Copy
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Ons eerste minisymposium op 9 maart in het LUMC Leiden was goed bezocht. Het was een gevarieerd programma en levendige discussies. Anjo van Heijst maakte een verslag voor u.
Op 1 juni organiseren wij weer een minisymposium in Assen. Wij hopen u daar te mogen begroeten.
 
02 april
Juryvergadering voor de P-Bokaal van Servier Nederland Farma te Utrecht.
09 april
Omgaan met intimiteit en seks tijdens of na kanker.
01 juni 
Minisymposium Darmkanker tijdens de Stomadag in het Van der Valk Hotel Assen.
04-06 juli
EuropaColon/DICE: Meeting PAG & Masterclass te Barcelona.
Minisymposium "Darmkanker, wat betekent goede zorg voor jou?"
zaterdag 1 juni 12.00-15.30 uur, Van der Valk Hotel Assen


Tijdens de Stomadag houden wij ’s middags ons minisymposium, praten boeiende sprekers u bij, en horen we graag uw mening.
Wat betekent goede darmkankerzorg voor u? Wat gaat goed en wat kan beter voor (ex)darmkankerpatiënten? Toegang en lunch zijn gratis.

Verslag minisymposium “Darmkanker, wat betekent goede zorg voor jou?”

Ons eerste minisymposium op 9 maart te LUMC Leiden was goed bezocht met een gevarieerd programma en levendige discussies.
Professor Anne Stiggelbout van LUMC opende de middag met een interessante lezing over “Samen Beslissen hoe doe je dat”. Volgens haar doe je het goed als zorgverlener en patiënt samen de volgende 4 stappen doorlopen:
  1. Arts informeert patiënt dat beslissing moet worden genomen en mening van patiënt daarbij van belang is;
  2. Arts legt voor-/nadelen van relevante mogelijkheden uit;
  3. Arts en patiënt bespreken voorkeuren van patiënt; arts ondersteunt patiënt in wikken en wegen;
  4. Arts en patiënt bespreken welke rol patiënt wil bij nemen beslissing; beslissing nemen of uitstellen; bespreken vervolgstappen.
Daarnaast is het voor de patiënt belangrijk om open en eerlijk te zijn naar je zorgverlener, wat je gedachten en gevoelens zijn. Wat je wilt en wat je niet wilt. Wat voor jou kwaliteit van leven betekent en wat je voorkeur heeft.
Laten we aan de slag gaan met dit 4-stappenplan!
Nicolaas Aldering heeft als patiënt al vele behandelingen voor endeldarmkanker ondergaan.
Hij heeft ons een kijkje gegeven in hoe hij dit pad met vele zorgverleners bewandelt. Na zijn diagnose had hij samen met zijn familie veel vragen zoals, waar moet ik behandeld worden, heeft dat ziekenhuis wel de juiste ervaring? Gaandeweg heeft hij geleerd dat die antwoorden niet zo simpel zijn. Voor Nicolaas betekent goede zorg ontvangen, dat je je zorgverleners het vertrouwen gunt zonder twijfel.
Deze uitspraak was voor mij echt de take home message van het symposium, Anjo.
Chirurg Denise Hilling van het LUMC vertelde de laatste ontwikkelingen op het gebied van de orgaansparende behandeling van endeldarmkanker. De standaardbehandeling van endeldarmkanker is een operatie, eventueel voorafgegaan door chemotherapie en/of bestraling. Helaas heeft zo’n operatie een hoog risico op bijwerkingen, zoals blijvend/tijdelijk stoma, incontinentie voor urine of ontlasting, en seksuele klachten. Omdat bij 15-20% van de patiënten de tumor verdwijnt na chemotherapie en bestraling. vroeg de Braziliaanse arts prof. Angelita Habr-Gama zich dus af of je deze patiënten dan nog wel moet opereren?
Zij begon in 2004 met een orgaansparende benadering waarbij patiënten niet meteen werden geopereerd, maar zeer nauwkeurig werden gevolgd op terugkeer van de ziekte. In Nederland wordt deze benadering ook toegepast met de klinische trial Wait and See bij rectumcarcinoom in verschillende ziekenhuizen.
Denise gaf aan dat de moderne chirurg ernaar streeft dat bij meer patiënten een ingrijpende operatie achterwege gelaten kan worden, waardoor er verbetering is van kwaliteit van leven voor de patiënt. MAAR zonder in te leveren op veiligheid.
Marjolein van Wijngaarden, verpleegkundig specialist (VS) in het AvL, gaf het publiek inzicht in haar rol als vast aanspreekpunt voor darmkankerpatiënten. Zij is verantwoordelijk voor de regie over het zorgproces voor de patiënt. Dit betekent dat ze dit proces coördineert en het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt en zijn naasten. In het AvL is ze bijvoorbeeld aanwezig bij het multidisciplinair overleg waar het behandelplan voor de patiënt wordt vastgesteld. Marjolein is in dit overleg “de stem van de patiënt” in zaken die kwaliteit van leven en behandelopties betreffen. Tijdens de behandeling kunnen patiënten bij haar terecht met bijvoorbeeld vragen over de behandeling, gezondheidsklachten en planning van onderzoeken. Ook in de nacontrole tot 5 jaar is ze nog steeds het vaste aanspreekpunt voor haar patiënten.
Opereren zonder snijden ofwel interventieradiologie werd uiteengezet door Jacob Lutjeboer, physician assistant in LUMC. Helaas krijgen veel darmkankerpatiënten te maken met uitzaaiingen in de lever en of longen. Voor het weghalen van deze uitzaaiingen is een operatie niet altijd mogelijk. Interventieradiologie kan dan een optie zijn voor deze patiënten. Jacob liet zien dat met radiofrequentie ablatie (RFA) levertumoren kunnen worden vernietigd. Een technisch complexe naald wordt hiervoor met behulp van een echo of CT ingebracht in de tumor, en door de radiogolven worden de tumorcellen verhit en gedood. Ook 2 andere technieken, Selectieve Interne (Intra-arteriële) RadioTherapie (SIRT) en Trans-Arteriële Radio Embolisatie (TARE), heeft Jacob toegelicht.
Het symposium werd afgesloten met een korte discussieronde geleid door dr. Arjen Noordzij. In groepjes werd gediscussieerd over ‘wat gaat goed en wat kan beter’ aangaande: keuzemogelijkheden van de behandeling, nazorg van kankerbehandeling, late effecten van kanker, en samen beslissen met je arts welke behandeling je hebt gekregen.
De uitkomsten werden daarna gezamenlijk kort besproken. De benoemde knelpunten worden door werkgroep Darmkanker meegenomen in toekomstige belangenbehartigingsactiviteiten.
Verslag: Anjo van Heijst

Verslag publiekslezing UMCU 19 maart

Avondvoorzitter prof. Helma van Grevenstein en Anjo van Heijst
Werkgroep Darmkanker heeft al een goede relatie opgebouwd met het Colo-Rectaal-Carcinoom team van het universitair medisch centrum Utrecht (UMCU). Zo was ik gevraagd als spreker voor de publiekslezing op 19 maart jl. Aan de hand van de titel “Ik zet me in voor darmkankerpatiënten, omdat …” heb ik verteld over mijn leven met uitgezaaide darmkanker, mijn inzet als patiëntenvertegenwoordiger en het belang van patiëntenbetrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek.
Internist-oncoloog Jeanine Roodhart had een heel helder verhaal over voor- en nabehandeling van darmkanker met chemotherapie. Bekkenfysiotherapeut Jenneke Dijkstra vertelde dat zij patiënten met ontlastingsproblemen na het verwijderen van de endeldarm kan ondersteunen.
De laatste presentatie was “Darmkanker en chirurgie in beeld” van de oncologisch chirurgen prof. Helma van Grevenstein en Milan Richir.
Ik vond het een mooie avond met gevarieerde presentaties, openhartige vragen en discussies.  
Verslag: Anjo van Heijst

Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen gezocht

Bent u of kent u een ervaringsdeskundige die zich wil inzetten voor mensen die geraakt zijn door darmkanker? Werkgroep Darmkanker is op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen voor belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatievoorziening en patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek.
Wilt u helpen om dit patiëntenplatform verder op te zetten? Bent u geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@wgdarmkanker.nl.
Ik heb interesse

Kijken naar kanker, gemene delers

Een menselijk lichaam maakt ongeveer 100 biljoen celdelingen mee in zijn leven. Niet zo gek dus dat het ook weleens mis gaat. In de meeste gevallen levert een foutje geen probleem op, of repareert de cel de schade helemaal zelf of gaat de cel dood. Problematisch wordt het als de schade niet reparabel is, maar ook niet tot celdood leidt. Want dan kan kanker ontstaan.
Prof. dr. Geert Kops doet onderzoek naar celdeling en de relatie met kanker. Daarbij kijkt hij met name naar de verdeling van het genetische materiaal, verdeeld in chromosomen. “In het genetisch materiaal zit een hele handleiding aan informatie die de cel nodig heeft om goed te functioneren. Voordat de cel in tweeën deelt, kopieert hij die informatie, zodat beide cellen na de deling over gelijke informatie beschikken. Dankzij eerder wetenschappelijk onderzoek weten de onderzoekers dat die verdeling bij kankercellen niet goed gaat. Celdeling van gewone cellen en kankercellen kan bestudeerd worden met een speciale microscoop. In dit indrukwekkende filmpje laten prof. Kops en andere onderzoekers van Cancer Genomics Centre zien dat kankercellen gemene delers zijn.
Bron: https://www.kwf.nl/onderzoek/welk-onderzoek-krijgt-geld/Pages/Onderzoeker-van-de-week-Geert-Kops.aspx
Bekijk het filmpje

Omgaan met intimiteit en seks, tijdens of na kanker

Voor wie: mensen met kanker of die kanker hebben gehad en hun naasten
Datum: dinsdag 9 april 2019
Tijd: 19:00 tot max. 20:30 uur
Waar: Haaglanden Medisch Centrum, Informatieplein Oncologie. Burgemeester Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam
(Het informatieplein heeft een eigen ingang naast de hoofdingang, U vindt ons door de lichtblauwe borden te volgen)

Kanker heeft invloed op allerlei aspecten van uw leven. Ook uw gevoelens van seksualiteit en intimiteit kunnen in deze periode veranderen. Hebt u juist meer behoefte aan begrip, warmte en intimiteit, of vindt u het lastig om seksueel actief te zijn? En wat is de invloed hiervan op uw partner? Mag je vrijen als je ziek bent? Kunnen jullie er met elkaar over praten?
Gastspreker: Gonneke Dubbeling-Ruijl is bekkenfysiotherapeut en seksuologisch hulpverlener. Ze begeleidt mensen met als doel het verbeteren van hun seksueel actieve leven wanneer hierbij hindernissen zijn.
Toegang is vrij. Graag vragen we u zich aan te melden. Dit kan per telefoon 088 979 40 05 of per e-mail infoplein.oncologie@haaglandenmc.nl.
Aanmelden

Prospectief Landelijk darmkanker cohort

Darmkanker is in Nederland de op twee na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker en borstkanker). Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 14.000 mensen getroffen door deze ziekte. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, maar het blijft vaak moeilijk om voorspellingen te doen voor een individuele patiënt.
Om beter te kunnen inschatten welke patiënt voordeel heeft van een bepaalde behandeling – en om behandelmethoden te kunnen verbeteren – is onderzoek onder grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken, is het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) opgezet. De studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met darmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling, en op de kwaliteit van leven.
Indien u meer informatie wilt over deelname, kijkt u dan op www.plcrc.nl, en vul eventueel het contactformulier onder “Meer weten of meedoen?” in. U krijgt dan informatie thuisgestuurd.
Meer informatie
Contactformulier

Onderzoek naar invloed van nieuwe behandeling op kwaliteit van leven bij uitgezaaide dikkedarmkanker

Een van de nieuwste behandel-mogelijkheden voor uitgezaaide dikkedarm- of endeldarmkanker is Lonsurf® (trifluridine-tipuracil). Uit onderzoek is gebleken dat Lonsurf® effectief is bij patiënten met darmkanker die eerder zijn behandeld met andere therapieën. Dit middel wordt dus ingezet in een latere lijn van behandeling bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. Sinds februari 2017 is het beschikbaar in Nederland.
QUALITAS is een substudie van het landelijke PLCRC onderzoek waaraan inmiddels meer dan 50 ziekenhuizen in Nederland deelnemen. Het doel van het PLCRC-QUALITAS onderzoek is na te gaan welke invloed Lonsurf® heeft op de kwaliteit van leven van patiënten die met dit middel worden behandeld.
Patiënten worden gemiddeld 3 maanden behandeld met trifluridine-tipuracil.
De reguliere vragenlijsten over kwaliteit van leven binnen PLCRC worden slechts eenmaal per 3 tot 12 maanden verstuurd. Dat levert te weinig gegevens op over de patiënten die worden behandeld met trifluridine-tipuracil. Daarom vragen we patiënten die meedoen aan PLCRC en starten met Lonsurf® om elke maand een QUALITAS-vragenlijst in te vullen. Dat kan op papier of digitaal.
Meer informatie
Aanmelden

Blokkeren van ‘eet-me-niet-op’-signaal kankercellen

Myeloide immuuncellen doden kankercellen door ze op te eten. Kankercellen voorkomen dit met een ‘eet-me-niet-op’-signaal.
Onderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten hebben, onder leiding van immunoloog Ton Schumacher (AvL) en LUMC-immunoloog Ferenc Scheeren, een nieuwe manier ontdekt om dit ‘eet-me-niet-op’-signaal te remmen. Daarmee hebben ze een nieuw doelwit gevonden voor immuuntherapie.
Onderzoekers zijn wereldwijd op zoek naar medicijnen om het ‘eet-me-niet-op’-signaal, met de officiële naam CD47, van kankercellen te blokkeren. Eén manier om dit te doen, is ingrijpen aan de buitenkant van de cel, door de CD47-moleculen op kankercellen af te dekken met een specifiek antilichaam. Deze manier wordt nu klinisch ontwikkeld en is veelbelovend, maar er zijn wel bijwerkingen, zoals een afname in rode bloedcellen. Daarnaast moeten patiënten elke week een infuus krijgen om de CD47-moleculen op kankercellen in voldoende mate te blokkeren.
De onderzoekers verwachten dat er de komende jaren remmers beschikbaar komen die in klinische studies getest kunnen worden. Eerste klinische studies zullen naar verwachting plaatsvinden bij patiënten met bloedcelkanker.
Bron: Publicatie in Nature Medicine.

Terugkeer van uitgezaaide darmkanker na operatie voorspellen in bloed

Onderzoekers slagen er steeds vaker in om informatie over kanker uit bloed af te lezen. Dat komt omdat kanker kleine genetische ‘vingerafdrukjes’ achterlaat in bloed. Bijvoorbeeld kankercellen die vrij rondzwemmen. Of stukjes DNA en RNA uit de tumor. Dat zijn langgerekte moleculen die genetische informatie bevatten.
Maar die informatie is niet makkelijk te vinden – vergelijk het met zoeken naar een speld in een hooiberg. Door nieuwe technieken is er tegenwoordig gelukkig steeds meer mogelijk. KWF stelt onderzoekers in staat om die hooibergen uit te pluizen. Een van hen is Saskia Wilting, die in het Erasmus MC werkt aan een bloedtest voor uitgezaaide darmkanker.
“Veel patiënten met darmkanker krijgen uitzaaiingen naar de lever”, vertelt ze. “In sommige gevallen zijn die uitzaaiingen nog weg te halen met een operatie. Er zijn dan patiënten die nog jarenlang ziektevrij leven, of zelfs compleet genezen. Dat is supergoed. Maar er is ook een groep bij wie de ziekte binnen 2 of 3 maanden weer terugkeert.”
 
“Het lastige is: die operatie, die is behoorlijk zwaar voor de patiënt. Als dan na een aantal maanden blijkt dat ze weer terug bij af zijn … dat is een flinke klap. Eigenlijk zou je voor die groep patiënten iets extra’s willen doen, bijvoorbeeld chemotherapie direct na de operatie. Maar het probleem is dat je niet vooraf weet wie precies de patiënten zijn die dat nodig hebben. Daar willen we in dit KWF-project iets aan veranderen”, stelt Wilting hoopvol. “Hierbij gaan wij gebruik maken van materiaal dat wordt verzameld in een al lopend Alpe-project onder leiding van internist-oncoloog Stefan Sleijfer en oncologisch chirurg Kees Verhoef.”
Bron: www.kwf.nl

Oudere kankerpatiënt wil af van waslijst aan medicatie

Als oudere mensen kanker krijgen, is het niet altijd meer relevant om alle medicatie voor andere kwalen voort te zetten. In het LUMC wordt bij honderd oudere kankerpatiënten met beperkte levensverwachting en polyfarmacie gekeken welke middelen gestopt kunnen worden. Professor Johanneke Portielje: “We zijn het er inmiddels over eens dat statines meestal niet zinvol meer zijn.”
Bij ouderen is een breed scala aan kankersoorten te zien, constateert Portielje, maar veelvoorkomend zijn mammacarcinoom bij vrouwen, prostaatkanker bij mannen en long- en darmkanker bij zowel mannen als vrouwen.
Voor het zorgproject waarbij zij de afgelopen twee jaar betrokken is, worden kankerpatiënten geselecteerd van 70 jaar en ouder met een beperkte levensverwachting die starten met palliatieve chemotherapie of hormoontherapie, en die voor de start van deze behandeling al minimaal vijf geneesmiddelen gebruiken.
“Vervolgens stellen we twee belangrijke vragen: zijn er interacties tussen de geneesmiddelen die al geslikt worden en de oncolytica, anti-emetica (anti-braakmiddelen) en pijnstillers waarmee we willen starten? En welke medicatie kan geschrapt worden, omdat de indicatie daarvan bij een beperkte levensverwachting vervalt? Vooral bij de orale oncolytica, waarvan het gebruik sterk toeneemt, moeten we scherp letten op interacties, want die komen vaak voor.”
Als ouderen kanker krijgen, is het vaak niet meer relevant om preventieve geneesmiddelen voor andere kwalen te continueren, stelt Portielje. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan middelen die gebruikt worden bij diabetes, osteoporose of cardiovasculair risicomanagement.” Het lastige is dat er weinig wetenschappelijk materiaal, protocollen of richtlijnen zijn ter ondersteuning van dergelijke keuzes. “Het enige waarvoor we inmiddels wetenschappelijk bewijs hebben is dat bij een overlevingskans van niet meer dan één tot twee jaar, statines niet meer zinvol zijn en gestopt kunnen worden. Van de andere geneesmiddelen is het nooit uitgezocht.”
Bron: Pharmaceutisch Weekblad- 08-03-2019 | Frans van den Houdt

Klachten na darmkanker - nieuwe studie

Bent u angstig, moe, onzeker of somber na uw behandeling voor darmkanker?
Of heeft u moeite met het omgaan met lichamelijke veranderingen, heeft u pijn of ontlastingsproblemen?
Sommige van deze klachten horen bij het normale herstel na de diagnose en behandeling. Als dergelijke klachten langer duren of ernstiger worden, kunnen zij invloed hebben op een verminderde kwaliteit van leven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 35% van de patiënten met darmkanker zelfs tot 5 jaar na afloop van de medische behandeling last blijft houden van dergelijke problemen.
In de CORRECT studie wordt een nieuwe behandeling voor dergelijke klachten ten gevolge van darmkanker onderzocht. De afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc heeft in samenwerking met het VUmc deze behandeling ontwikkeld, die gericht is op het verbeteren van kwaliteit van leven en het leren omgaan met klachten na darmkanker. Als u zich herkent in deze klachten, dan kunt u aan het onderzoek deelnemen. Voor de CORRECT studie zijn we op zoek naar personen die:
  • darmkanker hebben gehad;
  • maximaal 5 jaar geleden behandeld zijn (operatie, chemotherapie, bestraling);
  • moeite ervaren met gevolgen van deze ziekte, zoals: vermoeidheid, pijnklachten, angst, somberheid.
Als u zich in de genoemde klachten herkent en interesse heeft in deze studie, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Meer informatie

Laurentius lanceert Behandelwijzer App voor coloscopie en darmkanker

Om patiënten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het dikkedarmonderzoek ofwel coloscopie, heeft het Laurentius Ziekenhuis een behandelwijzer app voor de coloscopie ontwikkeld.
De Laurentius Behandelwijzer App voor coloscopie is er zowel voor patiënten die zijn doorverwezen via de huisarts of medisch specialist, als voor patiënten die zijn doorverwezen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Maag-, darm- en leverarts Paul Bus legt uit: “Ik noem deze behandelwijzer app ook wel de digitale buddy. Hij begeleidt de patiënt door alle stappen heen: van de aanvraag van de coloscopie tot de uitslag. Hij geeft tips en adviezen, je kunt video’s bekijken en hij stuurt – wanneer de patiënt dit toestaat – push berichten, zoals herinneringen.”
Als er na de coloscopie dikkedarmkanker of endeldarmkanker is geconstateerd, dan krijgt de patiënt ook toegang tot de Laurentius Behandelwijzer App voor darmkanker.
Oncologisch chirurg Sofie Fransen vertelt: “De app is tot stand gekomen, omdat patiënten aangaven hier behoefte aan te hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk om met de tijd mee te gaan en is de papieren informatie vervangen door digitale informatie”. Internist oncoloog Marien den Boer vult aan: “De Behandelwijzer App voor darmkanker biedt gedoseerd de informatie aan die de patiënt op dat moment nodig heeft. Ook kan hij zelf op elk moment van de dag informatie omtrent de behandeling raadplegen. Hierdoor zal hij zo optimaal mogelijk voorbereid naar het ziekenhuis komen.”

De Maag Lever Darm Stichting en darmkanker

MLDS werkt hard aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm- en leverproblemen. Dat doen zij niet alleen door voorlichting te geven, maar ook door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren.
Wat doet MLDS tegen darmkanker?
Darmkanker eist 14 levens per dag en jaarlijks krijgen bijna 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. De Maag Lever Darm Stichting zet zich elke dag in om darmkanker te voorkomen en te genezen. MLDS doet dit op 3 manieren.
Wat MLDS doet tegen darmkanker
Lees het magazine

En dan nog even dit ...

Theatre Cap Challenge in operatiekamers wereldwijd

De Britse verloskundige Alison Brindle, toen nog in opleiding, plaatste eind 2017 een foto op Twitter met hashtag #TheatreCapChallenge. Sindsdien leeft de challenge als een vriendelijke veenbrand op social media en kreeg onlangs weer een opleving: chirurgen, gynaecologen, anesthesiologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in de ok plaatsen selfies mét kapje en naam.
Ook in Nederland, waar onder meer de Amsterdamse chirurg Marlies Schijven een selfie met kapje én naam twitterde. ‘Waarom? Omdat we menselijk zijn. And humans tend to forget…
Al die foto’s hebben effect, zegt Hackett, tevens trekker van organisatie voor patiëntveiligheid PatientSafe Network. Vooral in Groot-Brittannië heeft het geleid tot actie: een aantal ziekenhuizen heeft de naam op kapjes officieel ingevoerd.’ Hackett laat via e-mail weten dat het om méér gaat dan kapjes of om de challenge: ‘We willen de beste omstandigheden creëren voor goede patiëntenzorg.’
Bron: Medisch Contact
Darmkanker e-nieuws is een uitgave van
werkgroep Darmkanker
p/a Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E info@wgdarmkanker.nl
T 030 634 39 10 (Stomavereniging)
W www.wgdarmkanker.nl
LinkedIn
Website
Copyright © 2019 Stichting Darmkanker