Copy
bekijk in je browser
Winterbries
Successen
Bezoek aan de KU12
Wespennest
Sail Amsterdam 2020
Vrijwilliger: Rob Cuperus stelt zich voor
Sponsoren
Subsidieaanvragen
SponsorKliks
Website-nieuws
De Stichting en het bestuur

Ahoy, <<Voornaam>>!

Welkom 'aan boord'!

Dit is de Winterbries de vierde officiële Nieuwsbrief van de Zeepunter KU12 Anna Maria, opnieuw boordevol wetenswaardigheden rondom de KU12.

Er zijn weer mooie successen te melden als het gaat over de donaties en SponsorKliks. Over SponsorKliks zijn er nog steeds veel vragen, daarom wordt in deze Wintertbries nog eens in woorden en in plaatjes uitgelegd hoe het werkt.

Er is nieuws over de subsidie-aanvraag bij het Mondriaanfonds en er is een mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Provincie Overijssel, waar de KU12 oorspronkelijk gebouwd is.

Het bestuur heeft in oktober de KU12 bezocht en zaken voor de winter in orde gemaakt. Daarover  staat in deze 'Wind Mee' en verslagje.

Er wordt nog steeds hard gewerkt om Sail Amsterdam varend met de KU12 te bezoeken. Dit vijf-jaarlijkse evenement vindt volgend jaar plaats in augustus, en voor die tijd moet de restauratie gerealiseerd zijn.

Als bestuur wensen wij jullie een gezellige winter, fijne Kerstdagen, een goed 2020 en veel leesplezier toe. En: de KU12 een voorspoedige restauratie.

Wij zijn, als altijd, benieuwd naar al jullie reacties.

Met voort-varende groeten,
 
Joke Spannenburg, voorzitter
Clemens van der Nat, secretaris
Joost Kouwenhoven, penningmeester
top

Successen

Donaties
Op alle pagina's (behalve de  thuispagina) wordt met een percentage-balk de stand van de donaties bijgehouden. 

We scoren inmiddels 25% van het noodzakelijk binnen te halen streefbedrag van
€ 18000, waarmee de verdubbeling door het Prins Bernhard Cultuurfonds een feit wordt en de restauratie kan worden gerealiseerd. 
 
Heel veel dank aan de gulle gevers!
SponsorKliks
Ook dank aan iedereen die via SponsorKliks voor de KU12 heeft besteld! De eerste € 59 is bijgeschreven op de rekening van de Stichting en eind december komt daar nog iets meer dan € 67 bij. Er zit in elk geval nog minstens € 17 in de 'pijplijn', onder het motto 'Bestel niks zonder SponsorKliks!'
Nieuwsbrief 'Wind Mee'

De Lentebries, de Zomerbries en de Herfstbries zijn goed gelezen. Nu het vaarseizoen voor alle recreatieschippers over is, is er tijd voor deze Winterbries, die hopelijk nòg meer lezers trekt.

Ken je mensen die het leuk zouden vinden om 4x per jaar de Nieuwtjes van een Oude Zeepunter te lezen (met zo nu en dan een Licht Briesje tussendoor), dan kun je ze uitnodigen om zich in te schrijven via de website. Zij ontvangen dan automatisch een (vrijblijvende) uitnodiging in hun inbox voor inschrijving voor deze Nieuwsbrief.
top

Het bestuur bezoekt de KU12

Op 5 oktober heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum, om te zien hoe het met de KU12 gaat. De oude zeepunter lag keurig onder het winterkleed en de toestand is gelukkig niet ernstig verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Niettemin is het voor het behoud van het schip natuurlijk belangrijk om het zo snel als mogelijk is te restaureren.

De mast hangt binnen, en het roer staat binnen, de zwaarden staan onder een overkapping buiten. De stagen zijn door het bestuur netjes opgerold en naast de zwaarden opgehangen.
Wij hebben tijdens ons bezoek kennis gemaakt met Roelof van der Werff, voormalig werfbaas van Scheeptimmerwerf De Hoop. Hij ontwikkelt een techniek waarmee met een speciale combinatie van hout en epoxy de waterdichtheid van een schip kan worden gegarandeerd.
Helaas is het niet mogelijk om deze techniek bij de KU12 toe te passen. De registratie in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten zou daarmee veranderen, waardoor het schip niet langer geregistreerd zou kunnen blijven als Varend Monument, terwijl nu juist vanwege die registratie het behoud van het schip als varend erfgoed de moeite waard is.
top

Wespennest

De KU12 had een wespennest in de kajuit.
Door een klein gaatje in de huid
vlogen de insecten vrolijk in en uit.

Maar hoe knap ze hun nest ook hebben gebouwd, wespen zijn niet welkom aan boord!
Wespen sterven tegen de winter, maar omdat studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vanaf 11 november in het kader van hun studie met de KU12 aan de slag konden gaan, moest er helaas, voor hun veiligheid, voor worden gekozen om de wespen actief te bestrijden. De Wespenator uit Sneek heeft deze nare klus geklaard, gelukkig tegen een voordelig tarief, want de financiën zijn hard nodig voor de restauratie van het schip.
Foto's: Jan Duizendstra
top

Op naar Sail Amsterdam 2020

Als bestuur van de Stichting KU12 doen wij ons uiterste best om met de KU12 naar Sail Amsterdam 2020 te varen.
Wij hebben er zin in!

De KU12 Anna Maria is in elk geval ingeschreven voor deelname, met een mooie ligplaats bij het Oosterdok.

Maar: op dit moment is er nog te weinig geld om de restauratie te betalen, maar de kans bestaat nog altijd dat het gaat lukken!

Help ook mee en steun de KU12 met een gift.

Iedere gift is welkom.
Heel veel dank!


Sfeerimpressie van Sail 2010.
De KU12 deed toen mee aan de Vlootschouw.

top

Vrijwilligers

De Stichting KU12 heeft inmiddels 3 enthousiaste en nu-al-actieve vrijwilligers. Na Freek Olgers en Evert van Malkenhorst, is hier de introductie van de volgende vrijwilliger: 
 
Even voorstellen ….. Rob Cuperus.
Mijn kennismaking met de KU12 was toe ik samen met Joke en nog iemand de boot opgehaald heb uit Giethoorn, na groot onderhoud door Punterwerf Schreur.
Als zeiler met veel ervaring op heel verschillende schepen en jachten (ronde- en platbodems, scherpe jachten, tjalken, skûtsjes en klippers) was het zeilen met de KU12 een bijzondere ervaring, zeilend heeft het schip zo haar eigen - aardigheden.
Daarna heeft het schip een paar jaar op en rond de Kaag gevaren, regelmatig zeilend en zo nu en dan onderhoud en reparaties. Daar werd het steeds duidelijker dat het schip er niet beter op werd. Er was op z’n minst groot onderhoud nodig en misschien zelfs wel meer.
Ik heb het schip, samen met Joke, naar Friesland gevaren en uiteindelijk naar werf De Hoop in Workum gebracht, waar Ivor van Klink allereerst de nodige reparaties heeft uitgevoerd.
Zo ben ik betrokken geraakt bij de restauratie van de KU12. Sinds het schip in Workum ligt heb ik samen met Joke (en Ivor) gewerkt aan het restauratieplan, de begroting en verschillende subsidieaanvragen.
Buiten mijn inzet voor de KU12 heb ik mijn eigen bedrijf, daar houd ik me bezig met duurzaam vakmanschap, dat begint bij het ambachtelijke vakmanschap zoals dat nodig is voor de restauratie van de KU12, daarna gaat het over hoe nieuwe technologieën dat vakmanschap kunnen versterken en wat vakmensen moeten kunnen en kennen en moeten leren. Om ook in de toekomst hun werk te doen. Om maximaal waarde te realiseren voor het bedrijf waar ze werken. Mijn werk gaat over de vraag wat een vakman moet kunnen en kennen om waardevol te zijn (en te blijven) en zeker te zijn van een goed inkomen.

Omdat het toch ‘de tijd van het jaar’ is sluit ik af met de wens dat de plannen en de ideeën voor de KU12 in 2020 realiteit gaan worden!
top

Sponsoren

Edugram ondersteunt de Stichting KU12 bij het onderhoud van de website.
Wij danken onze sponsoren en hopen nog veel enthousiaste nieuwe sponsoren te mogen verwelkomen!
Sponsoren krijgen een logo-vermelding met een korte ondertekst op onze sponsorpagina en een uitnodiging voor de jaarlijkse VIP-bijeenkomst.
top

Subsidie-aanvragen

De subsdie-aanvraag bij het Mondriaanfonds, dat bijdraagt aan de restauratie van mobiel erfgoed, zoals varend erfgoed, is helaas afgewezen.
Dit is een teleurstelling en een tegenvaller.

Het bestuur van het Mondriaanfonds heeft zich laten adviseren door de adviescommissie. In de brief staat:
"Gezien het beperkte budget, is de commissie genoodzaakt streng te oordelen" en
"De commissie waardeert het plan van de Stichting KU12 om de Zeepunter KU12 te restaureren. Zij vindt de historie van de Zeepunter interessant, maar heeft op basis van het plan onvoldoende vertrouwen in de restauratie. De commissie vindt de inhoudelijke restauratieplannen summier uitgewerkt en is mede daardoor niet overtuigd van de urgentie van de restauratie. Zij mist in de aanvraag ook een toepassing van duurzame restauratietechnieken. Het geheel aan plannen overtuigt haar onvoldoende van de meerwaarde van dit plan voor het Mobiel Erfgoedveld in Nederland".

Ondanks deze afwijzing gaan we verder met samenwerken met verschillende onderwijsinstellingen en doen wij begin 2020 een nieuwe stap om subsidie aan te vragen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds besloot op 21 maart 2019 de KU12 te steunen met een startbijdrage van € 9000,-
             met de toezegging dat dit bedrag,
onder de voorwaarde dat er ook een bedrag van € 18000,-
bijeen wordt gebracht met crowdfunding en fondsenewerving,
            tot € 18.000,- verdubbeld wordt.

Lees hier meer over de motivering van deze toekenning.
De Stichting is in gesprek met de Provincie Overijssel over een mogelijke subsidie-aanvraag in 'Het Verhaal van Overijssel'.
Binnen deze regeling wordt geen subsidie verleend voor de restauratie, maar er zou bijvoorbeeld een boekje over de geschiedenis van de KU12 kunnen worden uitgebracht. Een subsidie wordt dan mogelijk toegekend wanneer bij zo'n boekje het Verhaal van Overijssel wordt verteld door middel van het houden van lezingen, een doelstelling die door de statuten van de Stichting wordt omarmd.
top

Verjaardagsactie van de voorzitter

Joke, de voorzitter van de Stichting Behoud #Zeepunter KU12 Anna Maria is net jarig geweest. 

Update: er is inmiddels € 127 gedoneerd voor Joke's verjaardag. Doneren kan nog steeds en de Verjaardagsactie gaat natuurlijk geruisloos over in de 'Kerstactie'.
En: op 28 december vieren we de eerste verjaardag van de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria.

De Stichting is een Culturele ANBI, elke gedoneerde euro (boven de 'drempel') is als aftrekpost € 1,25 waard.

Natuurlijk allemaal mooie redenen om te doneren, maar de beste reden is het realiseren van de restauratie voor het behoud van deze mooie, zeldzame, unieke, oude zeepunter.

Met de gift wordt de restauratie van de KU12 mogelijk gemaakt en komt de kans dat de KU12 te bezichtigen is op Sail Amsterdam 2020 dichterbij:
NL95RBRB0778207110 o.v.v. Donatie voor Kerst of Donatie voor Verjaardag.

Hartelijk dank!!

top

SponsorKliks

Wind! Zei Fokke en hij blies in 't zeil.

Alle kleine beetjes helpen.
"Bestel niks zonder SponsorKliks"
De teller staat inmiddels op ruim € 144,- totaal

Als je toch al een online-bestelling wilde doen, bijvoorbeeld voor je Kerstcadeaus, kijk dan even of jouw webwinkel via SponsorKliks commissie uitbetaalt, en kies eventueel een andere webwinkel :-).
Het is een kleine moeite en de KU12 vaart er wel bij!

De transacties van november zijn verwerkt, deze zijn te zien op het transactieoverzicht.
Eind december ontvangt de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria weer een mooi bedrag als commissie.
Een aankoop die via de Clubpagina gedaan wordt, verschijnt doorgaans binnen een week op de Transactie-pagina. Die is via de app gemakkelijk te vinden. Je kunt je ook aanmelden en dan ontvang je een e-mail met dit overzicht.
 
Download de app - Nog makkelijker!
Klik hier voor Android
Klik hier voor Apple
In de app kan je aangeven dat je de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria sponsert. Je kunt opzoeken welke webwinkels (hoeveel) commissie geven, en daar bestellen.


Je kunt in de app ook de commissie-inkomsten zien.
Let op: als je via de SponsorKliks-app naar een webwinkel gaat die ook een eigen app heeft, dan 'springt' de bestelling mogelijk rechtstreeks naar de app van de webwinkel.
Dan bestel je dus toch niet via Sponsorkliks en dat is natuurlijk jammer!

Gebruik bij voorkeur de link naar de Clubpagina.
Zo werkt SponsorKliks in de praktijk:

Wat kun je doen als het niet meteen goed gaat?
Wat je kunt doen als je aankoop niet in het transactieoverzicht terug te vinden is, kun je lezen op de website.
Lees verder

top

Website-nieuws

De website is ‘live’ sinds 17 januari 2019, en wordt voortdurend bijgewerkt. Neem dus vooral regelmatig een kijkje!
 
Op de website is de vrolijke button geplaatst van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarmee nog eens duidelijk wordt gemaakt dat dit fonds je bijdrage gaat verdubbelen, als we met elkaar het streefbedrag van € 18000 bereikt hebben.
Op naar de verdubbelaar!
De pagina Donaties is verrijkt met de PDF voor de periodieke gift in geld en de PDF voor de betalingsvolmacht aan de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria.
Bij een periodieke gift geldt geen drempel en geen maximum.
De blog is uitgebreid met het verhaal waarom de KU12, naast het visserijnummer, de naam Anna Maria draagt.
De KU12 is voor 'kort actueel' ook te volgen op FacebookInstagramTwitter en LinkedIn
top

De stichting en het bestuur


De zeepunter KU12 Anna Maria, gebouwd in 1914, moet dringend gerestaureerd worden.

Een groepje enthousiaste mensen kwam op het idee om een stichting op te richten voor het behoud van het prachtige stukje varend erfgoed dat de KU12 in feite is. Het schip is ondergebracht in de Stichting.

De KU12 ligt bij Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum, in afwachting van voldoende geld voor de restauratie.

De zeepunter KU12 Anna Maria (1914) is geregistreerd:
* in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP),
* in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), als Varend Monument® en
* in bij het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

Lees verder

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2019 Stichting KU12, Alle rechten voorbehouden.


Stichting Behoud Zeepunter
KU12 Anna Maria
Poelgeeststraat 20a
2316 XL Leiden
071 5222509
RegioBank: NL95RBRB0778207110Pas hier je gegevens aan of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp