Copy
bekijk in je browser

Ahoy, maatjes van de KU12! Ahoy, <<Voornaam>>

Welkom 'aan boord'!
Dit is de allereerste Nieuwsbrief van de Zeepunter KU12 Anna Maria.

Er was beloofd dat de eerste Nieuwsbrief in maart zou uitkomen en dat is ook gebeurd, boordevol nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Het was helaas niet gelukt om deze ‘Lentebries’ met MailChimp te versturen, en uit 'steekproeven' bleek dat heel veel gemailde Nieuwsbrieven in spamboxen terechtkwamen.
Vandaar dat we nu dan toch maar een nieuwe poging doen, met MailChimp.

De informatie over de toezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds is ter verduidelijking aangepast, verder is de tekst alleen op kleine details verbeterd.

Wij zijn benieuwd naar al jullie reacties.
Veel leesplezier toegewenst!

Met voort-varende groeten,
 
Joke Spannenburg, voorzitter
Clemens van der Nat, secretaris
Joost Kouwenhoven, penningmeester
top

Een nieuwe stichting voor het behoud van een oud schip

De zeepunter KU12 Anna Maria, gebouwd in 1914, moet dringend gerestaureerd worden. Momenteel ligt het schip bij Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum, in afwachting van voldoende geld voor de restauratie. Sinds eind 2017 is het schip een Varend Monument®, dus officieel geregistreerd als cultureel erfgoed.
Op 28 december 2018 is de Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria” (Stichting KU12) opgericht, met het doel de boot met subsidies en donaties grootscheeps (professioneel) te restaureren en met hulp van vrijwilligers varend te houden.
 
Officieel staat het zo in de Akte van Oprichting:
“Het onder de aandacht brengen van de Kuunder zeepunter KU12 Anna Maria in de publiciteit, door het in eigendom verkrijgen en het onderhouden en restaureren van houten klassieke zeilschepen, door het enthousiasmeren van mensen door het houden van vaartochten met de houten klassieke zeilschepen en het deelnemen aan (zeil)evenementen, het delen van kennis en ervaring door publicaties, tentoonstellingen, lezingen en adviezen.”
top

Het stichtingsbestuur

Voorzitter van de Stichting KU12 is Joke Spannenburg. Zij woont in Leiden en is moeder van een leuke dochter en een leuke zoon. Zij houdt van rust, natuur en zeilen. Oorspronkelijk opgeleid als jurist aan de Universiteit Leiden werkt zij nu als counseller in haar eigen praktijk Relief Counselling, waar zij mensen die even een extra steuntje in de rug nodig hebben, door middel van gesprekken weer meester helpt worden van hun eigen leven. Zij was sinds 1996, samen met haar man, eigenaar van de KU12 Anna Maria. De kosten voor de restauratie, die nu noodzakelijk is, gaan haar budget te boven. Zij zag de noodzaak van het behoud van het prachtige stukje varend erfgoed dat de KU12 in feite is en besloot het schip onder te brengen in een stichting: de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria.
Clemens van der Nat is de secretaris. Hij woont in Den Haag, is getrouwd en vader van een uit-studerende en een thuis-lerende dochter. Hij is opgeleid als scheepsbouwer (scheepsbouwkundig ingenieur) bij Maritieme Techniek aan de TU Delft, waar hij in 1999 is gepromoveerd op het onderwerp "A Knowledge-based Concept Exploration Model for Submarine Design“. Sinds 2001 werkt hij bij Bluewater in Hoofddorp. In zijn vrije tijd zeilt hij graag en is hij actief binnen de Bewoners Organisatie Leidschenveen.
Joost Kouwenhoven is de penningmeester van de Stichting. Hij woont samen met zijn vriendin in Delft. Opgeleid als scheepswerktuigkundig ingenieur op de Hogere Zeevaartscholen op Terschelling en in Rotterdam is hij sinds 1995 werkzaam in de regeltechniek. In 2018 is hij projectmanager geworden bij Johnson Controls in Gorinchem en aan de slag gegaan als adviseur in zijn eigen bedrijf ‘Koentec smartbuildings advies en support’.
In zijn vrije tijd is hij actief als PADI-duikinstructeur bij een duikschool en zelf is hij ook een enthousiast duiker, zowel in tropisch water als in de Zeeuwse zee-armen, waar hij veel onderwaterleven en een enkele keer een scheepswrak ziet.
top

Vrijwilligers

De Stichting KU12 heeft inmiddels 3 enthousiaste en nu-al-actieve vrijwilligers:
Rob Cuperus, Freek Olgers en Evert van Malkenhorst, die zich in een volgende nieuwsbrief zullen voorstellen.
top        

Sponsoren

Notariskantoor Peter Prummel in Emmeloord heeft de oprichting van de Stichting geheel gesponsord verzorgd
Haringstad in Enkhuizen verzorgt de hosting van de website.
Evert van Malkenhorst sponsort via Edugram in Leiden gedeeltelijk het onderhoud van de website.
Wij hopen dat wij nog veel nieuwe sponsoren mogen verwelkomen.
top

Culturele ANBI!
Voordeel voor donateurs

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben wij de verplichting om 90% van onze inkomsten te besteden aan het doel: de restauratie en het behoud van de KU12.
De bedoeling is om meer dan voorheen met het schip (maritieme) evenementen in het hele land te bezoeken, zodat zoveel mogelijk mensen binnenkort van de gerestaureerde zeepunter kunnen genieten.     
De belastingdienst heeft de Stichting KU12 aangemerkt als Culturele ANBI, wat het voor donateurs belastingtechnisch een stuk aantrekkelijk maakt om geld te geven. We hopen op donaties, sponsoren en vrijwilligers, draagvlak dus, wat het voor subsidieverstrekkers interessanter maakt om ook een deel bij te dragen.
De Belastingdienst geeft donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Een rekenvoorbeeld.
Doet u een periodieke gift? Dan mag u vanaf de datum van ondertekening van de schriftelijke overeenkomst het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
Overeenkomst: periodieke gift in geld en om het compleet te maken: een Betalingsvolmacht.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
top

Bankrekening

De Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria heeft een bank gevonden waar tegen minimale kosten een rekening is geopend: de RegioBank.
Het rekeningnummer is NL95RBRB0778207110
top

Subsidie-aanvragen

Tot nu toe zijn bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en bij vier van de zes Samenwerkende Maritieme Fondsen (Stichting Ondersteuningsfonds NISS, Admiraal van Kinsbergenfonds, Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’ en Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst) aanvragen voor subsidie ingediend.
De beslissing van de Samenwerkende Maritieme Fondsen wordt vóór de zomer verwacht.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds besloot op 21 maart de KU12 te steunen met een startbijdrage van € 9000,- met de toezegging dat dit bedrag, onder de voorwaarde dat er ook een bedrag van € 1800,- bijeen wordt gebracht met crowdfunding en fondsenewerving, verdubbeld wordt.

Help mee via https://www.ku12.nl/donaties/
Iedere gift is welkom!

top

Verjaardagscadeau

Henny, zelf sinds kort de trotse eigenares van een mooie zeeschouw, wordt 65 jaar.
Zij schrijft: “Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik voor mezelf niets meer te wensen heb op mijn verjaardag maar... ik weet wel een heel goed doel voor donaties. Het is een mooie zeepunter, die dringend onderhoud behoeft. Het goede doel heeft een culturele ANBI status, je kunt de gift 1,25 maal aftrekken van de belasting.“
Henny, van harte gefeliciteerd en hartelijk dank namens Zeepunter KU12 Anna Maria!
Elke gift is welkom: onder vermelding van
Gift KU12 Henny65”.
top

SponsorKliks

Wind! Zei Fokke en hij blies in 't zeil.

Alle kleine beetjes helpen.
Dat zeggen wij als Stichting KU12 ook.
Daarom hebben wij de KU12 Anna Maria aangemeld bij SponsorKliks.
SponsorKliks is een systeem waarmee iedereen de kas van de KU12 kan spekken, zonder dat het iets extra kost: door online aankopen te doen. SponsorKliks ontvangt een provisie voor het orderbedrag (ex BTW) en 75% daarvan wordt overgemaakt op de bankrekening van de KU12!
 
De Clubpagina van Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria is geactiveerd en te zien op: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9863
Download de app
Nog makkelijker!
In de app kan je aangeven dat je de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria sponsort. Je kunt opzoeken welke webwinkels (hoeveel) commissie geven, en daar bestellen. Je kunt in de app ook de commissie-inkomsten zien.
 
Voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sponsorkliks
Voor Apple: https://itunes.apple.com/in/app/sponsorkliks-app/id1167950210
Kijk voor meer info vooral even op onze website:
https://www.ku12.nl/sponsoren/gratis-sponseren-hoe-dan/

top

Website en Social Media

De website www.ku12.nl is ‘live’ sinds 17 januari, en heeft intussen alweer een aantal updates gekregen.
Daarnaast moet ook een oud schip met zijn tijd mee; je kunt meevaren op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram
top
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2019 Stichting KU12, Alle rechten voorbehouden.


Stichting Behoud Zeepunter
KU12 Anna Maria
Poelgeeststraat 20a
2316 XL Leiden
071 5222509
RegioBank: NL95RBRB0778207110Pas hier je gegevens aan of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp