Copy
Nyhetsbrev BRF Prästgårdsgränd 8-18 NR:3 DEC 2021

Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Styrelsen vill passa på att tacka för all hjälp under årets gång. Med allt ifrån städdagar till felanmälningar. Ditt engagemang för föreningen är viktigt för allas trivsel.

Nu när juletider närmar sig är det extra viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar över vårt miljörum. Vi ställer inga sopor på golvet utan allt sopor läggs i kärlen. Se till pressa ihop de större kartongerna så att det får plats i kärlen. Om det är fullt i kärlen, vänta tills nästa tömning eller ta er till en sopstation eller återvinningscentral. Detta gäller även för glas och elavfall.
Stam- och avloppsspolning
På uppdrag av styrelsen i Brf Prästgårdsgränd 8–18 ska Svensk Röranalys utföra spolning av köks- och badrumsavlopp i din lägenhet. Arbetet kommer ske under 17-21 januari mellan klockan 07.30 – 16.00.

Mer information ska ni fått i brevlådan.
Kom ihåg att släcka ljusen
Nu när dagarna blir kortare och kvällarna längre så är det mysigt att tända ljus. Vi vill påminna dig om hur viktigt det är att du kommer ihåg att släcka ljusen. Det är under vintern de flesta bostadsbränder sker. Kolla därför gärna en extra gång innna du lämnar din bostad så att du kommit ihåg att släcka alla ljus. 

När testade du din brandvarnare senast?
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare. Har du ingen eller om ”bäst-före-datumet” har gått ut så delar föreningen ut en. Skriv till 
styrelsen@brfprastgard.se eller lämna ett meddelande i brevlådan i tvättstugan.

Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Myndigheten MSB erbjuder en sms-service som påminner om att testa brandvarnaren regelbundet. Klicka bara på länken och skriv in ditt mobilnummer: 
https://aktivmotbrand.msb.se/
Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du/ni snabbt släcka mindre bränder. Vi rekommenderar starkt att du köper en brandfilt och en 6 kg pulversläckare till lägenheten. Det är en relativt låg försäkringskostnad gentemot vad en förödande brand skulle kunna orsaka.
Utrymningsvägar
Loftgång och trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.


Fler goda råd om hur du förebygger brand (Brandskyddsföreningen)
view this email in your browser
Copyright © 2021 BRF Prästgårdsgränd 8-18, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp