Copy
View this email in your browser
Mayıs - Haziran 2020
Yeni Normalden MERHABA...
Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında hazırladığımız e-bültenimizden herkese Merhaba.  

COVID-19 Salgını ile hayatlarımızın değişip dönüştüğü bir dönemden sonra yavaş yavaş günlük pratiğe geri döndüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve bizlerde dahil farklı coğrafyalara da yayılan ırkçılık karşıtı hareket bu gündemin önüne geçmiş gibi görünüyor. Bizler de COMMIT Proje paydaşları olarak bu hareketi selamlıyor ne toplumumuzda ne de dünya genelinde ırkçı ve ayrımcı söylem, eylem ve politikalara karşı toleransımız olmadığını bu anlamda mücadelemizin süremeye devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
 
Günlük hayat pratiklerine dönmeye başladığımız bu dönemde bizler hayatımıza yeni giren ve önemli bir parçası haline gelen dijital mecraları aktif olarak kullanmaya devam ederek insan ticaretine karşı farkındalık oluşturmaya ve COMMIT Projesi aktivitelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bu iki aylık süreçte İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) paydaşları ve alanda çalışan diğer paydaşlar ile online danışma toplantılarını tamamladık ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik Strateji Planı, uzmanlarımız tarafından hazırlanmaya başladı. Buna ek olarak, savunuculuk çalışmaları çerçevesinde gerek röportajlar gerekse de katıldığımız programlar ile sesimizi duyurmaya hem insan ticaretine hem de artan ırkçı ve ayrımcı söylemlere karşı farkındalık yaratmaya devam ettik.  

Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin detaylarını Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 2 aylık bir süreci kapsayan E-Bültenimizde bulabilirsiniz.

SEVGİYLE KALIN...
Haberler

Yenidüzen Gazetesine Konuk Olduk

 
Mülteci Hakları Derneği olarak COVID-19 Salgını sürecinde Avrupa Birliği tarafından "İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Hibe Programı" kapsamında finanse edilen COMMIT Projesi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetleri ve dernek bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları konuştuk.

Yenidüzen Gazetesine verdiğimiz röportajda COVID-19 salgını ile toplumuzda var olan kırılganlıkların daha da belirginleştiğini, kırılgan grupların daha savunmasız bir duruma geldiğinin ve ‘yetkililer’ tarafından alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve bu kapsamda bizlerin hazırlamış olduğu eylem önerilerine bir kez daha vurgu yaptık. Ayrıca bu vesile ile salgın sürecinde artan ayrımcı ve ırkçı söylemlere karşı farkındalık çağrısı yapıldı. 
 
Röportajın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.yeniduzen.com/COMMIT  

UNODC'un Son Verilerine Göre:
COVID-19  Salgını İnsan Ticareti Vakalarında Artışa Sebeb Olabilir

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptıkları çalışma sonucunda COVID-19 sebebiyle artan işsizlik ve ekonomik gerilemenin insan ticareti vakalarında artışa sebeb olabileceği açıklandı. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Korona salgını nedediyle değişen Dünya'da; 

  1. iş göçüne karşı artan ilgi ve;
  2. düzenli göç imkanların kısıtlı olması insan ticaretine maruz kalma riskini artırır. 

UNDOC tarafından yayınlanan farkındalık videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://unodc/videos/

Genç TV'de ''Bugüne Dair'' Programının Konuğu Olduk

COMMIT Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında Proje Koordinatörü Fezile Osum, Kıbrıs Genç TV'de Nazar Erişkin tarafından hazırlanan 'Bugüne Dair' Programına konuk oldu. 4 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Programda COVID-19 Salgını sürecinde potansiyel insan ticareti mağdurları ve mülteciler başta olmak üzere toplumumuzdaki savunmasız grupların daha da savunmasız hale geldiğinden ve bu konuda atılması gereken adımlardan bahsettik. COMMIT Projesi olarak bu anlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ve hem toplumsal hem de politik boyutta süreçle birlikte gün yüzüne çıkan ve artış gösteren ırkçı ve ayrımcı söylemlere karşı başlattığımız farkındalık kampanyasından bahsettik. 

Etkinlikler

Korona Salgını ve Savunmasız Gruplar Farkındalık  Kampanyası Devam Ediyor

 

COMMIT Projesi kapsamında COVID-19 salgını süresinde toplumdaki savunmasız grupların daha da kırılgan hale gelmesi üzerine farkındalık oluşturmak ve ‘yetkililere’ alınması gereken önlemler açısından önerilerde bulunmak için başlatılan sosyal medya kampanyası devam ediyor. Sosyal medya kampanyası çerçevesinde Haziran ayında ev içi hizmet sektöründe çalışan ve potansiyel insan ticareti mağduru olabilecek kişilerin durumuna dikkat çekmek için farkındalık videosu yayınlandı.

Ev içi hizmetlerde çalışan kişilerin Covid-19 salgınında savunmasız gruplardan biri olduğuna dikkat çeken videoda; temizlik ve bakım hizmetleri gibi sömürünün çok fazla yaşandığı ve potansiyel insan ticareti vakalarının var olduğunu bildiğimiz sektörlerde çalışan kişilerin karantina, sosyal mesafe ve ekonomik yavaşlamadan zarar görmesi oldukça muhtemel olduğunun altı çizildi. Farkındalık çalışması kapsamında ayrıca ‘yekililere’ bu konuda atılması gereken adımlara yönelik aşağıdaki öneriler sunuldu.

  • Salgından etkilenen çalışanlara destek olmak için tasarlanan önlemleri özellikle hizmet sektöründe çalışanları da kapsayacak şekilde genişletin;
  • İşverenlerinin gerekli adımları atmaması sonucu kayıtsız çalışmaya mahkûm edilen kişilerin temel haklara erişimini sağlayın ve destek olun, kayıtsız işçi çalıştıran kişiler ile ilgili ‘yasal’ yaptırım uygulayın;
  • Ev içi hizmet sektöründe çalışan kişilerin iş yerlerinde karşılaşabilecekleri ihlalleri belirlemek ve kayıt altına almak için düzenli denetimler yapın;
  • Ev içi hizmet sektöründe çalışan kişilerin sömürüye maruz kaldığında yararlanabileceği ‘yasal’ ve sosyal destek sağlayıcı  programlar sunun.
Kampanyayı Mülteci Hakları Derneği'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilir; videonun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.facebook.com/MulteciHaklariDernegi/videos

İnsan Ticaretine Karşı Farkındalık Kampanyamız Devam Ediyor...

COMMIT Projesi kapsamında Ocak 2020'de başlattığımız insan ticaretine karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan sosyal medya kampanyası devam ediyor.  

Gerek COMMIT Projesi'nin görünürlüğünü sağlamak, insan ticareti hakkında farkındalık oluşturmak ve kamuoyu yaratmak gerekse de insan hakları kapsamında önemli günlere dikkat çekmeyen hedefleyen kampanya kapsamında Haziran ayında Dünya Mülteciler Günü'ne vurgu yapıldı ve aşağıdaki mesaj yayınlandı: 

''Onurlu bir yaşam için bu topraklara gelen ya da bu topraklardan geçip kendine bir hayat kurmak isteyen mülteciler insan ticaretinde en dezavantajlı gruplardan biri. İnsan ticaretine göz yumma, her bireyin onurlu yaşama hakkına saygı duy!''

Kampanyayı Mülteci Hakları Derneği'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

İnsan Ticareti ile Mücadele Platform Toplantısı Gerçekleşti 

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte olan COMMIT Projesi kapsamında alanda çalışan paydaşların katılımı ile oluşturulan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) COVID-19 salgını sebebiyle vermek zorunda kaldığı üç aylık aradan sonra 25 Haziran 2020 tarihinde fiziksel mesafeye önem gösterecek şekilde  Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde toplandı. İnsan Ticareti ile Mücadele Platformunun Haziran ayında gerçekleştirilen toplantısında, paydaşların üç aylık süreçte insan ticareti ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalar, raporlamalar ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi kapsamında devam eden hukuki süreç konuşuldu ve vakalarla ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantında ayrıca, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele günü kapsamında yapılacak ortak çalışmalar ve farkındalık kampanyası tartışıldı. 
 
Paydaşlardan Haberler

COMMIT Proje Paydaşlarından Mesaj Var!


Kıbrıs Türk Barolar Birliği:
'''İnsan ticareti, önemle üzerinde durulması ve birçok kesimin birlikte mücadele etmesi gereken insan hakkı ihlâlleri arasında yer almaktadır. Bu alanda ülkemizde var olan yerel mevzuat boşlukları, pek çok vakanın cezasızlık ile sonuçlanmasına neden olmaktadır. "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol" yerel mevzuatımıza dahil edilmiştir. Ancak, özellikle insan ticaretini cezalandıran ve mağdurları koruyucu - güçlendirici mekanizmaları düzenleyen özel bir yerel mevzuata da ihtiyaç vardır. Tüm bu hususları daha güçlü bir şekilde dile getirmek, ilgili kesimlerin bir araya gelip mücadele etmesi ve kamuoyu oluşturması ile mümkün olacaktır. ‘Siyasilerin’ dikkatini çekmek için örgütler arasında kurulacak bağlar önemlidir. Bu noktada Baro olarak proje ortağı olduğumuz, AB tarafından fınanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği'nce yürütülen COMMIT Projesi'nin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Umudumuz, İnsan Ticareti ile Mücadele Platformunun (PAT) daha geniş çaplı, yerel temsilcilikler ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışacağı bir mekanizmaya da örnek teşkil etmesidir.''

Aynı Gökyüzünün Altında Renklerimizle Bağlandık  

17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh hastalıkları listesinden çıkartılmasının yıldönümü 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından kutlandı. 

Bu yılın teması olan "Aynı Gökyüzünün Altında Renklerimizle Bağlandık" mesajı ile 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Mücadele gününde etkinlikleri 11 Mayıs günü Komitesi'nin Facebook sayfasından gerçekleşen canlı basın açıklaması ile duyuruldu. 


Basın açıklamasının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/Kibrista17Mayis 

K.T Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi COVID-19 Pandemi Süreci ve İnsan Hakları Konulu Program Gerçekleştirdi
  

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi pandemi sürecinde yaşananların insan hakları açısından ele alan bir program gerçekleştirdi.  Komitenin Facebook sayfasından canlı olarak gerçekleşen programda "Ekonomik Destek Paketinde Toplumsal Gruplar Arasında Eşitlik Sağlandı mı?"; "Sokağa Çıkma Yasağına Kadar Olan Süreçte Alınan Önlemlerin İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi"; "Ayrımcılık Yasağı ihlalleri ve Bilgiye Erişim Hakkı" ve  "Eğitim Hakkına Erişim ve Alınması Gereken Önlemler" gibi konular tartışıldı. 


Programın tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.facebook.com/K.T.B.BİnsanHaklarıKomitesi 

''Lefkoşa Türk Belediyesi'' Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Kapsamında Aile İçi Şiddet Başvuru İstatistiklerini Açıkladı!
  

''Lefkoşa Türk Belediyesi'' (LTB) Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, COVID-19 salgının ilk günlerinden itibaren, özellikle de uygulanan sokağa çıkma yasağı önlemleriyle birlikte, aile içi şiddet vakalarında artış yaşandığını belirtti. Proje kapsamında hazırlanan sosyal medya görselleri ile bu artışa dikkat çekildi. Proje Ekibi tarafından yapılan açıklama göre 2019 ve 2020 yılında LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele ekibine yapılan başvurular:

2019 yılı aylık başvuru ortalaması: 7

Evde kalınan Mart ve Nisan 2020 aylarında başvuru sayısı: 35

2019’da LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibine destek hattı ve sosyal medyadan ulaşım: Ayda 1

Nisan 2020’de LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibine destek hattı ve sosyal medyadan ulaşım: 12

2019 yılında Alo 183 ve Polis tarafından yapılan yönlendirme oranı (yıllık): %60 

Covid-19 sürecinde Alo 183 ve Polis tarafından yapılan yönlendirme oranı (Mart-Nisan 2020/ 2 aylık süreç): %23

Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
COMMIT Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülmektedir. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
Bize Ulaşın
info@mhdkibris.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp