak #BirlikteGüçlüyüz sloganı ile bir sosyal medya kampanyası başlatıldı.

COVID-19 salgını sebebiyle evde zaman geçirdiğimizden gerek toplumun gerekse de “karar alıcıların” sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları göz önünde bulundurularak, iki hafta boyunca uygulanan ve Nisan ayı sonunda tamamlanan farkındalık oluşturma kampanyası düzenlendi. Kampanyada özellikle bu süreçte alınan önlemlerde eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket edilmesinin gerekliliği ve önemi vurgulandı, potansiyel risk grupları için destek programları oluşturulması talep edildi. 

Kampanyayı Mülteci Hakları Derneği'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 

İnsan Ticaretine Karşı Farkındalık Kampanyamız Devam Ediyor...


Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte olan COMMIT Projesi kapsamında Ocak 2020'de başlattığımız insan ticaretine karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan sosyal medya kampanyası devam ediyor.  

Kampanya Mart ayında Covid-19 kısıtlamaları ile birlikte ortaya çıkan olumsuz eylem ve davranışları da hedef alarak devam etti. Bu süreçte kampanya özellikle insan ticareti mağdurlarının temel insan haklarına erişimi için farkındalık yaratmayı hedeflemiş  ve yaşanan sorunları gündeme getirmiştir.  

Kampanyayı Mülteci Hakları Derneği'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Paydaşlardan Haberler

“Lefkoşa Türk Belediyesi'nden” (LTB)
Ev İçi Şiddete Yönelik Farkındalık Kampanyası


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve  “Lefkoşa Türk Belediyesi” tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında toplumsal gerilim ve endişelerin yükseldiği durumlarda ev içi şiddetin de artmasına yönelik bir farkındalık kampanyası başlattı. Ev karantinası veya sokağa çıkmanın sınırlanması durumunda şiddet riskinin daha da artış gösterebileceğine dikkat çeken kampanyada 'her zaman yanınızdayız' mesajı vurgulandı. 


Şiddete Karşı Yan Yana Projesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Şiddetin hiçbir türü küçümsenemez. Ağır fiziksel şiddet bir kerede ortaya çıkmaz. Psikolojik şiddet veya ittirme, çekiştirme gibi önemsiz görünebilen fiziksel şiddet türleri ve şiddet tehdidi, gerilimin artmasıyla daha vahim sonuçlar doğuracak ağır fiziksel şiddete dönüşebilir. Şiddet yaşıyorsanız veya böyle bir risk altında hissediyorsanız acil durumlarda 155’ten Polisi veya Alo 183’ten Sosyal Hizmetleri arayabilirsiniz. 
Öneri ve yönlendirme için “LTB” Kadın Sığınma Evi hatlarına da 7/24 ulaşabilirsiniz (0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30)''

Kuir Kıbrıs Derneği 'Sosyal Hizmet' Web Semineri Gerçekleştirdi


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği üyelerine ve dayanışma hattı gönüllülerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihinde çevrimiçi Sosyal Hizmet Web Semineri düzenlendi.  

Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT Projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verilen seminerde, sosyal hizmet alanındaki teorik ve pratik uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Web seminerin son oturumunda ise, LGBTI+ özelinde örnek vaka çalışmaları üzerinden tartışmalar yapılarak, sosyal hizmetin LGBTI+lar için ne denli önemli olduğu aktarıldı.

Etkinliğin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.queercyprus.org/tr/kuir-kibris-dernegi-sosyal-hizmet-web-seminerini-gerceklestirdi/ 

Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
COMMIT Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülmektedir. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
Bize Ulaşın
info@mhdkibris.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp