Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 296
14 november 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
Sint-Maarten
apostel van de armen
Wie twee stel onderkleren heeft,
moet delen met wie er geen heeft,
en wie eten heeft
moet hetzelfde doen.
Lucas 3:11

beeld: Albert Sous(1935-), Sint-Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar, 1997, sculptuur in roestvrij staal, Mainz
kerkdiensten in de komende weken
Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

dienst om 10:00 uur

zo 14 november - ds. Greteke de Vries
zo 21 november - ds. Martijn van Laar - herdenkingsdienst overledenen
zo 28 november - ds. Leon Rasser - eerste advent

 

De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden niet nodig, wel houden we afstand en dragen we weer mondkapjes (tenzij je zit)
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

dienst om 11:00 uur

zo 14 november - alternatieve viering olv ds. Neely Kok (geen uitzending)
zo 21 november - geen viering (retraiteweekend kernteam)
zo 28 november - ds. Lex Boot

 

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost

Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

dienst om 10:30 uur

zo 14 november - ds. Henk van Olst
zo 21 november - ds. Greteke de Vries - Gedachtenisdienst
zo 28 november - ds. Cor Ofman
 Zondag 14 november - de symboliek in Bijbelverhalen

Komende zondag zitten wij in een kring en kijken samen naar het verhaal over de bruiloft in Kana (Joh 2: 1-11). Thema van deze viering is: de symboliek in Bijbelverhalen. Symbolen geven kleur en kracht aan taalgebruik, en verdiepen en verrijken ons met een dieper begrip van wat verteld wil worden. Symbolen gaan verder dan woorden.
We vieren zondag op een interactieve manier waarbij dus uw en jouw inbreng gewenst en gewaardeerd wordt.
Er is kinderkerk met het thema 'vertrouwen'.
Deze viering is voorbereid door ds. Neely Kok, de muziek wordt begeleid door Mariëtte Bos op vleugel en Martha Maller op saxofoon.
Er is deze zondag geen online uitzending.


 Zondag 14 november 10:00 uur - ds. Greteke de Vries


Onzeker zijn, niet weten waar je aan toe bent. Dat levert spanning op, stress. De tempel autoriteiten in Jeruzalem hadden het moeilijk met Jezus. Hun onzekerheid is navoelbaar. Deze ochtend gaan we niet te snel naar de ongeduldige reactie van Jezus. We staan stil bij de vraag wat heb je nodig om de ander te vertrouwen? We lezen Johannes 10:22-30.

beeld bij Joh. 10:29 "Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven"

zondag 14 november 10:30 uur - ds. Henk van Olst

In het boek Exodus stelt Mozes aan God de vermetele vraag naar zijn naam. In het evangelie van Johannes wordt ook aan Jezus tijdens het Loofhuttenfeest en het Tempelwijdingsfeest in Jeruzalem de vraag gesteld wie hij is. Vader en Zoon geven antwoord op de vraag naar hun identiteit. Eénstemmig zijn ze daarin. Eén! Maar winnen ze met hun antwoord het vertrouwen van hun hoorders? Dat blijkt tot op de huidige dag een groot punt te zijn. Een vraag van levensbelang.
Na het kyrie zingen we lied 916 vers 1, 2 en 3. (JHWH is genadig) op verhoogde toon.
Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Dat is mijns inziens het hele evangelie van Johannes. 

Ds. Henk van Olst

beeld: Jan Dijker, Brandend Braambos, glas-in-epoxy in drie delen, 60 x 150 cm., 1958, Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

uitgelicht
De eerste donderdag vandaag - en vele bezoekers wisten ons al te vinden.
Tot volgende week!
 vrijdag 26 november - Solidariteitsmaaltijd  door Between Borders

 Between Borders is een organisatie van en voor ongedocumenteerden. Ze organiseren lokale events om ongedocumenteerde vluchtelingen te ondersteunen.
Deze mensen hebben talent dat ze willen gebruiken om financieel onafhankelijk te zijn. Ze zoeken solidariteit tussen ongedocumenteerden en Nederlanders.

Luister naar succesverhalen bij deze ontmoetingsavond met Between Borders.  Doen mee met deze solidariteitsmaaltijd op vrijdag 26 november in de Muiderkerk.

Inloop maaltijd 17:30 uur; begin maaltijd om 18:00 uur. Bij voldoende deelname is er ook muziek.
QR code is verplicht (de koks en helpers hebben dit ook).
Aanmelden via info.betweenborders@gmail.com. Vermeld: Maaltijd Muiderkerk vrijdag 26 november.
Kosten € 15,- per persoon. Inclusief glaasje wijn.
 vrijdag 26 november 20.30 uur - Bier & Boeken

Het was een geslaagde eerste avond waarin we over het boek KliFi spraken en genoten van lekkere biertjes (en koffie en thee) en gezelligheid!
Wil je ook mee doen? De volgende avond is vrijdagavond 26 november om 20:30 waarbij we het boek ‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig bespreken.
Meld je aan via voorganger@debinnenwaai.nlals je mee wilt doen.

 
agenda's en korte mededelingen


Geldende Corona-maatregelen
Voor alle bijeenkomsten is een Corona-toegangsbewijs (QR-code) vereist, behalve voor kerkdiensten en  voor diaconale activiteiten voor mensen die het onderlinge contact hard nodig hebben. Voor kerkdiensten geldt dat 1.5 m afstand gehouden moet worden en dat een mondkapje nodig is bij binnenkomst en verplaatsing. We verwachten dat er voldoende ruimte is voor iedereen die de dienst wil bezoeken. Daarom is geen aanmelding vooraf nodig.
Houd de website in de gaten voor eventuele veranderingen in de maatregelen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

dinsdag 16 november, 15-17.00 uur, studiegroep over Primo Levi na God – Verhalen van een nieuwe Bijbel. O.l.v. ds Wilken Veen en ds Greteke de Vries. Aanmelden via predikant@muiderkerk.nl of 06 103 25 127.

dinsdag 16 november, 19-20.30 uur, voorbereiding van de dienst van 21 november.  We lezen en bespreken met elkaar Prediker 11:7-8. Graag aanmelden via predikant@muiderkerk.nl of 06 103 25 127.

woensdag 17 november, theedrinken met ds De Vries, inloop tussen 14.30-15.30 uur. 

donderdag 18 november - Oecumenische kring om 16.00 uur in de Muiderkerk

Maria!? Wat zouden protestanten met Maria moeten hebben? Arnold Huijgen, onmiskenbaar protestants theoloog schreef er een verrassend boek over en in de oecumenische kring wisselen we daarover van gedachten. Anneke Nolet leidt in.

Voor wie er de vorige keer nog niet bij was: het boek zit zodanig in elkaar dat je gemakkelijk kunt aanhaken. Meer informatie: j.dijkhuizen@hccnet.nl of uschi.jan


zondag 21 november is de laatste zondag van het afgelopen kerkelijk jaar. We zullen onze gestorvenen gedenken. Dit jaar gedenken we, samen met familieleden van de overledenen: Anneke IJska (kort voor het einde van het vorige kerkelijk jaar overleden, daarom gedenken we haar nú), Marja van Hal – Middelkoop, Job Schenkeveld, Nienke Krijger en Hans Doest. Ook voor wie in uw eigen kring overleden is of voor doden uit het nieuws ontsteken we een licht aan de paaskaars. We gedenken hen in het licht van God die liefdevol dood en leven omvat.ssen@gmail.nl

Ds. de Vries is afwezig van 22-28 november. De collega’s van de Eltheto en de Binnenwaai zijn beschikbaar voor vervanging. donderdagavond 25 november
gezamenlijke avond over Groene Kerken in de Eltheto
 
vrijdag 26 november 20.30 uur - Bier en Boeken

De volgende avond is vrijdagavond 26 november om 20:30 waarbij we het boek ‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig bespreken.
Meld je aan bij Marjolein via voorganger@debinnenwaai.nl als je mee wilt doen.

zondag 28 november 12 uur - gemeenteberaad
Zondag na afloop van de viering willen we ieder die de Binnenwaai een warm hart toedraagt van harte uitnodigen om te blijven/te komen. We willen graag met elkaar oa van gedachten wisselen over het toekomstplan.

donderdag 2 december: NBV21
Op woensdagavond 2 december om 19:30 in de Binnenwaai hebben we het over de NBV21 en de vertaalkeuzes en aanpassingen die daarin gemaakt zijn tov de vorige NBV. We kijken wat de belangrijkste keuzes zijn geweest, waarom die zijn gemaakt en hoe we dat zelf ervaren. 

maandelijks avondgebed - dinsdag 14 december
Het avondgebed is op de tweede dinsdagavond van de maand om 20u. We bidden voor de wereld, voor IJburg, De Binnenwaai en voor persoonlijke dingen die spelen. Er is ruimte voor stilte en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
Van harte welkom om mee te doen!

donderdag 16 december om 19:30 - Kerstspecial
Deze avond bekijken we een video over de geboorte van Jezus en kijken we naar Lukas 2. We komen vast in de kerstsferen, van harte welkom!
zondag 21 november - Eeuwigheidszondag
Volgende week zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Dan gedenken we de broeders en zusters uit ons midden die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd in de dienst. Voor iedere naam zetten we een bloem in een vaas. We bidden voor hen die zijn achtergebleven, en we zoeken houvast bij de beloften van God. Misschien zijn er ook namen van mensen die u/jou lief waren en die je wilt gedenken. Laat het ds. Martijn van Laar dan weten!

 woensdag 17 november - Wijze Woensdag
Woensdag 17 november is er weer Wijze Woensdag. We lezen verder uit een brief van Paulus. Hij heeft de naam autoritair, vrouw- en homo-onvriendelijk, hardliner en dogmatisch te zijn. We zijn benieuwd en graag graag met hem in gesprek. We kwamen zijn passie en drive al op het spoor. Woensdag lezen we verder uit zijn brief aan de Filippenzen hoofdstuk 3. Daar wordt Paulus even behoorlijk fel! We maken kennis met ‘Paulinisch foeteren’… De volgende keren zijn 1/12 en 15/12. Save-the-dates!


Wie leest met mij mee? ‘Godschaamte. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God’, van Stephan Sanders.
Op mijn stapeltje nog te lezen boeken ligt het boek van onze stadsgenoot, publicist en journalist Stephan Sanders lezen (hij kerkt in de Nicolaaskerk). In het boek vertelt Sanders eerlijk hoe hij in februari 2016 voor het eerst na lange tijd weer naar de kerk gaat, over zijn hernieuwde kennismaking met God, geloof en kerk, maar ook over alle schaamte die daarmee gepaard ging. Schaamte die nog steeds over zijn schouders meekijkt. Hij schreef jaren geleden al dat het hem heel wat tijd kostte voordat hij bij zijn seculiere vrienden het woordje God kon laten vallen zonder te lachen. In het dagblad Trouw hield hij een soort dagboek bij over zijn ‘expeditie’. Daar gaf hij vanuit ontdekkersperspectief ook verrassende miniatuurtjes op de geloofsbelijdenis (Apostolicum) en wat hij zelf gelooft. Het lijkt mij leuk om dat samen met anderen te lezen en over door te praten. Laat je me weten als je mee wilt lezen? Hoor graag!

Martijn van Laar

collectes

U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw diakonale gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 

Het doel van het offerblok/de avondmaalscollecte in de Elthetokerk in de maanden november en december 2021:

Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten en schoon water. 

Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. 

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Zij helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen deze kinderen op een betere plek te krijgen. Ook investeren ze in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. En ze pleiten er bij de Nederlandse overheid voor om meer van hen in Nederland op te nemen.

We geloven dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen. Doet u mee?Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00
 
We vragen u ook in de herfst en winter uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471.
De uitgangscollecte is in november en december voor Empowerment Through Education, de zaterdagklas van Gianni Dacosta voor ongedocumenteerde kinderen.
Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Ook kunt u bijdragen via het pinapparaat of de collectebus in de kerk. Alle bijdragen zijn welkom. 

Meer over de collectmogelijkheden en -doelen vindt u op de site van de Muiderkerk.

 

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp