Copy
Zobraziť tento e-mail vo vašom prehliadači

Drahí podporovatelia dobrého kraja,

po náročnom období, ktoré sme spolu ale výborne zvládli, by sme Vás radi informovali o letných novinkách v Rozvojovej agentúre BBSK. Sme úprimne veľmi radi, že sa nám všetkým vrátil život do starých koľají a že sa na Slovensku nenaplnili najhoršie scenáre.

Od začiatku vyhlásenia krízového stavu sa väčšina dostupných kolegov pridala k aktivitám organizovanými krízovým štábom BBSK. Spolu s kolegami z BBSK sme tak ukázali vernú službu občanom nášho kraja a touto cestu im chcem opätovne veľmi pekne poďakovať.

Zároveň naďalej pracujeme na úlohách nám zverených a prostredníctvom tohto letného výberu noviniek by sme Vás radi informovali o súčasných a blízkych aktivitách.

V prípade, ak Vás niečo zaujme a radi by ste sa dozvedeli viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.

S úctou,

Gabriela Bieliková

Projektové oddelenie
27. augusta spúšťame projekt Zdieľaných bicyklov v meste Lučenec spolufinancovaný z Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy. Projekt sa do konca roka rozrastie postupne o 12 stanovíšť vybudovaných zamestnancami sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK.

V rámci rozvojových programov sa zameriavame na národné programy na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Naďalej prebieha implementácia projektov „Cesta Skla Poltár“, „Príbehy v zážitkových vlakoch“ a projekt „Dom knihy Revúca – prípravná projektová dokumentácia“ je už úspešne ukončený.

V súlade s plánom zriadenia regionálnych centier kariérneho poradenstva v BBSK sme požiadali filantropickú nadáciu Velux Foundations o grant na vytvorenie a prevádzku šiestich centier kariérneho poradenstva.

So zámerom spropagovania pamiatky Slavošovský tunel sme požiadali o dotáciu Fond na podporu umenia. RA BBSK taktiež požiadala medzinárodnú organizáciu Vyšehradský Fond o grant v spolupráci so slovenskými a zahraničnými partnermi z Česka a Poľska.

Výsledkom predkladaného projektu v rámci výzvy Nadácie Pontis je vytvorenie vhodného sociálno - technického prostredia pre študentov.

Pomoc malým obciam
Naše projektové oddelenie v rámci programu pomoci malým obciam už vypracovalo a oficiálne podalo 38 žiadostí o nenávratný finančný príspevok/dotáciu zameraných na rozvoj týchto samospráv. Išlo o projekty v rámci Miestnych akčných skupín a iných dotačných schém  v celkovej  žiadanej sume cca. 1,9 mil. €. Výsledkom tejto práce sú schválené projekty v sume takmer 1,1 mil. € a ďalšie sú v procese posudzovania.

Projektové oddelenie poskytuje pre obce bezplatné konzultácie k vyhláseným výzvam, potenciálnym externým zdrojom, príprave žiadostí, ale aj k procesu verejného obstarávania.
Cestovný ruch
Rozvojová agentúra BBSK spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus a partnerskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu /OOCR/ v kraji spojili sily, aby svojim členom a partnerom podali pomocnú ruku a tak zmiernili negatívny dopad koronavírusu na cestovný ruch.
 • Poskytli sme  pomoc prostredníctvom projektu Signál pre turizmus, ktorého cieľom je zmierniť negatívne dopady koronakrízy na podnikateľské prostredie v cestovnom ruchu a rozvoji vidieka.
 • Na Gemeri sa spoločne s OOCR Gemer a OZ Gotická cesta pripravujeme podať žiadosť o zápis 12 ranogotických kostolíkov do zoznamu európskeho dedičstva.
 • Spoločne so Slovenskou komorou architektov (SKA) sme vyhlásili architektonicko-krajinársku súťaž na mobiliár pre prírodné lokality Stredného Pohronia.
 • Vypomáhame s legislatívou na legalizáciu cyklodrezín na nevyužívaných železničných tratiach, ktoré by sme radi tento rok spustili na troch lokalitách – Horehronie, Novohrad a Gemer.
 • Opätovne sa obnovili rokovania s novým prezídiom Slovenského zväzu biatlonu (SZB) vo veci hľadania ekonomického modelu celoročného využitia Národného biatlonového centra (NBC) Osrblie.
 • Regionálna cestovná kancelária v čase karantény prezentovala virtuálnu ponuku „Cestujte s nami za zážitkami v kraji“ sériami nápaditých domácich videí priamo od poskytovateľov „zážitkov“.
 • Kampaňou „Za horami za dolami“ chceme prilákať  domácich návštevníkov, ktorí plánujú stráviť toto leto na Slovensku.
 • V cykloturistike sme aktívni v prípravách preznačenia 615 km cyklotrás a vybudovania nového značenia pre 80 km trás.
Školstvo
Aj napriek koronakríze projekty podporujúce rozvíjanie mládeže na stredných školách pokračovali. Projekty Banskobystrická malá školská reforma aj Školy za demokraciu úspešne prebehli aj online formou. Žiaci sa pripájali na videohovory alebo vypracovávali zadania a posielali mailom.

Rozbehni sa a zostaň v kraji!
Dňa 25.6.2020 sa uskutočnila finálová prezentácia podnikateľských nápadov absolventov v rámci tohto projektu. Porota prerozdelila 1 500 € medzi všetkých účastníkov. Prezentovalo 5 tímov:
 • Pivónia - osobný príbeh oživený vo výzdobe priestorov.
 • Ihličkovo - zdravé sirupy z ihličia našich stromov.
 • OBjAL - obal, ktorý vašej knihe poskytne ochranu, okolie nebude vedieť čo čítate a z knihy sa vďaka nemu stane štýlový doplnok vášho imidžu.
 • Sisuper - pracovný zošit pre rozvoj dieťaťa.
 • APA – aby povedala áno! - plánovanie originálnych zásnub na mieru a asistencia pri organizovaní.
Show your talent
Rozvojový program, ktorý sa realizuje pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera sa úspešne ukončil. Do ďalšieho ročníka sa k Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene pridajú dve nové školy.

Regionálne centrá kariérneho poradenstva
V súčasnosti prebiehajú výberové konania na obsadenie pracovných miest: profesný kariérny poradca a manažér centra vo Zvolene.
Sociálna ekonomika
Odbor sociálnej ekonomiky Rozvojovej agentúry poskytuje pre záujemcov, ale aj pre existujúce sociálne podniky konzultácie v oblasti sociálnej ekonomiky.  Ide najmä o know-how, skúsenosti v oblasti legislatívy a financií.

Stavebný sociálny podnik v Brezne
Sociálny stavebný podnik aj naďalej pokračuje v realizácii stavebných prác v rámci BBSK.

Agro-drevinový  sociálny podnik v Rovňanoch
Získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručnosti dlhodobo nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce je hlavným cieľom agro-drevinového sociálneho podniku v Rovňanoch. V týchto dňoch sa okrem iného venujú starostlivosti o úrodu cesnaku, ale aj o sad za obcou Rovňany.

Agentúra práce BBSK
Od januára 2020 realizovali pracovné poradkyne nábor klientov v lokalitách v Lučenci. Na základe referencií klientov a odporúčaní komunitných centier si nás už klienti vyhľadávajú sami. Aktuálne evidujeme v systéme 80 klientov s ktorými aktívne pracujeme podľa ich individuálnych potrieb a 14 z nich sa podarilo zamestnať.

Aktívne stále budujeme databázu klientov, s ktorými budeme v agentúre v budúcnosti pracovať, momentálne evidujeme 650 klientov z celého BBSK. Od založenia agentúry sme oslovili viac ako 70 zamestnávateľov v celom regióne BBSK ale aj v iných lokalitách Slovenska. Bezplatné sprostredkovanie zamestnancov ponúkame najmä Domovom sociálnych služieb v celom regióne.

Zároveň začíname ponúkať službu – dezinfekciu vonkajších priestorov hmlovým prístrojom IGEBA TF 35. Prístroj sme na mesiac bezplatne zapožičali mestu Lučenec na zabezpečenie dezinfekcie častí mesta s prítomnosťou MRK, v ktorých bolo zvýšené riziko prenosu nákazy.

S pozdravom a želaním príjemného dňa,
 

Tím RABBSK

Copyright © 2020 Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., All rights reserved.


Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto e-mailov?
Môžete aktualizovať svoj profil alebo sa odhlásiť z odberu newslettra.

Email Marketing Powered by Mailchimp