Copy
View this email in your browser
Temmuz-Ağustos 2020
Sonbaharın ilk günlerinden Merhaba,

Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında hazırladığımız e-bültenimizden herkese Merhaba.  Sıcak ve bir o kadar da yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Gerek insan ticareti ile mücadele kapsamında gerekse içerisinden geçtiğimiz salgından dolayı yoğun iki ay geçirdik. Bu süreçte COMMIT Projesi paydaşları ve İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu üyeleri olarak bizler hem sosyal medya hem de geleneksel medya üzerinden insan ticaretine karşı farkındalık yaratmaya devam ettik, insan ticareti mağdurlarına destek ve bu sorunla mücadele için işbirliği halinde çalıştık. 

Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin detaylarını Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık bir süreci kapsayan E-Bültenimizde bulabilirsiniz.

SAĞLIKLA KALIN...
Haberler

Konuşmak Lazım Programına Konuk Olduk

 
Insan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinde Dilek Öncül'ün canlı yayın olarak gerçekleştirdiği "Konuşmak Lazım" radyo programının konuğu olduk. 

Program süresince, insan ticaretini, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COMMIT Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, İnsan Ticareti ile Mücadele Platformununu (PAT), ''Ceza Yasası'' kapsamında yapılan değişiklikleri, pademi sürecinin potansiyel insan ticaretini mağdurlarına etkisini ve yapılması gerekenleri konuştuk. 

''Lefkoşa Türk Belediyesi'' ile Görüştük

 

15 Temmuz tarihinde Mülteci Hakları Derneği olarak COMMIT Projesi paydaşlarından olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile hayata geçirmeyi hedefledikleri Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda gerek mülteci ailelere destek olmak konusunda işbirliği gerekse de COMMIT projesi kapsamında devam işbirliğimizin artırılması ve insan ticareti ile mücadele kapsamındaki çalışmalar konuşuldu. 

30 Temmuz 'Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü' Kapsamında Basın Açıklaması Yayınlandı

COMMIT Projesi paydaşları olarak 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında, insan ticaretine karşı farklı alanlarda mücadele veren örgütler olarak, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde insan ticareti vakalarına ve bunlara imkân tanıyan yerel yasal düzenlemelere ve uygulamalara dikkat çekmek için bir basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde insan ticaretinin çok çeşitli sektörlerde yaşanmakta olduğunun, insan ticareti özellikle cinsel sömürü ve emek sömürüsü olmak üzere iki farklı amaçla gerçekleştiğine değindik.  Gece kulüpleri ve benzeri eğlence mekanlarında cinsel sömürü amaçlı insan ticaretine ek olarak emek sömürüsü amaçlı insan ticaretinin özellikle inşaat, tarım, ev içi hizmetler, eğlence ve hayvancılık gibi sektörlerde görülmekte olduğunun altı bir kez daha çizildi. Yapılan yasal düzenlemenin önemi bir kez daha vurgulanarak tek başına yetersiz olduğunun altı çizildi.

Açılamada, bireye karşı işlenen en ağır suçlardan biri olan ve birçok ağır insan hakları ihlalini içinde barındıran insan ticareti suçuyla bir an önce daha etkili şekilde mücadele edilmesinin gerekli olduğunu belirtildi ve aşağıdaki önerilerin bir an önce hayata geçirilmesini talep edildi;

  • Kapsamlı bir yerel yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi; kapsamlı yerel yasal düzenleme ile özellikle mağdurların korunması, insan ticaretinin önlenmesi ve iş birliğine yer verilmesi; 
  • İnsan tacirlerinin etkili şekilde soruşturulması ve cezalandırılması için sivil toplum ile iş birliği halinde yasa uygulayıcılara eğitimler verilmesi;
  • Sosyal hizmetlerden sorumlu yerel yapının insan ticareti mağdurlarına sosyal, ekonomik ve psikolojik destek sağlayabilecek şekilde yapılandırılması;
  • İnsan ticaretinin önlenmesi için somut adımların atılması, özellikle bilgilendirme ve farkındalık artıcı çalışmaların sivil toplum ile iş birliği halinde yapılması.
**Basın Açıklamasının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.facebook.com/MulteciHaklariDernegi/posts
 

 Kıbrıs Gazetesi ile İnsan Ticaretini Konuştuk


Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen COMMIT (İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında, 30 Temmuz ''İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'' vesilesi ile Kıbrıs Gazetesi'inden Ceren Özbil ile insan ticareti ve Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki mevcut durum üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

**Röportaj'ın tamanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/insan-ticareti-ile-mucadelede-en-basarisiz-ulkelerdeniz-

Etkinlikler

İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) Toplantılarına Devam Ediyor

COMMIT Projesi kapsamında oluşturulan İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) 16 Temmuz ve 27 Ağustos tarihlerinde aylık olağan toplantılarını online olarak ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirdi. İnsan Ticareti kapsamında farklı alanlarda çalışan paydaşların ortak mücadele için oluşturmuş oldukları Platform kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen toplantılarda;

  • Mart ayında ertelenen kapasite geliştirme eğitiminin yeniden planlanması,
  • 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü ortak basın açıklaması – 30 Temmuz farkındalık filmi çalışmaları,
  • Ceza ile ilgili yerel yasal mevzuat kapsamında insan ticareti ile ilgili yapılan değişiklikler ve bu kapsamda toplum genelinde nasıl bir farkındalık çalışması yapılabileceği, 
  • Barolar Birliği tarafından yürütülen İnsan Ticaret Mağdurları için Adalet Projesi kapsamındaki gelişmeler ve vaka çalışması,
  • Platforma katılmak isteyen yeni kurumların değerlendirilmesi, 
  • Platforma üye kurumların insan ticareti ile mücadele kapsamında başlatmış olduğu iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, pratikler vb konular tartışıldı. 
 

İnsan Ticareti ile Mücadelede Farkındalık Filmi yayınlandı 

 

COMMIT Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında 30 Temmuz ''İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'' kapsamında farkındalık videosu yayınlandı. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde insan ticaretinin çok çeşitli sektörlerde yaşanmakta olduğuna dikkat çeken filmde insan ticaretinin çok yakınımızda olduğu vurgulandı ve izleyicilere farkında ol, sorgula, destek al çağrısı yapıldı.

 

Farkındalık filminde ayrıca K.T Barolar Briliği tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi kapsamında oluşturulmuş ihbar hattına vurgu yapıldı.  

Sizlerde, eğer insan ticareti mağduru olduğunu düşünüyorsanız yada çevrenizde insan ticareti mağduru olan kişiler varsa K.T Barolar Birliği ihbar hattını arayıp ücretsiz yasal destek talebinde bulunabilirsin.

☎️0542 862 00 60

#modernköleliğedurde

**Farkındalık Filmi'nin tamamnını aşağıda linkten izleyebilirsiniz:
https://www.facebook.com/MulteciHaklariDernegi/videos


TIP Raporu- Sosyal Medya Farkındalık Kampanyası Gerçekleştirildi 


COMMIT Projesi savunuculuk çalışmaları kapsamında Haziran 2020'de yayınlanan ve insan ticareti açısından Kıbrıs'ın kuzey kesimine yönelik kapsamlı veriler içeren ABD İnsan Ticareti (TIP) Raporu  kapsamında yayınlanan verilere dikkat çekmek için Ağustos ayı içerisinde bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 

Mülteci Hakları Derneğine ait sosyal medya hesapları üzerinden sürdürülen farkındalık çalışmasında 
ABD İnsan Ticareti Raporu kapsamında belgelenen cinsel sömürü ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti vakalarının Kıbrıs'ın kuzey kesiminde yaygın olduğu, mağdurların borçlandırma, hareket özgürlüklerinin kısıtlanması, sınır dışı edilme tehditi, insanlık dışı yaşam ve çalışma koşulları ile kontrol altında tutuluyor olması ve yerel ''makamlar'' tarafından raporlama ve bu suçla mücadele kapsamında etkili bir çalışmanın eksikliği vurgulandı. 

**2020 yılında yayınlanan raporun tamamına ve insan ticareti üzerine yayınlanan diğer uluslararası kaynaklara aşağıdaki link aracılığı ile İnsan Ticareti ile Mücadele Platformu (PAT) Web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: 
http://www.patcyprus.org/raporlar
Paydaşlardan Haberler

COMMIT Proje Paydaşlarından Mesaj Var!


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği:
'''Emeklerini sömürdüğümüz işçileri kaçak diye geri gönderiyoruz; üniversite öğrencilerinin hayallerini, geleceklerini çalanlara göz yumuyoruz... Mültecileri sorun olarak görüyoruz.... İnsan ticareti ile mücadelede kendi üzerimize düşeni yapmaya ne zaman başlayacağız?''

İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi Gazedda'nın Gündemi Programına Konuk Oldu

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi avukatlarından Av. Sevilay Yıldırımer Candanal Damla Dabis ile Gazedda'nın Gündemi programının konuğu oldu. Üniversiteler ve İnsan Ticareti konusunu tartışıldığı programda Proje kapsamında adli yardım sağlanan vakalar, Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki insan ticaretinin durumu ve üniversiteler tartışıldı.  Programda ayrıca DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt ve Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel'de konuk olarak katıldılar. 


**Programın  tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.facebook.com/gazeddakibris/videos/

Twitter
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
COMMIT Projesi Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülmektedir. Bültenin içeriği tamamıyla Mülteci Hakları Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 
Bize Ulaşın
rracyprus@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mülteci Hakları Derneği · 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik · Nicosia 2571 · Cyprus

Email Marketing Powered by Mailchimp