Copy

Rosenbladet #7

Valberedningen vill ha in nomineringar till Vice Ordförande i Lärandenämnden tillika ersättare i kommunstyrelsen senast 31/1 2020.

Valberedningen vill ha in följande nomineringar inför AKs årsmöte senast den 6/2 2020
Vice Ordförande - 1 år
Kassör - 2 år
Sekreterare - 2 år
Studieorganisatör - 1 år
Facklig Politisk ledare - 1 år
Revisorer 3 ordinarie + 3 suppleanter/ersättare - 1 år
Ledare pensionärsutskottet - 1 år
Ledare 1:a majkommitté 2021 - 1 år
Ombus till ABF Årsmöte - 1 år
Ombud Fonus Årsstämma/Distriktsmöte - 1 år
Valledare AK - 1 år
Sammankallande Valberedningen

Skicka samtliga av dessa nomineringar till hudiksvall@socialdemokraterna.se

Förutom de ovan så finns det även uppdrag där varje förening har representation och de nomineringarna får du utskickat av din förening. Varje förening har platser i;
AK Styrelsen
Facklig/Politiska utskottet
Pensionärsutskottet
1:a Majkommitté 2021
Fanbärare
Valberedning
För att partiet ska utvecklas bra behöver vi vara många som engagerar oss i utvecklingen. Genom att gå på medlemsmöten och göra sin röst hörd så är du lättast med och påverkar.
Nu när vi närmar oss årsmöten så finns det även bra möjligheter att anmäla in intresse till uppdrag i din S-förening eller i AK. Prata gärna med någon i din S-förening eller någon i AKs valberedning om du är intresserad av att engagera dig i partiet så kan de hjälpa dig att få kontakt med rätt person.

På senaste medlemsmötet i Friggesund i december så beslutades ett flertal saker.
Gerd Olsson, fick förtroendet att bli Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden och
Sven-Åke Torensen, fick förtroendet att bli Ordförande i Kommunfullmäktige och
Agneta Brendt, fick förtroendet att bli Vice Ordförande i Kommunfullmäktige
Vi antog ett yttrande på väg 745 som skickas in till Trafikverket
Budget och Verksamhetsplan för 2020 antogs vilket gör att AK Styrelsen nu vet i vilken riktning de ska arbeta under kommande år.
I verksamhetsplanen så finns det i uppdrag att vi ska tillsätta en organisationsgrupp som ska se över hur organisationen är uppbyggd i vår AK för att komma med förslag om en eventuell förändring. Är du intresserad av att vara med i gruppen så anmäl dig gärna till hudiksvall@socialdemokraterna.se

AK Styrelsen har även under hösten beslutat att våran vagn på sikt ska avyttras men att vi först behöver hitta lösningar på det praktiska som vagnen idag används till. Är du intresserad av att vara med i den gruppen går även det att anmäla in till hudiksvall@socialdemokraterna.se

Har du förslag eller synpunkter på något är du alltid välkommen att kontakta ordförande Jim Svensk Larm på 070-2880988 eller maila till hudiksvall@socialdemokraterna.se
Partidistriktet bjuder nu in till Medlemsutbildning del 1 och Medlemsutbildning del 2 i form av en helgkurs på Bollnäs folkhögskola. Del 2 erbjuds för alla medlemmar som genomfört medlems utbildning del1. Del 1 och del 2 hålls parallellt och båda utbildningarna löper över lördag och söndag med övernattning.
Dag och plats:
7 - 8 mars Bollnäs Folkhögskola
Starttid 09.30 7/3 avslut 8/3 ca 16.00
Vi står för resa och logi.

Anmäl till hudiksvall@socialdemokraterna.se senast den 5/2.

Läs gärna om utbildningarna på vår studieportal
https://socialdemokraterna.abf.se/vara-utbildningar/medlemsutbildning/anmalan-del-1-och-2/
Det finns fortfarande möjlighet att skicka in dina motioner till Distriktskongressen. Motioner som ska vidare till Distriktskongressen måste skickas in senast den 31/12 2019.

Motioner till AKs årsmöte behöver skickas in senast den 16/2 2020.

Samtliga motioner skickas till hudiksvall@socialdemokraterna.se
Den 20 februari har vi medlemsmöte där S-föreningen Reformisterna är inbjudna.
Mötet kommer ske på Folkets Hus Iggesund och en mer specifik inbjudan med tid och ämne kommer närmare mötet. Men boka redan nu upp kvällen för detta möte.
 
God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla medlemmar.
 

I slutet av varje utskick kommer vi sammanställa de aktiviteter som är planerade inom vår AK dit alla medlemmar är inbjudna.

13 januari kl 18:30 - Repskap för beslut om nomineringar till Distriktskongressen, ombud Distriktskongressen och motioner till Distriktskongressen, Lindefallet 419 (Lindegården)
20 februari kl 18:30 - Temamöte Reformisterna, Folkets Hus Iggesund
23 mars kl 18:30 - Årsmöte Folkets Hus Delsbo

Besök gärna vår hemsida på http://hudiksvall.socialdemokraterna.se också, vi arbetar med att hålla den uppdaterad men har svårt att hinna med. Vill du hjälpa till med hemsidan eller Rosenbladet så tveka inte att kontakta oss.
 
Vi vill gärna ha dina åsikter kring arbetet i partiet och detta utskick.
Svara gärna på mailet med dina synpunkter eller kontakta någon i AK Styrelsen.
Utan alla er medlemmar står partiet stilla, det är tillsammans vi utvecklar partiet och vår politik.
Kontakta oss via mail
Facebook
Website
Avsändare:
Hudiksvalls Socialdemokratiska Arbetarekommun


Our mailing address is:
hudiksvall@socialdemokraterna.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna Hudiksvall · Gammelbansvagen 6 · Hudiksvall 82440 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp