Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 280
25 juli 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
Gedicht
U bent de vrede van een rustige dag,
U bent de rots waar ik schuilen mag.
U bent het licht dat schijnt in het duister,
U bent het vuur in mijn hart, groot is uw luister.
U bent de gastheer met een vriendelijk woord,
U bent de vreemdeling die komt aan de poort.
U bent de hoop van wie arm is en ziek,
U beschermt mij, U bent uniek. 
U bent mijn Heer, uw hand om mij heen,
U bent mijn liefde, ik ben nooit alleen.
U bent het licht, de weg, de waarheid,
U bent mijn Redder, nu en altijd.

Vrij naar een oud Keltisch gebed.
Henk Fonteyn - uit de Pastorale bijbelgids
kerkdiensten in de zomer
 
Vanaf zondag 4 juli t/m  22 augustus zijn de meeste vieringen gemeenschappelijk. Hieronder vindt u een overzicht. Omdat er nog wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden, is het aantal plaatsen soms beperkt. Daarom graag aanmelden.

kernen
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering bij: scriba@muiderkerk.nl
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering: via kerktijd of (voor de Muiderkerk/Binnenwaai) via: scriba@elthetokerkamsterdam.nl
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden voor viering: info@binnenwaai.nl
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

vieringen
zo 25 juli 10:30 uur - Elthetokerk -  ds. Greteke de Vries, Avondmaalsdienst

zo  1 augustus 10:30 uur - Muiderkerk - ds. Greteke de Vries

zo 8 augustus 10:30 uur -  Elthetokerk - Marjolein Hekman
zo 8 augustus 10:30 uur -  Binnenwaai - meekijken met de Eltheto

zo 15 augustus 10:30 uur - Muiderkerk - ds. Margrietha Reinders

zo 22 augustus 11:00 uur - Binnenwaai - Marjolein Hekman
 Zondag 25 juli 10:30u ds. Greteke de Vries - ''Vragenderwijs''
Op pagina 1361 van het Liedboek staat een gedicht van Guillaume van der Graft uit 1953 (het jaar van de dijkdoorbraken in zuid-west Nederland) met deze titel. De dichter stelt een belangrijke vraag aan de vogels, aan de bomen en aan het water, maar ze reageren niet. De natuur blijkt onverschillig. Dat hebben ook wij kunnen meemaken via de beelden van de overstromingen in Limburg, België, Duitsland. Wat of wie laat het tegenovergestelde zien? Een visserman, zegt de dichter, die het water draagt, met een boom op zijn rug en een vogel op zijn hoofd. Dat antwoord komt mij te snel. En wat is de vraag van de dichter?
Agenda
 Vanaf dinsdag 20 juli - Zomercursus met ds. Gerhard Scholte

Niet iedereen trekt er in de zomervakantie op uit. Voor de thuisblijvers die van een uitdaging houden organiseren Binnenwaai, Elthetokerk en Muiderkerk de zogenaamde ‘zomercursus’, inmiddels een zomertraditie in Oost. Met de deelnemers lezen we Bijbelverhalen. In vorige jaren werd de cursus gegeven door oude bekende ds. Eddy Reefhuis. Dit jaar zal ds. Gerhard Scholte (oud-predikant van de Keizersgrachtkerk) de cursus voor zijn rekening nemen. Thema: de eerste hoofdstukken van het eerste Bijbelboek Genesis. De cursus vindt plaats op 5 dinsdagmiddagen: 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus van 15.00 tot 16.30 uur in de Elthetokerk. Hartelijk welkom. 
22 t/m 25 juli - Tentoonstelling werk van Marja van Hal – Middelkoop (1955-2021)

Marja van Hal-Middelkoop was de laatste twee jaar voor haar overlijden, eind februari van dit jaar, betrokken bij de Muiderkerk. Marja was een veelzijdig kunstenares met beeld en woord. Nu heeft haar man Jochem een solo-expositie georganiseerd rond haar werk die wordt geopend op Marja’s geboortedag, 21 juli. Graag geven wij de informatie over de expositie door:

WAAR?
Op de voormalige hooizolders van het Stalgebouw van de Amstelbrouwery, Mauritskade 55-B, 1092AD Amsterdam. De locatie is eenmalig voor publiek toegankelijk.

WANNEER?
Donderdag 22 juli tot en met zondag 25 juli 2021 van 15 tot 20 uur. Zaterdag en zondag vanaf 12 uur.
Zaterdag 31 juli 12.15u tot 13.15u - Elthetokerk op route ‘Pride Pelgrimage’
Het laatste weekend van juli organiseert het team van de Pride Kerkdienst in Amsterdam (o.l.v. ds. Wielie Elhorst) een ‘Pride Pelgrimage’ van Utrecht naar Amsterdam. De pelgrimage wil de soms nog problematische positie van gelovige LHBTI+ mensen in de kerk onder de aandacht brengen én tegelijk ook vieren dat deze in vele kerken in de afgelopen decennia sterk verbeterd is. Een groep van zo’n 20 mensen wandelt van 30 op 31 juli vanuit de Janskerk in Utrecht (waar voor het eerst roze vieringen werden gehouden) naar Amsterdam.
 
In elke kerk die de pelgrims onderweg aandoen, houden ze een korte gebedsviering. Daarbij zijn ook mensen uit de betreffende kerk welkom. Wie dat wil kan ook samen met de pelgrims het volgende stukje mee wandelen naar de volgende kerk. Aan het begin van de middag komt de stoet dan aan bij de Westerkerk voor de slotviering.
 
Ook de kerken in Oost zijn gevraagd om de pelgrims te ontvangen voor een gebedsviering. Graag heten we ze te gast en bidden we samen met hen. Het is de bedoeling dat de groep op zaterdag 31 juli tussen 12.30 en 13.15 uur in de Elthetokerk een korte viering zal houden. Wees ook hartelijk welkom om mee te vieren en/of te wandelen. Misschien past niet iedereen op 1,5 meter in de Elthetokerk, maar dan kan via de open deuren vast meegevierd worden. En een stukje meewandelen richting de Westerkerk kan altijd!
Zondag 22 augustus - Picknick in het Flevopark
Op zondag 22 augustus, de laatste zondag van het zomerrooster, is er na de kerkdienst in de Binnenwaai een gezamenlijke picknick in het Flevopark, samen met onze broeders en zusters van de Muiderkerk en de Binnenwaai. Een leuke gelegenheid om elkaar als 3 kernen in Oost in een ontspannen sfeer wat beter te leren kennen. Hoe, waar en wat precies dat horen we nog, maar houdt de datum alvast vrij!

Gemeenteweekend  zaterdag 4 en zondag 5 september: kom mee en geef je op!
 

In het weekend van 4 en 5 september gaan we weer met elkaar op Gemeenteweekend. Anders dan andere jaren gaan we nu naar Baarn, waar we slapen in het groepsverblijf De Stulp dat gelegen is in natuurgebied en boswachterij Het Vuursche. Het weekend staat in het teken van de heropening van onze kerk en van het laten zien wie wij zijn als kerkgemeenschap, onder de noemer: ‘het geheim achter de toren’.

 
Alle gemeenteleden zijn welkom, geld moet geen belemmering zijn. De diaconie staat klaar voor wanneer dat nodig is. Voor het hele weekend vragen we een bijdrage van 50 euro per volwassene en 40 euro per kind, ongeacht of u overnacht. Dit is inclusief overnachting, eten, drinken en versnaperingen. Voor wie deze kosten te hoog zijn, geldt dat naar vermogen een bijdrage kan worden gedaan. Aan de kerkgangers die alleen op zondag komen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en versnaperingen.
Verdere informatie over het programma volgt later.

Geef je op bij Jacqueline van Splunter, telefoon 06-3361 3312;
e-mail: j_vansplunter@yahoo.fr

En verder...
Avondgebed alleen op woensdagavond
Van 11 juli t/m 20 augustus is er een zomerrooster voor het avondgebed. Elke woensdagavond van harte welkom voor het avondgebed in de Elthetokerk tussen 19.30 - 20.00u. 
Vakantie ds. Martijn van Laar
Van 19 juli t/m 13 augustus heeft Martijn van Laar vakantie. Tijdens zijn vakantie nemen collega’s Greteke de Vries (Muiderkerk: predikant@muiderkerk.nl, 06-10325127) en Marjolein Hekman (Binnenwaai: voorganger@debinnenwaai.nl, 06-27626214) waar. Bij pastorale crisissituaties zijn zij bereikbaar.
Kopij voor de Muiderkerk in de vakantie
Van 8 juli t/m 15 augustus kunt u kopij die de Muiderkerk betreft sturen naar Mariet de Haas (lievre@concepts.nl). Zij neemt in die periode het redacteurschap waar.
Draag bij aan de solidariteitskas PKN
De Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is er voor kerkelijke gemeenten die een noodzakelijke grote uitgave niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Daarnaast zijn er vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeenten te boven gaan. Voor het koopvaardijpastoraat en het dovenpastoraat bijvoorbeeld. Ook daarvoor is de Solidariteitskas.

Mogen we u vragen om bij te dragen aan deze vorm van onderlinge solidariteit? Uw gift is van harte welkom op NL15RABO0373741464 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam
o.v.v. solidariteitskas. Alvast heel hartelijk dank!

Save the date - Het Geheim achter de Toren - Open Dag Muiderkerk

 Wat is het geheim achter de toren? Dat daar ruimte is waar van alles kan gebeuren! Tijdens de Open Dag van de Muiderkerk op 25 september kunnen bezoekers ontdekken wat dat kan zijn. Wat vinden mensen er, wat nemen ze er van mee? 
Een enthousiaste groep gemeenteleden is bezig met de voorbereidingen. Benieuwd? Meedoen? Laat het weten aan Arien Blees. (blees@ziggo.nl)

 Collectes

Hieronder vindt u de doelen van de collectes in de komende periode

Elthetokerk
U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 
Het doel van de avondmaalscollecte/derde collecte is in de maand juli voor Suriname in verband met de ontwrichting door COVID-19.

Binnenwaai
Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00

Muiderkerk
We vragen u ook in de zomer uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestantse Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor collectedoel  1 (wijkdiaconie), doel 2 (stedelijke diaconie, bijvoorbeeld voor de vakantietas en het wereldhuis), doel 3 (pastoraat , jeugdwerk, eredienst;  een deel van deze collecte is bestemd voor de zending in Pakistan) of doel 4 (deurcollecte, in juli en augustus voor boekenhulp Hongaarse dominees in Roemenië).
Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Alle bijdragen zijn welkom. Meer over de collectes op de site van de Muiderkerk.

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp