Copy
View this email in your browser
Aralık 2019
2019 Yılını Tamamladık!
Mülteci Hakları Derneği olarak COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında aylık hazırladığımız E-Bültenimizin ikincisinden herkese merhaba. 
 
2019 yılını tamamlamışken insan ticareti alanında Kıbrıs'ın kuzey kesiminde gerek cinsel sömürü gerekse zorla çalıştırma kapsamında devam eden insan ticareti gerçeği ile mücadele etmek için COMMIT Projesi olarak 2020 yılında da koordineli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda;
  • insan ticaretinin bir an önce Ceza Yasası altında tanımlanması ve insan tacirlerinin etkin şekilde cezalandırılması; 
  • insan ticareti mağdurlarının tespiti için yasal ve/veya idari düzenlemeler geliştirilmesi; 
  • insan ticareti mağdurlarına hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlanması ve;
  • insan ticaretini önlemek amacıyla ayrı bir ‘İnsan Ticaretiyle Mücadele Yasası’ çalışmasına başlanması için çalışmalarımıza ve yerel kurumlara baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. 
İnsan Ticareti ile etkili bir mücadelenin ancak koordineli bir şekilde tüm paydaşların birlikte hareket ederek çözebileceği bir sorun olduğunun bilincinde olarak bu alanda etkin mücadelenin sağlanması için kapsamlı bir Strateji ve Eylem Planı hazırlamak için COMMIT Projesi olarak yeni yılda da çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yeni yılın insan hakları bağlamında güzel gelişmelerin olacağı verimli bir yıl olması dileği ile;
Mutlu Yıllar...
Haberler
İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
 
Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT Projesi kapsamında insan ticareti ile etkin mücadele için oluşturulan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu 3 Aralık 2019'da ilk toplantısını geçekleştirdi. Gerek alanda faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri gerekse yerel kurumların katılımıyla güçlenen İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu'nun ilk toplantısında insan ticareti alanında farklı kurumların tecrübe ettikleri sıkıntıları ve gözlemleri tartışma fırsatı bulduk..
Toplantı COMMIT Projesi Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu tarafından projenin amaçlarını ve aktivite planının; İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu'nun genel prensipleri ve periyodik toplantıların toplanma şeklini açıklayan sunumu ile başladı. Toplantıda, COMMIT Projesi çalışmalarına destek olacak olan İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi, Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, Platform üyelerine projenin amaçlarını ve yapılması hedeflenen aktiviteleri aktarırken; projenin avukatları Deniz Düzgün ve Sevilay Yıldırımer proje çalışmalarının başladığı günden bugüne kadar destek verdikleri vakalar ile ilgili bilgi aktarımda bulundu.  Kuir Kıbrıs Derneği’nin Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam ise Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+’lar ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi ve ilerleyen süreçte yapılması hedeflenen aktiviteleri, devam eden eğitim ve araştırma çalışmalarının detaylarını aktardı. 
Sunumların ardından katılımcılar İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu’nun kurumsal kimliğinin oluşturulması konusunu ve  insan ticareti çalışmalarına hız kazandırmak ve vakalara ulaşmak için yapılabilecekleri  tartıştılar. 
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'ni Ziyaret Ettik 
 
İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi'nin savunuculuk çalışmaları kapsamında 19 Aralık 2019 tarihinde Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Komite başkanı Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, başkan vekili Sn. Doğuş Derya ve Komite temsilcileri Sn. Erek Çağatay, Sn. Yasemin Öztürk ve Sn. Hasan Büyükoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantı verimli geçmiştir. 
Görüşmede, 2018 yılında Komite’ye sunulan ve "Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi" altında yer alan insan ticareti suçunun yerel mevzuata dahil edilmesini sağlayacak olan önerinin ivedilikle yeniden gündeme getirilmesi gerektiği aktarıldı. Bu bağlamda Komite üyelerinden önerinin yeniden gündeme alınacağı ve üzerinden çalışılacağına dair taahhüt alınmıştır. Önerinin kabul edilmesi halinde insan ticareti suç olarak kabul edilecek ve mevcut cezasızlık düzeninin önüne geçilecektir.

 'Günün Röportajı' Programı

COMMIT Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında 19 Aralık 2019 Perşembe günü Kanal Sim’de “Günün Röportajı” Programında Aktay Elektrikçi'nin konuğu olduk.  

COMMIT Projesi Proje Koordinatörü Fezile Oşum ve Savunuculuk Sorumlusu Başak Ekenoğlu'nun katıldığı programda Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Hibe Programı kapsamında finanse edilen İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları aktardık ve soruları cevaplandırma fırsatı bulduk.

Programda Mülteci Hakları Derneği'nin yürüttüğü genel çalışmaları, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde mülteci olmayı ve insan ticareti sorunu tartıştık.  Ayrıca, Nisan 2018 yılında Palermo Protokolü'nün kabul edilmesine rağmen Protokol gereği yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yerel temsilcilikler tarafından ihtimal edildiğini ve ilk adım olarak 2018 yılında Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündemine sunulan "Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi" altında yer alan insan ticareti suçunun ivedilikle yerel mevzuata dahil edilmesi gerekliliğini vurguladık.

Programın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.facebook.com/kanal.sim/videos/2431373767192334/UzpfSTExMDk3MDcwNjY6MTAyMjA0MDEzNzY0MDAzNzY/
 
Paydaşlardan Haberler

Lefkoşa Türk Belediyesi ‘İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü’ Konulu Çalıştay Düzenledi
 
Lefkoşa Türk Belediyesi çağdaş belediyecilik anlayışı kapsamında evrensel değerlerin en önemli kavramlarından olan insan hakları konusunda kapsamlı bir çalıştay düzenledi. 20 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen çalıştayda insan hakları alanında çalışan birçok sivil toplum örgütü temsilcisi yer aldı. Açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay insan hakları alanında, insan ticareti konusunun da detaylı bir şekilde ele alındığı, panel ile devam etti.
 
Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları Konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği, Aile Güçlendirme Projesi Koordinatörü Hasan Umur katılımcıları bilgilendirdi. Panelde Özel Gereksinimli Birey Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları ile ilgili Özel Eğitim Uzmanı Nurten Dayı Üçöz bir sunum gerçekleştirdi. LGBTİ+ Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları başlığında aktivist Doğukan Gümüşatam bir konuşma yaparken,  İnsan Ticareti ve Yerel Yönetim Uygulamaları konusunda Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Mine Yücel düşüncelerini aktardı. Panelde ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve LTB tarafından uygulanan Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Ömür Yılmaz da bu alandaki son durumu ve çalışmaları özetledi.
Kuir Kıbrıs Derneği  Bilgilendirme Oturumu Gerçekleştirdi 
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerine ve platform paydaşlarına yönelik LGBTİ+ Cinsel Sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu 23 Kasım Cumartesi günü, AB Bilgi Merkezi, Lefkoşa’da gerçekleşti.
Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
Commit Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanmaktadır. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
 
Bize Ulaşın
info@mhdkibris.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp