Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 294
31 oktober 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
de klimaatcrisis is nu
Zaterdag 6 november - Klimaatmars

De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en buitenland te beschermen. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op in Amsterdam. De Klimaatmars op 6 november zal starten om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam. Vanaf daar zal er een route door de stad gelopen worden.

De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep begint deze dag met een viering om11:30 uur in de Westerkerk met als thema : ‘Geef de aarde door - in ‘s hemelsnaam!’  Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en religies  zullen hun bijdrage geven. Gastheer is de predikant van de Amsterdamse Westerkerk Herman Koetsveld.

Wie gezamenlijk wil meedoen aan de viering en/of de mars kan zich opgeven bij:
Muiderkerk - Ynze Baumfalk (ynzeb@xs4all.nl , 0630780646)
Binnenwaai - Marjolein (voorganger@debinnenwaai.nl)

beeld: bosbranden in Californië
kerkdiensten in de komende weken
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost

Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

dienst om 10:30 uur

zo 31 oktober - dienst door gemeenteleden, met als thema: naar elkaar omzien in onze stad. 
zo 7 november - ds. Greteke de Vries
zo 14 november - ds. Henk van Olst

 
Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

dienst om 10:00 uur

zo 31 oktober - ds. Gerben van Manen
zo 7 november - ds. Martijn van Laar
zo 14 november - ds. Greteke de Vries

 
De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden niet meer nodig, wel houden we gepaste afstand
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

dienst om 11:00 uur

zo 31 oktober - ds. Riekje van Osnabrugge
zo 7 november - Marjolein Hekman
zo 14 november - alternatieve viering olv ds. Neely Kok
 Zondag 31 oktober 11 uur - "Wat kies jij om het goede te doen?"

Deze zondag gaat ds. Riekje van Osnabrugge voor in onze viering met thema "wat kies jij om het goede te doen?" 
Deze zondag verwelkomen we twee theologie studenten van het uitwisselingsprogramma 'Bridging Gaps'. 
Elena Manevska speelt op de vleugel en er is weer kinderkerk, waar we verder gaan met het thema 'vertrouwen'. 


Van harte welkom in de Binnenwaai of online!

 
 Zondag 31 oktober 10:00 uur - ds. Gerben van ManenIn deze dienst lezen we Johannes 8:12-20, waar Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld’.
We worden uitgedaagd om ons eigen leven, de mensen om ons heen en de toekomst van de wereld in Gods licht te zien, en om de weg van Jezus te gaan.
Hoe zijn wij als gemeenschap een plek van licht in onze wereld?

 

zondag 31 oktober 10:30 uur -  door gemeenteleden
 

Deze dienst, op de Dag van de Stad en Hervormingsdag, is voorbereid door gemeenteleden en heeft als thema Naar elkaar omzien in onze stad. In deze dienst kijken we terug op de vorige pastorale dienst, van oktober 2020. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de manieren waarop we in en buiten de kerk naar elkaar omzien.  Zijn er verbindingen tussen de Muiderkerk en de verschillende andere netwerken waarin we actief zijn?   

Farida de Randamie, onze stagiaire pastoraat, vertelt het kinderverhaal, dat gebaseerd is op Lucas 14: 12-24, de tekst die we ook in de dienst gaan lezen. Het verhaal gaat over een man die een feest geeft en over wat hij doet als zijn rijke vrienden geen tijd hebben om te komen.  

beeld: Hyatt Moore, 2015,  muurschildering bij Lucas 14. Bekijk het Vimeo timelapse filmpje over het maken van dit kunstwerk.

uitgelicht
Zaterdag 30 oktober 11:30 uur  - opening expositie "Mijn reizen: Leven Donker-Dragende Aarde" .

Ruim een jaar lang heb ik verkenningstochten gemaakt in het gebied van Levend Donker en Dragende Aarde. Hoe is het daar eigenlijk?
Vanuit een open, nieuwsgierige houding, zonder een vooropgezet plan of eindbestemming en vanuit innerlijk luisteren als navigatiekompas.
Wat daaruit ontstond waren o.a. tekeningen, boetseerwerk met wilde grond, aarde rituelen, dans, meditatie, foto’s en beeldpoëzie.
In deze tentoonstelling ‘Levend Donker-Dragende Aarde’ laat ik een aantal tekeningen en poëtische beeldverslagen zien van wat ik op mijn reizen ben tegengekomen.

- Eva Hollander  

De opening van de tentoonstelling 

zaterdag 30 oktober in de Muiderkerk.
11.30               inloop, koffie en thee
11.45 - 12.15  praatje en rondleiding door de kunstenaar Eva Hollander

Zie ook de website.
Maandag 1 november, Allerheiligen/Allerzielen, 17:00-18:00 uur -  gedenken van overledenen. 

Op maandag 1 november is de Muiderkerk open voor wie iemand wil gedenken die in het afgelopen jaar gestorven is. Er is een korte plechtigheid om 17:15 uur, met een overdenking en een gebed. Verder is er tot 18:00 uur rustige gitaarmuziek en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

We verwachten niet veel mensen, dus er zullen geen corona maatregelen zijn, behalve afstand houden. Iedereen is welkom.
In de buurt zullen we nog reclame maken, de gemeente kan bekenden op deze mogelijkheid wijzen. Janine Otto en Greteke de Vries

NB op zondag 21 november gedenken we in de dienst de overledenen uit de gemeente. 
Allerzielen in de Eltheto


Iedere doordeweekse dag is er van 19:30-20:00 uur een avondgebed in de Elthetokerk: mooie muziek, stilte, een bijbellezing, gebed, het branden van een kaarsje, een mooi moment van verstilling aan het begin van de avond.

Met Allerzielen, op dinsdag 2 november, staat het avondgebed in het teken van het gedenken van hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Er is ruimte om de namen te noemen van de mensen die we moesten loslaten en missen en om een kaarsje aan te steken. Wees welkom!
Zondag 7 november - Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Voorgangers uit verschillende kerken werken aan deze herdenking mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel.  Daar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.Vrijwilligers gezocht bij Re-play!

We zouden het heel fijn vinden als er vanuit de kerkgemeenschappen in Oost vrijwilligers aansluiten om eens in de 2 weken een ochtend bij Re-play te helpen. 
Het leuke is; je mag je kind meenemen, graag zelfs! We zoeken vooral iemand voor de maandag en de vrijdag, eens in de twee weken.

Wil jij helpen om op onze mooie plek aan de Javastraat een ontmoetingsplaats te bieden aan ouders en kinderen (0-4 jaar)? Het is een leuk en divers team! Andere vrijwilligers zijn o.a. Elja, Jacoline en Saskia uit de Elthetokerk. Vraag hun vooral hoe het is! :-) 
Of meld je bij Sarah, de coördinator van Re-play (06-42973793 - sarah@buurthulpoost.nl).
Zaterdag 6 november - Klimaatmars

De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en buitenland te beschermen. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op in Amsterdam. De Klimaatmars op 6 november zal starten op de Dam in Amsterdam. Vanaf daar zal er een route door de stad gelopen worden.

De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep wil deze dag beginnen met een interreligieuze viering in de Westerkerk. Thema : ‘Geef de aarde door - in ‘s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en religies  zullen hun bijdrage geven. Gastheer is de predikant van de Amsterdamse Westerkerk Herman Koetsveld. De viering begint om 11:30 uur.

Ook vanuit de Muiderkerk doen mensen mee aan de viering in de Westerkerk en aan de klimaatmars. Geef je op bij Ynze Baumfalk (ynzeb@xs4all.nl , 0630780646) voor afspraken rond vertrek en trefpunt.
 Zaterdag 6 november - Klimaatmars

Na onze Bijbelstudies en gesprekken over duurzaamheid hebben we nu ook de mogelijkheid om de straat op te gaan! We sluiten aan bij de klimaatmars op 6 november. Overal ter wereld gaan dan mensen de straat op om de VN Klimaattop op te roepen tot actie. Van harte welkom om mee te doen. Om 11:30 is er een gezamenlijke interreligieuze viering waarna om 13u de mars begint.  

Stuur een berichtje naar Marjolein (voorganger@debinnenwaai.nl) als je mee wilt doen. 

 vanaf donderdag 11 november - Mobiele Kledingwinkel!  
Samenwerking De Binnenwaai & Leger des Heils 

Vanaf donderdag 11 november starten we met een mooie samenwerking met het Leger des Heils waarbij we vintage kleding verkopen voor mooie prijsjes. Het Leger des Heils levert rekken met kleding aan en in De Binnenwaai worden deze mooi opgesteld. Er is een paskamer en natuurlijk ook koffie en thee en ruimte voor een gesprek. Van harte welkom op 11 november of één van de donderdagen daarna om een keer een kijkje te nemen, mooie kleding te scoren, oude maar goede kleren in te leveren of voor een kop koffie!  
agenda's en korte berichten


zaterdag 30 oktober Koffie op de stoep - en Open Kerk. In de laatste drie maanden van dit jaar staan we, op zaterdag tussen 11 en 13 uur,  iedere veertien dagen een keer op het Wensplein voor de Vrede, met koffie en thee, en als het zo uitkomt met wat lekkers er bij. Dat bieden we aan voorbijgangers aan, en daardoor ontstaan soms mooie gesprekken. Het leidt er wel eens toe dat we mensen de weg naar binnen wijzen (want er is ook Open Kerk!), het kan ook dat we vertellen over het Diaconaal Centrum Oost, of over onze gemeente en de zondagse vieringen. 
Ik kreeg meermalen de vraag: waarom doen jullie dit? En als ik dan zei: gewoon om te laten zien dat we er zijn, en dat we om de mensen buiten de kerk geven - dan kreeg ik steeds hele vriendelijke reacties. 
Wie ook een keer koffie wil schenken, kan zich aanmelden bij Rieta van Staalduine (rieta.van.staalduine@gmail.com). 

Op Hervormingsdag, zondag 31 oktober  is er een cantatedienst in de Westerkerk. Er klinkt de cantate die Johann Sebastian Bach (1685-1750) schreef voor deze dag: “Ein feste Burg ist unser Gott” (BWV 80). Bachs muziek klinkt dan als centraal onderdeel van een cantatedienst, waarin ds Herman Koetsveld en dr Cristina Pumplun voorgaan. Het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten onder leiding van JanJoost van Elburg voeren de cantate uit.
Na deze dienst bent u tevens van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. Wij zien uit naar uw komst en vernemen graag van u of u bij deze cantatedienst aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar: info@protestantsamsterdam.nl

dinsdag 9 november - 16:30 uur Kristallnachtherdenking Ieder jaar wordt op het Oosterspoorplein bij het Muiderpoortstation de Kristallnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland door de nazi’s acties georganiseerd gericht tegen de Joodse bevolking. Vanaf het Muiderpoortstation werden op 25 mei 1943 500 Joden uit Oost gedeporteerd naar kamp Westerbork.
Tijdens de Kristallnacht Herdenking bij het monument op het Oosterspoorplein worden de 11.000 mensen herdacht die via het Muiderpoortstation werden afgevoerd naar vernietigingskampen in Duitsland en niet meer terugkeerden. Tijdens een korte ceremonie wordt gebeden, een minuut stilte in acht genomen en er worden bloemen gelegd.
Cursus Vertrouwenspersoon bij Buurthulp Oost
Wie doet er mee met de nieuwe cursus Vertrouwenspersoon bij Buurthulp Oost? Er zijn nog een paar plekken!
We beginnen op woensdagmiddag 3 november van 13:00 tot 15:00 uur. De data zijn: woensdag 3 november, 10 november, 17 november, 24 november en 1 december. Locatie is Javastraat 118 in Diaconaal Centrum Oost. Aanmelden kan bij sarah@buurthulpoost.nl.

Wijze woensdagen
Op 17 november, 1 december en 15 december is er weer een serie Wijze woensdagen.
Thema is nog een verrassing. Save the dates!
 Zaterdag 30 oktober 11:30 uur  - opening expositie "Mijn reizen: Leven Donker-Dragende Aarde" van Eva Hollander. De tentoonstelling is te zien t/m 2 januari. Meer informatie op de website.

 2 nov- Liturgie in de Muiderkerk. Deze bijeenkomst vervalt. De gemeente krijgt in een brief van de KR nog te horen wat het belang voor de hele gemeente is van deze gespreksavonden. U leest dan ook wanneer de eerste zal zijn. De Werkgroep Eredienst vergadert deze avond over lopende zaken. Mocht u iets willen meegeven, dan kunt u mailen aan Marijke Genuit (m.genuit@hccnet.nl) of Jacqueline van Splunter (j_vansplunter@yahoo.fr).

3 nov – Theedrinken in de kerk, voor de gezelligheid. 14.30 – 15.30 uur. Aanmelden niet nodig.

4 nov – Vergadering van de Kernraad.dinsdagavond 2 november - 19.30-21 uur Allerzielen
Persoonlijk, intiem en toch samen met anderen. Namen worden genoemd, herinneringen opgehaald, het gemis gedeeld, het leven gekoesterd. Wie wil, kan een kaarsje aansteken.

maandelijks avondgebed - dinsdag 9 november
Het avondgebed verplaatst van de eerste naar de tweede dinsdagavond van de maand om 20u. We bidden voor de wereld, voor IJburg, De Binnenwaai en voor persoonlijke dingen die spelen. Er is ruimte voor stilte en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. De volgende avonden zijn dinsdagavond 9 november en dinsdagavond 14 december. Van harte welkom om mee te doen!

donderdag 11 november, 19.30-21 uur, Bijbelstudie over duurzaamheid

In deze bijbelstudie gaan we in op de vraag wat geloven en duurzaamheid met elkaar te maken hebben. 

We luisteren naar een korte lezing van Dave Bookless over dit thema ‘Heel het leven’ en gaan daar vervolgens met elkaar over in gesprek. Voor een indruk van het onderwerp en Dave Bookless: https://youtu.be/aa4FpT3howo
Van harte welkom om mee te doen! Graag aanmelden via voorganger@debinnenwaai.nl

zondag 28 november 12 uur - gemeenteberaad
Zondag na afloop van de viering willen we ieder die de Binnenwaai een warm hart toedraagt van harte uitnodigen om te blijven/te komen. We willen graag met elkaar oa van gedachten wisselen over het toekomstplan.

collectes

U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw diakonale gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 

Het doel van het offerblok/de avondmaalscollecte in de Elthetokerk is in de maanden september en oktober het project ETE van onze diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa.

Het project ETE is een open weekendschool voor 50 ongedocumenteerde kinderen. De lessen vinden op zaterdag plaats. De opbrengst van de collecte wordt aangewend voor een gezamenlijke maaltijd.

Het project ETE (Empowerment Through Education) heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Het aanbod van het project is divers, van sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding tot empowerment-trainingen. Door met deze jongeren iedere zaterdag gezamenlijk te eten wordt er een “thuis- en wij-gevoel" gecreëerd.

Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00

Collecte contant of pinnen in de Muiderkerk -  U kunt nog steeds uw gaven via de bank overmaken (IBAN NL76 INGB 000 035 0471 of ter plekke met PIN of contant.
Meer over de collectmogelijkheden en -doelen vindt u op de site van de Muiderkerk.

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp