Copy
View this email in your browser
Kasım 2019
COMMIT E-bülteninden MERHABA!

Mülteci Hakları Derneği olarak COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, insan ticareti ile mücadele alanında gelişmeleri ve paydaşlarımızdan haberleri bulabileceğiniz bu e-bülteni sizlerle ayda bir kez paylaşacağız.
Bu e-bülteni almak istemiyorsanız, en altta bulunan "unsubscribe from this list" bağlantısına tıklayarak listeden çıkabilirsiniz.
Haberler
İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Kapsamında COMMIT Projesi Paydaşları Ortak Basın Açıklaması Yayınladı
 
30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele günü kapsamında, İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi paydaşları ve insan ticaretini önlemek amacıyla bir an önce adım atılması gerektiğine savunan örgütler olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği,  Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Gençlik Merkezi, Mülteci Hakları Derneği ve  SOS Çocukköyü Derneği, bu günün ülkemizde yapıcı bir şekilde tartışılması ve gündeme getirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak için basın açıklaması yayınladılar.

Uluslararası alanda insan ticaretiyle mücadele anlamında en önemli belgelerden biri olan Birleşmiş Milletlerin hazırladığı ve imzaya sunduğu Palermo Protokolü ülkemizde geçen sene Nisan ayında iç hukukun parçası haline getirilmiş olmasına rağmen, diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde olduğu gibi bu protokolün gerekliliklerini yerine getirmek için somut bir adım atılmadığının altı bir kez daha çizildi.  Sivil Toplum Örgütlerinin yetkilileri aşağıdaki adımların bir an önce atmasının gerekliliği üzerine vurgu yaptılar.
*Yerel mevzuata dâhil olan uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ivedi olarak uygulanması 
*İnsan tacirlerinin soruşturulması ve cezalandırılması
*İnsan ticareti mağdurlarına hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlanması
*İnsan ticaretinin önlenmesi için somut önlemlerin alınması
 
Dr. Faiz Sucuoğlu'nu Ziyaret Ettik
 
1 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT Projesi’nin paydaşları Dr. Faiz Sucuoğlu'na gerçekleştirdikleri ziyarette insan ticareti ve çalışmalarında pratikte karşılaştıkları sorunlarını dile getirdiler. Ziyarette Platform temsilcileri olarak COMMIT Projesi adına uygulayıcı Sivil Toplum Örgütü olan Mülteci Hakları Derneği adına Proje Koordinatörü Fezile Oşum, Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu’nun yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi adına Ömür Yılmaz, Ayşe Kişmir, Kıbrıs Türk Barolar Birliği adına Av. Sevilay Yıldırımer  ve Kuir Kıbrıs adına Hayat Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam hazır bulundu. Görüşmede insan ticareti ile mücadelenin tek bir kurum tarafından başarıya ulaşmasının zorluğu ve bu alanda birlikte hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.  Platform Temsilcileri olarak, görüşme sonunda Dr. Faiz Sucuoğlu'ndan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu'nun çalışmalarına destek olması adına bir temsilci atama ve birlikte çalışma sözü aldık.
 Emine Dizdarlı'yı Ziyaret Ettik

Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT Projesi kapsamında 22 Kasım günü Sn. Emine Dizdarlı’yı ziyaret ettik. Görüşmeye İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu adına COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Oşum, Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin uyguladığı Hayat Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam katıldı. İnsan Ticaretine karşı birlikte mücadele ve işbirliği konusunda güzel bir toplantı geçekleştirdik. Sn. Dizdarlı bu alanda kendisinin de tecrübe ettiği vakalar hakkında Platform üyelerine bilgi aktardı. Görüşme sonunda Sn. Dizdarlı’dan kurulacak olan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformuna bir temsilci atayarak Platformun çalışmalara katkı koymak ve destek vermek için sözü aldık.
 
 
Etkinlikler
İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu'nu Hayata Geçirmek için Temaslara Başladık !
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COMMIT Projesi kapsamında insan ticaretine karşı koordineli önlemler ve mekanizmalar oluşturmak adına işbirliği görüşmelerinin ilkini Evrensel Hasta Hakları Derneği ile gerçekleştirdik.  COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Oşum ve Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu’nun Evrensel Hasta Hakları Derneği ile gerçekleştirdiği görüşmede, Evrensel Hasta Hakları Derneği kendi çalışma misyonları ile de örtüşen bu mücadeleye destek vererek birlikte atılacak adımlar için hep birlikte çalışmaya hazır olduklarının mesajını verdiler. 
COMMIT Projesi Kapsamında Görüşmelerimiz Devam Ediyor!
 
Sivil toplum örgütlerinin dayanışması ve iş birliği ile büyüteceğimiz, insan ticaretiyle etkin mücadele edebilmek için kurulacak bir mekanizma için çalışmalarımız kapsamında 19 Eylül'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. DAÜ-SEN ile gerçekleştirdiğimiz toplantı Kıbrıs’ın kuzey kesimine yüksek öğrenim amacı ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin insan ticareti döngüsünde kırılgan gruplardan biri olduğu, insan ticaret konusunda bilinç oluşturma ve farkındalık yaratma konularında birlikte çalışmak için ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıda yapılabilecek iş birliklerini de ayrıca tartıştık. Toplantı sonrasında DAÜ-SEN İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu’na bir temsilci atayarak katılacaklarını açıkladı. 

Platformumuz büyüyor!

COMMIT Projesi kapsamında 24 Eylül'de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası  ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette insan ticaretine karşı ortak mücadele için olası iş birliklerini konuştuk. İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu adına COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Oşum ve Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu’nun KTÖS yetkilileri ile gerçekleştiği görüşmede insan ticareti ile mücadelede eğitimin önemi ve bu alanda yapılabilecekler tartışıldı.. Görüşme sonrasında KTÖS İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu’na destek vereceğini belirtti.  

Eylül ayı içeresinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmeler Sendikası ile insan ticaretine karşı koordineli önlemler ve mekanizmalar oluşturmak adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu adına COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Oşum ve Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu’nun KTOEÖS başkanı Selma Eylem ile gerçekleştirdiği toplantıda öğretmenlerin insan ticareti ile mücadelede oynayacağı rolün önemi, eğitim alanında farkındalık oluşturması için nelerin yapılabileceği ve ileriye yönelik bu alanda insan ticareti ile mücadele için atılabilecek adımlar konuşuldu.  KTOEÖS görüşme sonrasında İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu üyesi olarak bu alanda atılacak adımlara katkı koyacağını bildirdi.
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli'ndeydik
 
Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında düzenlediği AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli'ne katıldık. 
18 Ekim'de düzenlenen panelde konuşma yapan COMMIT Proje Koordinatörü Fezile Oşum Proje kapsamında hedeflerimizi içeren bir sunum geçekleştirdi. Panelde Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen diğer projeler adına da sunumlar gerçekleştirildi ve Kıbrıs'ın kuzey coğrafyasında insan ticareti konusunda aktarımlarda bulunuldu.
Paydaşlardan Haberler
“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” Projesi Başladı..
 
Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanan projenin açılışı gerçekleşti. Projenin ana hedefi, yerel mevzuat ve kaynakların taranarak yasalarda iyileştirme çalışması yapılması üzerine öneriler sunma ve lobi çalışmalarının yürütülmesi ile insan ticareti mağdurlarına adli yardım verilmesi olarak açıklandı.
 
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı Proje açılışı sırasında yaptığı konuşmada Mülteci Hakları Derneği’nin yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COMMIT Projesi’ne verdikleri desteğe değindi ve bu iki proje ile hukukçular olarak doğrudan sahaya indiklerini ve inisiyatif üstlendiklerini ifade etti. İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’nin hedeflerine ulaşması halinde, hem konuyla ilgili yasal boşlukların giderilmesi için zemin hazırlanmış olacağını hem de, çok görünür olmayan ama ciddi surette mağduriyeti bulunan insanlara adli yardım hizmeti verileceğini belirtti.

Sömürüden Özgür LGBTİ+’lar (Hayat) Projesi'nin Açılışı Gerçekleşti


“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir  Kıbrıs için Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat)!” diyerek yola çıkan Hayat Projesi Ekibi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor. Mayıs 2019’da başlayan ve iki buçuk yıl boyunca sürecek olan Hayat Projesi açılış etkinliği Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam’ın açılış konuşması ile başlayıp ardından,  Lefkoşa, Avrupa Birliği Program Destek Ofis Bölüm Yöneticisi Michael Docherty’nin konuşmasıyla devam etti.

Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi Kapsamında Odak Grup Toplantısı Gerçekleşti

Uzman Odak Grup Toplantısı, Kuir Kıbrıs Derneği Hayat Projesi ve KAOS-GL iş birliğiyle Türkiye’nin İzmir şehrinde bulunan Ege Palas Hotel’inde, Kıbrıs’tan 13, Türkiye’den ise 14 örgütün temsilcilerinin katılımı ile 2 gün boyunca sürdü. Toplantının 1. gününde, COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Osum Kıbrıs’ın kuzey kesiminde İnsan Ticaretinin Durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
Commit Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanmaktadır. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
 
Bize Ulaşın
info@mhdkibris.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp