Copy
bekijk in je browser
bekijk eerdere Nieuwsbrieven
voeg @ku12.nl toe aan (jo)uw lijst met veilige afzenders

Lentebries

Successen
Sponsortochten
WoodenBoatFestival
Storm
Sail Amsterdam 2020

Artikel in BootAaanBoot
Sponsoren
Subsidieaanvragen
SponsorKliks
Website-nieuws
De Stichting en het bestuur


Ahoy, <<Voornaam>>!

Welkom 'aan boord'!

Dit is de Lentebries, de eerste Nieuwsbrief van alweer de tweede jaargang! Weer rijk gevuld met wetenswaardigheden rondom de KU12.

Het was de bedoeling om deze Lentebries al vroeg je inbox binnen te laten waaien, want er leek dit voorjaar veel te doen.

En toen kwam de Corona-crisis, die de hele wereld op zijn kop heeft gezet en waardoor veel georganiseerde evenementen zijn afgezegd of op losse schroeven zijn komen te staan.
Door deze tegenwind was het zaak om deze Wind Mee gedeeltelijk te herschrijven.

Het goede nieuws, dat zullen we maar alvast verklappen, is dat de KU12 door de organisatie van Sail Amsterdam is uitgenodigd om deel te nemen!

Het Stichtingsbestuur blijft zijn best om doen om Sail varend met de KU12 te bezoeken.
Sail Amsterdam wordt eens in de vijf jaar georganiseerd; als het doorgaat is augustus 2020 dus hèt moment om er bij te zijn!

Bij de voorzitter, die altijd optimistisch blijft, leeft zelfs de wens om al in juli, dit keer mèt de KU12 en niet alleen met de banners, het WoodenBoatFestival in Den Helder te bezoeken.

Een heel nieuw jaar, met nieuwe kansen voor donaties en nieuwe mogelijkheden voor belastingaftrek!

Er zijn mooie successen te melden als het gaat over de donaties, en SponsorKliks is een mooie extra bron van inkomsten, die jou als sponsor niets extra's kost, als je toch al iets wilde bestellen bij een webshop of via Thuisbezorgd.
In deze Wind Mee is een filmpje te vinden dat je helpt om niet pas achteraf te bedenken dat je jammergenoeg weer vergeten was om via SponsorKliks te bestellen...

Er zijn (onder voorbehoud natuurlijk) nieuwe Sponsortochten georganiseerd. De details volgen in een 'Licht Briesje', maar de hoofdzaken staan al in deze Lentebries en de data staan op de website.

Dan nog een verzoek: voeg ons toe aan jouw lijst met veilige afzenders zodat je onze e-mails in het juiste postvak ontvangt!

Wij zijn, als altijd, benieuwd naar al jullie reacties.

Als bestuur wensen wij jullie alvast, of je nu zeilt of niet, een heerlijk vaarseizoen toe.

Met voort-varende groeten,
 
Joke Spannenburg, voorzitter
Clemens van der Nat, secretaris
Joost Kouwenhoven, penningmeester
top

Successen

Succes: Donaties*
Inmiddels is dankzij 26 donateurs ruim 40% van het  streefbedrag van € 18000 behaald. Dan gaat het Prins Bernhard Cultuurfonds dankzij die verdubbelaar eveneens € 18000 bijdragen. Daarmee kan de restauratie worden gerealiseerd.
Anders gezegd: als wij als Stichting de € 18000 halen, dan zijn we nu bijna op 80% van het totaalbedrag!

*Op alle websitepagina's (behalve de  thuispagina) wordt met een balk de stand van de donaties bijgehouden.
Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen voor belastingaftrek en nieuwe donaties!

Geef de KU12 wind in de zeilen en help de Stichting financieel over deze 'finishlijn': 

Regiobank NL95RBRB0778207110

De Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria” is een 
Culturele ANBI:
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte voor de vennootschapsbelasting.

Een drietal donateurs die vorig jaar besloten hebben tot een periodieke gift (afgesproken voor 5 jaar) vormen hopelijk het startschot voor anderen om te volgen.

Op de pagina Donaties staat de PDF voor de periodieke gift in geld en de PDF voor de betalingsvolmacht aan de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria.
Bij een periodieke gift geldt geen drempel en geen maximum
Rechts: december 2019. Onder: maart 2020.
Heel veel dank aan alle gulle gevers!
Succes: SponsorKliks
Iedereen bedankt die via SponsorKliks voor de KU12 heeft besteld! Er is inmiddels zo'n € 126,- bijgeschreven op de rekening van de Stichting. En er zit in elk geval nog minstens € 24 in de 'pijplijn'. SponsorKliks maakt 75% van de ontvangen bedragen over als er tenminste € 50,- is opgespaard.
Hoe dit systeem precies werkt is hier te lezen op de website.

'Bestel niks zonder SponsorKliks!'
Succes: Nieuwsbrief 'Wind Mee'

De Nieuwsbrief wordt goed gelezen en door velen zeer gewaardeerd.

Ken je mensen die het leuk zouden vinden om 4x per jaar de Nieuwtjes van een Oude Zeepunter te lezen (met zo nu en dan een Licht Briesje tussendoor), dan kun je ze uitnodigen om zich in te schrijven via de website. Zij ontvangen dan automatisch een (vrijblijvende) uitnodiging in hun inbox voor inschrijving voor deze Nieuwsbrief.
top

Nieuwe Sponsortochten!

Het nieuwe vaarseizoen komt er aan en de bemanning van de Hylke Tromp is opnieuw bereid om gasten van de Stichting KU12 mee te nemen voor Sponsortochten over de Kaag.
Wegens het succes van onze Sponsortocht in september plannen we nu veel meer tochten. Als alles door kan gaan, varen we in de maanden juni tot en met september 9x mee met de Hylke Tromp. We maken een uitstapje naar (waarschijnlijk)
biologische Kaasboerderij De Eenzaamheid*,
maar ook naar de Zwanburgermolen.

De prijs van de tochten houden we op € 75,- per persoon, zelfs al hebben we horen zeggen dat je daarmee voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Zo blijft er ruimte voor een vrijwillige extra gift.
Hou je mailbox in de gaten want we sturen een 'Licht Briesje', waarin staat hoe je je aan kunt melden.
De data staan alvast vermeld op de website.

*De excursie naar De Eenzaamheid kan eventueel vervangen worden door een excursie naar een andere boerderij rond de Kagerplassen.
In de Nieuwsbrief van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, de Stichtng waar de Hylke Trom onder valt, kregen we een mooie vermelding:
Voor bepaalde goede doelen varen we niet geheel gratis, maar tegen een kleine bijdrage om te kosten van onderhoud en verzekering te dekken.
We zijn door het enthousiaste bestuur van een collega-stichting gevraagd om een sponsortocht met hun gasten te varen: deze stichting, de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria is in 2018 opgericht om de KU12 te kunnen restaureren en om de punter in de toekomst in te kunnen zetten voor (publieks-)activiteiten. Het schip is dringend aan restauratie toe. Met sponsoren van de stichting hebben we een mooi zeiltochtje gemaakt over de Kaag en onderweg boerderij De Eenzaamheid bezocht waar we een rondleiding kregen en wat hapjes en drankjes.
Altijd is er een vogelgids aan boord  en mede doordat een zeilende Hylke geen storende motorgeluiden maakt zien we onderweg bijzonder veel vogels. Zo telden we tijdens de laatste tocht in september 26 verschillende vogelsoorten! Wat een vogelrijkdom op de Kagerplassen! Op de website van de stichting Zeepunter staat een verslag van de tocht.

2e WoodenBoatFestival in Den Helder

Als het lukt om het WoodenBoatFestival met een varende KU12 te bezoeken, dan halen we ook Sail Amsterdam!

In Den Helder wordt voor het festival voor het 2e jaar gevierd, en het is dus eigenlijk al een traditie!
Het festival is "een ode aan de eeuwenlange houten bootbouw-traditie die een boost gaf aan de economische ontwikkeling van het gebied dat we nu Nederland noemen".
Daar zou onze bejaarde zeepunter eigenlijk niet mogen ontbreken!
 
Vorig jaar was de KU12 aanwezig op banners.
Zou het dit jaar lukken met het schip aanwezig te zijn?
top

Storm

De KU12 is een robuust en zeewaardig schip, dat als vissersboot op de lage wal van de Zuiderzee van golven en wind veel te verduren heeft gehad. Maar het winterdekkleed blijkt minder stormbestendig. Ciara slaagde er in om het grotendeels los te wapperen.

En wat ziet het schip er kaal uit, zonder mast en zwaarden...

Gelukkig reden precies op het juiste moment bootjesvrienden Harrie en Henny langs, die met hulp van touwen van de werfbaas het dekkleed weer storm- en zeevast gesjord hebben!
Foto's: Harrie of Henny
top

Op naar Sail Amsterdam 2020

Sail 2010
Als bestuur van de Stichting KU12 doen wij ons uiterste best om met de KU12 naar Sail Amsterdam 2020 te varen.
Wij hebben er zin in!

De KU12 Anna Maria is ingeschreven voor deelname, met een mooie ligplaats bij het Oosterdok.
Inmiddels is de uitnodiging ontvangen!


Met nog iets meer geld kan de restauratie betaald worden. Als het lukt om de restauratie op tijd af te ronden, kunnen we er bij zijn met de oude zeepunter...
Maar ook als Sail Amsterdam niet door zou gaan, dan is er een groot belang om de restauratie voor de invallende herfst af te ronden.
Het aflakken kan het beste worden gedaan voordat de herfst overgaat in de winter.
Donaties blijven dus noodzakelijk en van harte welkom!
Artikel in BootAanBoot

Eind februari verscheen er een mooi artikel in BootAanBoot

"Donatie voor reparatie:
historische zeepunter KU12 probeert SAIL Amsterdam te halen".

Met dank aan Jan-Pieter Oosting, één van de vorige eigenaren van de KU12.

Bericht van Sail aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland:

Grote belangstelling Nederlands varend erfgoed voor deelname SAIL!

Op 1 februari jl. sloot de inschrijvingstermijn voor de deelname aan SAIL Amsterdam 2020.
Op dat moment waren bijna 700 varend erfgoed schepen aangemeld. Historische vrachtschepen, vissersschepen, sleepboten, jachten, enz; vrijwel het hele Nederlandse varend erfgoed is vertegenwoordigd. Als al die schepen kop aan kont zouden liggen, ontstaat een meer dan acht kilometer lange sliert.
De SAIL-organisatie is nu druk bezig om zoveel mogelijk van deze schepen een ligplaats toe te wijzen.
Voor de KU12 is bericht ontvangen dat we mogen deelnemen.

Sfeerimpressie van Sail 2010.
De KU12 deed toen mee aan de Vlootschouw.

top

Sponsoren

Wij danken onze sponsoren en hopen nog veel enthousiaste nieuwe sponsoren te mogen verwelkomen!
Sponsoren krijgen een logo-vermelding met een korte ondertekst op onze sponsorpagina en een uitnodiging voor de VIP-bijeenkomst.
top

Subsidie-aanvragen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds besloot op 21 maart 2019 de KU12 te steunen met een startbijdrage van € 9000,-
             met de toezegging dat dit bedrag,
onder de voorwaarde dat er ook een bedrag van € 18000,-
bijeen wordt gebracht met crowdfunding en fondsenewerving,
            tot € 18.000,- verdubbeld wordt.

Lees hier meer over de motivering van deze toekenning.
Na de noodzakelijke restauratie (fase 1) kan de boot weer varen; pas na 'fase 2' is de boot weer shipshape. Geld blijft dus belangrijk. De KU12 blijft afhankelijk van subsidies en donaties. Wij gaan dus door met het aanschrijven van fondsen met het verzoek bij de dragen aan het onderhoud en de exploitatie van de oude zeepunter.
top

SponsorKliks

Wind! Zei Fokke en hij blies in 't zeil.

Alle kleine beetjes helpen.
"Bestel niks zonder SponsorKliks"
De teller staat inmiddels op ruim  € 150,- totaal

Als je toch al een online-bestelling wilde doen, kijk dan even of jouw webwinkel via SponsorKliks commissie uitbetaalt, en kies eventueel een andere webwinkel :-).

Het is een kleine moeite en de KU12 vaart er wel bij!
 
Bestelknoppen in je browser:
Veel mensen melden dat ze best een bestelling hadden willen doen via SponsorKliks om de Stichting KU12 te steunen, maar dat ze het vergeten zijn...
TIP: Bekijk in dit filmpje hoe je eenvoudig bestelknoppen in je browser te zetten voor de webwinkels waar je vaak bestelt.
Handig als geheugensteuntje, maar ook handig als directe link naar je webshop waarin dan meteen de verwijzing voor de KU12 is opgenomen!
Onderaan iedere websitepagina en onderaan iedere Nieuwsbrief staat een link naar de KU12 Clubpagina van SponsorKliks.
Wat kun je doen als het niet meteen goed gaat?
Wat je kunt doen als je aankoop niet in het transactieoverzicht terug te vinden is, kun je lezen op de website.
Lees verder

top

Website-nieuws

De website is ‘live’ sinds 17 januari 2019, en wordt voortdurend bijgewerkt. Neem dus vooral regelmatig een kijkje!
Irritant, maar ook wij zijn wettelijk verplicht om te vertellen dat we cookies plaatsen. Het gaat hier om analytische cookies en cookies om de website goed tot zijn recht te laten komen.
Op de website is onder Stichting KU12 een drop-down menu gemaakt, met linkjes naar de 3 pagina's waar je
- kennis kunt maken met het bestuur,
- de oprichtingsakte kunt lezen,
- de jaarverslagen (financieel jaarverslag en sociaal jaarverslag) kunt lezen.
Aan de hoofdbalk is  een drop-down menu Foto's toegevoegd. Daaonder zijn de foto's van de bezochte maritieme evenementen te bezichtigen en ook de foto's en verslagen van de Sponsortocht met de Hylke Tromp van september.

Op de pagina donaties is een handige nieuwe vorm van doneren geïntroduceerd:

Vul het Toezeggingsformulier in en ontvang een Tikkie via WhatsApp, SMS of e-mail voor het aangegeven bedrag.

Op naar de verdubbelaar!
In de Winterbries is al geschreven over de vrolijke button van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarmee nog eens duidelijk wordt gemaakt dat dit fonds je bijdrage gaat verdubbelen, als we met elkaar het streefbedrag van € 18000 bereikt hebben.
Omdat we daar zo blij mee zijn, laten we de butten nog één keertje zien in de Wind Mee.
De KU12 is voor 'kort actueel' ook te volgen op FacebookInstagramTwitter en LinkedIn
top

De stichting en het bestuur


De zeepunter KU12 Anna Maria, gebouwd in 1914, moet dringend gerestaureerd worden.

Een groepje enthousiaste mensen kwam op het idee om een stichting op te richten voor het behoud van het prachtige stukje varend erfgoed dat de KU12 in feite is. Het schip is ondergebracht in de Stichting.

De KU12 ligt bij Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum, in afwachting van voldoende geld voor de restauratie.

De zeepunter KU12 Anna Maria (1914) is geregistreerd:
* in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP),
* in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), als Varend Monument® en
* in bij het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

Lees verder

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2020 Stichting KU12, Alle rechten voorbehouden.


Stichting Behoud Zeepunter
KU12 Anna Maria
Poelgeeststraat 20a
2316 XL Leiden
071 5222509
RegioBank: NL95RBRB0778207110Pas hier je gegevens aan of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp