Copy

Rosenbladet #8

Den 6 februari kl 18:30 bjuder vi in till medlemsmöte på Kulturhuset Hudiksvall.
Vi kommer börja kvällen med att representanter från Lärandeförvaltningen kommer och ger uppdaterat information gällande skolstrukturen. För alla i kommunfullmäktige är det viktigt att komma.

Efter informationen kommer vi köra ett repskap där vi bland annat kommer välja ny vice ordförande för lärandenämnden.
Det går fortfarande att skicka in nomineringar för vice ordförande, skicka de till hudiksvall@socialdemokraterna.se senast den 31/1
Den 20 februari kl 18:30 bjuder vi tillsammans med S-föreningen Reformisterna in till ett öppet möte på Folkets Hus Iggesund.
Reformisterna är den S-förening som växer mest och har under 2019 samlat över 3000 medlemmar!

De kommer nu som en del av sin vårturné till Iggesund för att prata om ”Ojämlikheten ökar, hur kan vi slå om politiken för en ökad jämlikhet?”

Mötet är öppet för alla som är intresserade, oavsett om de är medlemmar eller inte.

Sprid detta till så många som möjligt och boka upp tiden i din kalender.
Nästa på tur att presentera sig är Gerd Olsson
 
Hej jag heter Gerd Olsson är 62 år. Jag bor i Gårdsmyra Bjuråker med min man, hunden Virkko och katterna Fia och Frasse.
Jag har sen 1 januari i år fått förtroendet att leda Kultur och fritidsnämnden som ordförande. Jag lämnar uppdraget som vice ordförande i Lärandenämnden vid nästa fullmäktige.
Kultur och fritidsfrågor är en väsentlig del av välfärden. Det är själva basen i folkhälsoarbetet.
Som ordförande i kultur och fritidsnämnden tänker jag fortsätta att utveckla barn och ungas inflytande  i samverkan med andra nämnder 
Jag tycker att det är viktigt med en jämlik och meningsfull fritid för alla, främst barn och ungdomar. Det kan uppnås i samverkan med fritidsgårdarna, föreningslivet och alla ideella krafter.
Biblioteket, biblioteksfilialerna och mobila biblioteket ska vara tillgängligt för alla
Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Det kommer inte att bli lätt i dessa tider när kommunernas ekonomi krymper. Tillsammans är vi starka.
Partidistriktet bjuder nu in till Medlemsutbildning del 1 och Medlemsutbildning del 2 i form av en helgkurs på Bollnäs folkhögskola. Del 2 erbjuds för alla medlemmar som genomfört medlems utbildning del1. Del 1 och del 2 hålls parallellt och båda utbildningarna löper över lördag och söndag med övernattning.
Dag och plats:
7 - 8 mars Bollnäs Folkhögskola
Starttid 09.30 7/3 avslut 8/3 ca 16.00
Vi står för resa och logi.

Anmäl till hudiksvall@socialdemokraterna.se senast den 5/2.

Läs gärna om utbildningarna på vår studieportal
https://socialdemokraterna.abf.se/vara-utbildningar/medlemsutbildning/anmalan-del-1-och-2/
ABF bjuder in till en politikerskola ”Nyfiken på politik?”
Politikerskolan - som naturligtvis är partipolitiskt obunden - ger Dig möjlighet att få insikt i hur det demokratiska systemet funkar. Under 6 träffar får du information om hur man arbetar politiskt i olika nivåer. Erfarna politiker vägleder Dig och vare sig du behöver lära dig nytt eller fräscha upp gamla kunskaper om livet, ordningen och reglerna i en politiskt styrd organisation får du vad du behöver här. 
 
  • 10/3   Att arbeta partipolitiskt
  • 17/3   Kommunalpolitik, kommunalråd och kommunfullmäktige
  • 24/3   Nämndsarbete och nämndsordförande
  • 31/3   Regionpolitik och regionfullmäktige
  • 21/4   EU-politik
  • 25/4   Besök i Riksdagen, riksdagsledmot


Beroende på politikernas uppdrag kan datumen ändras eller ämnena byta plats men allt meddelas i god tid.


https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-gavleborg/abf-halsingekusten/nyheter/2020/januari/politiklerskolan/
Den 13 januari hade vi medlemsmöte i Lindefallet och beslutade om våra ombud till Distriktskongressen 28/3.
Följande personer valdes till ombud:
Elisabeth Swedman
Christina Mattisson - Vice Delegationsledare 076-255 46 92
Leif Rogell
Pär Söderström
Jon Bolinder
Roger Dahl
Gerd Olsson
Lilian Holmberg
Barry Gustafsson - Delegationsledare 070-388 91 83
Sylvia Kristensen
Annika Huber
Per-Erik Ahlström
Leif Fast

Ersättare:
Henrik Persson
Susanne Norling
Jim Svensk Larm
Kina Wikberg Åkman
Per Svensson
Margaretha Lodén
Monika Björkman
Monika Flöjt

Mötet beslutade även att skicka in följande nomineringar;
Ordinarie ledamot i Styrelsen - Jim Svensk Larm
Ersättare i Styrelsen - Elisabeth Swedman
Ordinarie ledamot i VU - Jim Svensk Larm
Studieorganisatör - Abbas Khanahmadi
Kyrkopolitiska rådet - Christer Johnsson
Ordinarie ledamot i Valberedningen - Anna-Carin Keisu
Ersättare i Valberedningen - Sven-Åke Thoresen
Förra Rosenbladet smög det in sig ett fel när det gäller nomineringar till AKs årsmöte. Dessa behöver skickas in senast den 29/2 till hudiksvall@socialdemokraterna.se och inte så som det stod i förra Rosenbladet.
Följande nomineringar kan göras:
Vice Ordförande - 1 år
Kassör - 2 år
Sekreterare - 2 år
Studieorganisatör - 1 år
Facklig Politisk ledare - 1 år
Revisorer 3 ordinarie + 3 ersättare - 1 år 
Ledare pensionärsutskottet - 1 år
Ledare 1:a majkommitté 2021 - 1 år
Ombud till ABF Årsmöte - 1 år
Ombud Fonus Årsstämma/Distriktsmöte - 1 år
Valledare AK - 1 år
Sammankallande Valberedningen
Ett nytt inslag i Rosenbladet är Rosenbladet Krönika där vi ska försöka att varje månad ha någon som skriver en krönika. Vill du skriva en krönika till något framtida Rosenblad eller vill du tipsa om någon person?
Skicka isåfall ett mail till hudiksvall@socialdemokraterna.se

Först ut att skriva en krönika är Mikael Löthstam, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls kommun. Läs gärna hans krönika här nedan.
Rosenbladets krönika för januari är skriven av Mikael Löthstam, kommunalråd

Hej och God fortsättning,

Förhoppningsvis har ni haft en bra och trevligt under helgerna, njutit av god mat och umgåtts med nära och kära.   

I den krönika som följer ger jag min syn på olika händelser och några sakområden där jag tycker att vi som parti ideologiskt behöver driva politiskt.

Lite mer än ett år har gått i nuvarande politiska konstellation, överlag tycker jag att det gått över förväntan, med något undantag. Undantaget är skolan och skolans utmaningar. När det gäller den frågan är jag besviken att vi inte kom längre politiskt. Eftersmaken av det blir ju om det är lönt att tillsätta parlamentariska grupper i frågor som är politiskt känsliga.   

Ser jag på utvecklingen i stort i kommunen går det åt rätt håll på många områden och människor jag möter tycker att det hänt och händer mycket positivt i kommunen och uppskattas av den breda majoriteten. Mycket händer och sker inom ramen för samhällsbyggnad och vittnar trots signaler om vikande konjunktur om att det fortfarande råder stor efterfrågan på detaljplaner och i vissa fall ändring av redan befintliga planer. Extra roligt är att vi får mycket uppskattning att det händer mycket positivt i Hudiksvall av personer och organisationer utanför kommunen.     

Att det är trångt ekonomiskt och att det framöver behöver tas många tuffa beslut har inte varit en stor fråga eller oro ute hos den breda allmänheten trots de signaler som gått ut. Förmodligen kommer det nog att det ändras snabbt när olika förslag kommer upp för beslut som innebär förändringar för våra medarbetare och olika intressegrupper som värnar om just sina specifika verksamheter och intressen. Parallellt har vi stora investeringsbehov att ta hänsyn till inom våra kärnverksamheter samt volymökningar med ökade driftkostnader som följd, en ekvation som inte är helt enkel att lösa eller för den delen förklara.

Ett annat bekymmer är statsbidragen och våra skatteintäkter, statsbidragen har urholkats till del sett över tid, ser heller ingen ljusning framåt utöver de ökade statsbidrag som aviserats på den fronten. Skatteintäkterna beräknas minska genom färre arbetade timmar, vilket innebär stora svårigheter att möta volymökningarna med ökade intäkter som kommunerna står inför inom kärnverksamheterna. Att justera kommunalskatten kan vi göra till en del, men det drabbar de sämst ställda hårdast.  

Det jag ser framför mig och önskar under 2020 är att partiet centralt mycket tydligt inte minst vår finansminister driver linjen om att det behöver det taxeras ut mer skatt för de som ligger över brytpunkten av statlig inkomstskatt, statliga intäkter som i sin tur kan användas till att förstärka kommunerna och Regionerna ekonomiskt. Här kan vårt parti driva på mycket hårdare, synligt och högljutt alldeles oavsett den uppgörelse som finns med C och L, vilka också måste begripa att samhället alltmer dras isär av den förda ekonomiska politiken och se konsekvenserna av deras politiska agenda.
Sverige är ett rikt land men förmögenheten är ojämnt fördelade så med en annan fördelningspolitik skulle vi kunna rätta till en del av de avigsidor vi ser i socialförsäkringssystemen. Det finns stora brister i infrastrukturen som skulle behöva tillföras mer resurser för både väg, järnväg och bredband, inte minst för oss som är boende utanför de större regionerna. 

För oss som knackat dörr under valrörelserna, har åtminstone jag vid flera tillfällen konstaterat en viss trångboddhet hos många familjer, vilket med största sannolikhet har med ekonomi att göra. Familjer som inte fått det bättre ekonomiskt de senaste åren, när det stora flertalet av oss faktiskt fått det bättre. Det är en grupp som jag gärna skulle se satsning på som en del i att utjämna sociala orättvisor där klyftorna minskar. Som socialdemokrater har vi nationellt ett stort ansvar att föra en politik som bättre svarar upp mot detta och ger oss förutsättningar att lokalt agera.       

Det gäller även att vi som parti måste ta tillbaka initiativet i en rad sakfrågor och målmedvetet föra in dessa på dagordningen för att möta den destruktiva agenda som råder idag som bygger på rädsla och fördomar. Det finns ett antal samhällsproblem som behöver lösas. Vi behöver visa att vår politik är den rätta för att skapa ett tryggt samhälle genom att vi har bra  lösningar för att komma tillrätta med samhällsproblemen.

Har under några veckor följt den engelska serien World on fire. För er som inte tittat på serien, kika gärna på den och fundera kring den retorik som användes av Nazisterna. Jämför den med retoriken som högerpopulisterna i Europa och Sverigedemokraterna använder sig av, och ni kommer att se att likheten är slående i hur de för ut sina budskap. Där de vill strypa bl.a. medias oberoende, ändra i rättssystem, saker som står på dagordningen i flera av Europas länder, samma sak ser man om skrapar lite djupare i Sverigedemokraternas politik. Skrapar man lite djupare ser man vad den inre hårda kärnan av personer i det partiet står för när det gäller att skapa ett annat samhälle som bygger på helt andra normer och värderingar än det som präglar vårt samhälle av idag. Låt oss aldrig behöva uppleva ett sådant samhälle det igen. 

Som kommun påverkas vi som så många andra kommuner av vad som händer runt om i världen med tanke på inte minst vår stora export, vilket naturligtvis gör oss känsliga för svängningar i konjunkturen det i kombination med andra händelser som sker runt om i vår värld som skapar oro. Ett presidentbyte i USA står som ett högsta önskemål på min lista över saker som behöver ske under 2020, något som förhoppningsvis skulle göra världen lite säkrare. Utöver detta finns det en mängd länder runt om i världen som skulle behöva utvecklas demokratiskt för att skapa en global värld som bygger på trygghet och tillit, istället för som idag alltmer styrs av rädsla och misstro. Glädjande nog finns det motkrafter till de högernationalistiska styren i många av Europas ländersom tagit upp kampen för att vrida politiken tillbaka demokratiskt där man värnar om rättssäkerhet och oberoendemedia. Detta sker i några av de större städerna i dessa länder.

Slutligen ser jag trots en del mörka moln på himlen, ser jag framåt med viss tillförsikt de kommande åren. Att vi tillsammans kan utveckla och stärka kommunen i dess helhet, behålla den positiva stämning och framtidstro som råder.

Mikael Löthstam

I slutet av varje utskick kommer vi sammanställa de aktiviteter som är planerade inom vår AK dit alla medlemmar är inbjudna.

6 februari kl 18:30 Kulturhuset Hudiksvall - Repskap och information skolstruktur
20 februari kl 18:30 Folkets Hus Iggesund - Öppet möte med Reformisterna
17 mars kl 18:30 AK Expen - Delegationsträff inför Distriktskongressen
23 mars kl 18:30 Folkets Hus Delsbo - Årsmöte

Besök gärna vår hemsida på http://hudiksvall.socialdemokraterna.se också, vi arbetar med att hålla den uppdaterad men har svårt att hinna med. Vill du hjälpa till med hemsidan eller Rosenbladet så tveka inte att kontakta oss.
 
Vi vill gärna ha dina åsikter kring arbetet i partiet och detta utskick.
Svara gärna på mailet med dina synpunkter eller kontakta någon i AK Styrelsen.
Utan alla er medlemmar står partiet stilla, det är tillsammans vi utvecklar partiet och vår politik.
Kontakta oss via mail
Facebook
Website
Avsändare:
Hudiksvalls Socialdemokratiska Arbetarekommun


Our mailing address is:
hudiksvall@socialdemokraterna.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna Hudiksvall · Gammelbansvagen 6 · Hudiksvall 82440 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp