Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 287
12 september 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
liedje
Van de liefde wil ik zingen
Van de liefde is mijn lied
Van de liefde wil ik zingen
Anders zing ik liever niet

Van de liefde wil ik zingen
Omdat liefde leven is
Wat de liefde is voor leven
Dat is het water voor de vis
 - Toon Hermans
kerkdiensten in de komende weken
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost

Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

dienst om 10:30 uur - opgeven is niet meer nodig

zo 12 september - ds. Greteke de Vries
zo 19 september -  Richtsje Abma
zo 26 september - ds. Greteke de Vries - dienst van Schrift en Tafel

 
Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering: via kerktijd of (anderen) via: scriba@elthetokerkamsterdam.nl
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

dienst om 10:30 uur

zo 12 september - ds. Marleen Blootens
zo 19 september - ds. Martijn van Laar

zo 26 september - alternatieve viering
De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden voor viering: info@debinnenwaai.nl
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

dienst om 11:00 uur

zo 12 september - Marjolein Hekman 
zo 19 september - Marjolein Hekman startzondag
zo 26 september - Marjolein Hekman Oecumenische viering
 Zondag 12 september 11 uur - afscheidsdienst Noud

Komende zondag nemen we afscheid van jeugdwerker Noud. Het thema voor zondag sluit daarom aan bij wat Noud zo belangrijk vindt in de Binnenwaai: dat het een open plek is voor iedereen. Je mag er komen zoals je bent en met alles wat je bezighoudt. En je hoeft het niet alleen te doen. In alle mooie en moeilijke dingen is er Iemand die er altijd bij is. En dat ook wij het samen mogen doen laat Noud zelf zien door deze zondag samen met zijn zus Amber de muziek te verzorgen. Marjolein Hekman vertelt uit Jesaja, waarin staat: wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar.  

Wil je er graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar
info@debinnenwaai.nl. Het is ook online mee te beleven via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai 

Kun je er niet bij zijn maar wil je Noud wel gedag zeggen? Na de dienst is er koffie op het Ed Pelsterpark voor de Binnenwaai. Welkom om daar een kop koffie of limonade te komen drinken en afscheid te nemen van Noud. We gaan Noud als Binnenwaai heel erg missen, maar zijn ook blij dat hij mag uitvliegen naar een mooie nieuwe plek!

zondag 12 september 10:30 uur - Marleen Blootens - Psalm 42 en 43

Psalmen zingen en psalmen bidden. We hebben gelukkig een boek vol Psalmen gekregen die ons helpen om taal te vinden voor ons geloof en ons gebed. Ik denk dat Calvijn gelijk heeft als hij zegt dat er geen menselijke emotie is die niet in zichtbaar wordt in de Psalmen. Alle verontrustende gevoelens waarmee de gedachten van de mensen geplaagd worden, heeft de heilige Geest exact in beeld gebracht in de Psalmen aldus Calvijn.
Laten we eens onderzoeken of we onszelf teruglezen in de Psalmen.
Deze zondag in Psalm 42 en 43. Welkom!

zondag 12 september 10:30 uur -  ds. Greteke de Vries  - Lezing: Johannes 7:11-31

Jezus schreeuwt het uit, in vers 28. De omstanders pinnen hem vast op zijn afkomst en op het idee dat wat hij doet en laat om hém draait. Jezus is wanhopig. Die mensen kennen God niet die Jezus gezonden heeft en toch hebben ze hun oordelen over hem klaar. De blik van de buitenstaander geeft geen toegang tot het geheim van het christelijk geloof. Maar hoe raak je binnen? Tussen de omstanders waren er velen die hem gingen vertrouwen. Wat overtuigde hen? Belangrijke vragen die ook onze gemeente raken, ons geloof, onze roeping, onze toekomst.

Veel liederen in deze dienst geven aan deze thematiek hun eigen accenten: lied 819, 305, 139, 527, 837, 425.

NB: opgeven voor deelname aan de viering is niet meer nodig.

beeld: viering van het Loofhuttenfeest, dat in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd.

Agenda
zondag 12 september - video-opnames clip Open Dag
In de dienst van 12 september zal Matthijs Hoogenboom met zijn camera aanwezig zijn. Hij is medewerker communicatie (social media & website) van de Protestantse Kerk. Matthijs zal filmpjes maken van de dienst en het koffie drinken. Hij vraagt ook enkele gemeenteleden voor de camera om te vertellen wat voor hén het geheim is achter de toren. Het resultaat wordt een videoclip van ongeveer vijf minuten. Die clip, waarin de gemeente zich presenteert, wordt doorlopend vertoond tijdens de Open Dag. 
Wie niet in beeld wil, kan dat van tevoren laten weten aan de dorpelwachter of ambtsdrager van dienst, of aan Matthijs zelf. Informatie: ds Greteke de Vries
donderdag 16 september - Bijbelstudie over duurzaamheid

In deze bijbelstudie gaan we in op de vraag wat geloven en duurzaamheid met elkaar te maken hebben. 

We luisteren naar een korte lezing van Dave Bookless over dit thema ‘Heel het leven’ en gaan daar vervolgens met elkaar over in gesprek. Voor een indruk van het onderwerp en Dave Bookless: https://youtu.be/aa4FpT3howo

De avonden zullen plaatsvinden in de Binnenwaai op donderdagavond van 19:30-21u. De data zijn: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november. Van harte welkom om mee te doen! Graag aanmelden via voorganger@debinnenwaai.nl

donderdag 16 september, 16:00-17:00 uur - oecumenische leeskring komt samen om te bepalen welk boek men gaat bestuderen met elkaar. Eens per maand op donderdagmiddag. De keuze is uit: Bas van den Berg & Leo Mock red., Zorg voor de aarde, herstel van de wereld; of Brian D. McLaren : De grote spirituele shift. Christendom in beweging of Arnold Huijgen: Maria. Icoon van genade. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom! Informatie en opgave bij Jan Dijkhuizen, 06 57356845

donderdag 16 september, 16:00-17:00 uur - oecumenische leeskring komt samen om te bepalen welk boek men gaat bestuderen met elkaar. Eens per maand op donderdagmiddag. De keuze is uit: Bas van den Berg & Leo Mock red., Zorg voor de aarde, herstel van de wereld; of Brian D. McLaren : De grote spirituele shift. Christendom in beweging of Arnold Huijgen: Maria. Icoon van genade. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom! Informatie en opgave bij Jan Dijkhuizen, 06 57356845

vrijdag 17 september 2021 de Jacoba van Tongerenlezing 

Dierenactiviste, juriste, publiciste en politica Marianne Thieme houdt op 17 september 2021 de  Jacoba van Tongerenlezing in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk. Thieme houdt een kritisch betoog over de vraag: waar is de stem van christenen in het klimaatdebat? Een panel van vier jongeren die bij het klimaat betrokken zijn – Daniël van Duijn, Kirsten Alblas, Geke van Vliet – reageren op de lezing. Moderator is journalist Wilfred Scholten.

Thema:          Waar is de stem van christenen in het klimaatdebat?
Locatie:         Keizersgrachtkerk, Amsterdam
Tijd:               15.00 uur (inloop), start programma 15.30 uur
Opgeven:    via info@protestantsamsterdam.nl

Meer op de site van de PKA

zondag 19 september  - Afscheid Wilken Veen

We worden allemaal ouder, en zo is het geen verrassing dat Wilken Veen als predikant van de PKA met pensioen gaat. Dat is eigenlijk vorig jaar al gebeurd, maar toen waren de Corona-regels zo streng, dat van een afscheid of receptie amper sprake kon zijn. Dat is nu gelukkig anders. Op zondag 19 september neemt Wilken afscheid, in een middagdienst, die om 14 uur begint in de Thomaskerk. Voor die kerkdienst zijn maar 100 plaatsen beschikbaar, waarvoor genodigden zich bij Rieta moeten aanmelden. Ze zijn inmiddels al bijna allemaal gereserveerd. Maar de dienst wordt ook uitgezonden, dus u kunt hem volgen via https://dethomas.nl/op-zondag/.
Wilt u naar de receptie komen, meldt u zich dan vooral (voor 13 september!) ook aan bij rieta.van.staalduine@gmail.com. Dan laat zij u op 15 of 16 september weten op welk tijdstip u het glas met Wilken kunt heffen.
Overigens: Wilken blijft graag preken, en zal ook vast (vaak bij LATE) nog lezingen en cursussen blijven geven! 

Open Dag op zaterdag 25 september 2021 van 11:30 tot 17:00 uur.

Achter de bekende toren aan de Linnaeusstraat ligt de Muiderkerk. Hoe ziet het er daar uit na de opknapbeurt dit voorjaar? En wat doen ze daar? Iedereen in de buurt die dat wil weten is welkom op deze open dag.
Er is een fototentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw vanaf 1892 tot nu, een video over onze gemeente en er zijn rondleidingen en nog veel meer, alles omlijst met veel muziek. Het hele programma is vanaf zondag 12 september te vinden op de website van de Muiderkerk.
Gevraagd: luisterpostmedewerkers
Leg uw oor te luisteren voor het klimaat!

Er zijn zo'n zes Muiderkerkers nodig om tijdens de Open Dag 25 september van 14.00 tot 15.00 uur mee te werken aan de 'luisterpost klimaataanpak'. In de luisterpost in de kerk, opgeluisterd met handgemaakte vogelillustraties, voeren zij gesprekken (twee tot drie) met bezoekers en passanten rond de vraag: Wat mag er volgens u niet vergeten worden bij de aanpak van klimaatverandering? 
Wat belangrijk is om niet te vergeten wordt door medewerker en gast vastgelegd op composteerbaar 'groeipapier' – formaat ansichtkaart – met daarin vergeet-mij-niet-zaadjes. De gast kan deze kaart mee naar huis nemen en tot bloei brengen. De Muiderkerk verzamelt de bevindingen, kijkt of die tot verdere actie aanleiding geven en brengt ze vervolgens tot bloei in het te vernieuwen Wensplein voor Vrede.
De medewerkers kunnen beschikken over een gesprekshandleiding en achtergrondinformatie.
Verdere informatie en opgave bij sieb.tieleman@gmail.com en a.nolet@freedom.nl    

beeld: klapekster (rode lijst sovon 2017 nr. 56)
 
Aankleding Open Dag 

U heeft vast wel eens (misschien al op uw middelbare school) een tekening, borduurwerk, schilderij of iets dergelijks gemaakt. Zouden wij deze ter aankleding van de open dag op 25 september mogen ophangen in de Muiderkerk? Uw werkstuk hangt er niet alleen. Indien nodig zorgen wij voor een lijstje.

Verder zoeken we handgemaakt aardewerk, sculpturen (hout, metaal) en dergelijke om neer te zetten. Misschien van de ambachtsschool? Een mooie houten vogel of zoiets (roerdomp?).

Inleveren kan tijdens de open kerk op zaterdag 28 augustus of  4, 11 en 18 september tussen 11:00-13:00 uur.

Twijfelt u of u het in zal leveren? Bel 0206939260 (Jannette)
En verder...
Kamp Al Roj en kinderspeelgoed

Een update over de Nederlandse kinderen die nog steeds in Syrische gevangenkampen zitten. Zaterdag 4 september 2021 was er een demonstratie op de Dam, waaraan in totaal ongeveer 40 mensen deelnamen. De demonstratie was gericht op de wens de kinderen nog voor een volgende winter naar Nederland te laten komen.

Ad Corten van het Platform Kinderen terug uit Kalifaat en CDA-lid, is er in geslaagd 25 handtekeningen van CDA-ers te verzamelen waardoor aanstaande zaterdag 11 september 2021 een motie op het CDA partijcongres zal worden ingediend met terugkeer als onderwerp. Het is heel bijzonder dat dit gelukt is en spannend wat de uitkomst zal zijn. Uit humanitaire overwegingen zou er een eind moeten komen aan dit treurige verhaal.

De speelgoedactie tenslotte heeft via de Amsterdamse kerken, de Rotary en het Leger des Heils een hoop speelgoed opgeleverd, dat deze week gesorteerd wordt. Gedurende de maand september wordt nog ingezameld, onder andere in de Noorderkerk. Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken is hulp  gevraagd bij het transport van het speelgoed naar kamp Al Roj. We hebben een voorlopig positieve reactie binnen en zijn in afwachting van een concrete behandeling van de vraag door Buitenlandse Zaken. De Nederlandse overheid zou mijns inziens altijd moeten willen meewerken met deze humanitaire ondersteuning van Nederlandse kinderen. We gaan het zien.

Hartelijke groet, Rogier Schravendeel
Stiltedag met Vredesloop door organisatie Mindfulness voor de Buurt

Samen de stilte ingaan is bijzonder. Door opbloei van innerlijke rust. Opengaan als een roos. Je kunt nieuw gevoel van verwondering verwachten. Verrijkende energie ervaren van verbondenheid met anderen. Hartelijkheid. Eenvoud. Zuiverheid. Kostbare dingen die voor geen geld te koop zijn. Daarom biedt Mindfulness voor de Buurt die ook kosteloos aan. Meer over Mindfulness voor de Buurt is hier te vinden of op hun FB-pagina

Zaterdag 18 september 2021, 10.00 - 17.00 uur. Deur open 09.45 uur
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam
Email: roycarton@gmail.com 
 
Ieder die belangstelling heeft voor vrede en vreugde kan met de mindfulnessdag meedoen. Meld je tijdig aan want er is door Corona beperkt plek. Wil je meedoen of meer informatie: email naar roycarton@gmail.com
Wij Ouder Wijzer - Een programma voor en door senioren

Wil je contact en ervaring uitwisselen met leeftijdsgenoten? Hoe kan je blijven doen wat je graag doet?  In samenwerking met de gemeente en de OBA  start binnenkort een gespreks/ ontdekkingsgroep voor 55+ mensen op de locatie OBA Linnaeustraat. Het programma is ontwikkeld door de HVA en draait met succes al 3 jaar in West. Dat zou ook mogelijk moeten zijn in oost. Het is gericht op hoe kwaliteit van leven er voor jou uitziet en gaat uit van de levenservaring en kennis vd deelnemers zelf. Thema’s kunnen zijn positieve gezondheid, wonen , zingeving, enz. De groep bepaalt zelf de te onderzoeken onderwerpen.
OBA Linnaeus, Linnaeusstraat 44, 1092 CL Amsterdam op 24 sep, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec, 17 dec en 31 dec 2021
Voor aanmelden of meer informatie:  Hester Smid (heasmid@gmail.com of 06 123 994 35)
Voor uw agenda: activiteiten Muiderkerk in komende weken

Na het Open Huis op 25 september gaan we pas echt van start met de activiteiten van het nieuwe seizoen. Maar met een paar beginnen we eerder. En andere wilt u misschien al noteren in uw agenda of beginnen voor te bereiden.

Woensdagmiddag 22 september, 14.30-15.30 uur, theedrinken met ds De Vries. Voor wie zin heeft in een praatje. Opgave niet nodig.

Dinsdag 21 september, 20.30-22.00 uur, gesprekskring per ZOOM. We bespreken eens per maand vanuit huis een deel uit het boek ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven.’, geschreven door Sam Janse e.a. Informatie en aanmelden voor ontvangst van de link bij ds De Vries, predikant@muiderkerk.nl of 0610325127
 
Donderdagmiddag 30 september, Museumuitje, naar Tot zover, Museum over leven & dood https://www.totzover.nl/. Bij de Nieuwe Oosterbegraafplaats op de Kruislaan. 14:30-17:00 uur, bezoek en gesprek o.l.v. ds Greteke de Vries. Graag aanmelden tot 28 september, via predikant@muiderkerk.nl of 0610325127
 
Op dinsdagmiddag 19 oktober begint een studiekring van vijf keer o.l.v. ds Wilken Veen en ds Greteke de Vries. We bestuderen twee boeken: Joyce Rondaij, Primo Levi na God (uitg. Verbum, 2021) en Giorgio Agamben, Wat er overblijft van Auschwitz (uitg. Verbum, 2018).
Wie meedoet heeft Is dit een mens van Primo Levi van te voren te gelezen. Aanmelden via  predikant@muiderkerk.nl of 0610325127
 
 Collectes

Hieronder vindt u de doelen van de collectes in de komende periode

Elthetokerk
U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw diakonale gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 

Het doel van het offerblok/de avondmaalscollecte in de Elthetokerk is in de maanden september en oktober het project ETE van onze diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa.

Het project ETE is een open weekendschool voor 50 ongedocumenteerde kinderen. De lessen vinden op zaterdag plaats. De opbrengst van de collecte wordt aangewend voor een gezamenlijke maaltijd.

Het project ETE(Empowerment Through Education) heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Het aanbod van het project is divers, van sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding tot empowerment-trainingen. Door met deze jongeren iedere zaterdag gezamenlijk te eten wordt er een “thuis- en wij-gevoel" gecreëerd.Binnenwaai
Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00

Muiderkerk
Collecte contant of pinnen in de Muiderkerk
-  U kunt nog steeds uw gaven via de bank overmaken (IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u het collectedoel kunt aangeven ), maar met ingang van zondag geven we u twee extra mogelijkheden om bij te dragen. Ten eerste zetten we een ouderwetse collectebus achterin de kerk voor wie graag contant geld geeft. Ten tweede hebben we een mobiel pinapparaat, waarmee u met uw betaalpas (contactloos) kunt betalen. Hoe gaat dat? De collectant toetst uw bijdrage in op het apparaat, of u doet dat zelf als u dat wilt, u houdt uw pinpas erbij en het bedrag staat (anoniem) op de rekening van de kerk.
Let wel: de bus en de pinautomaat zijn geen vervanger voor de uitgangscollecte. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over de 4 verschillende collectedoelen. Het is een experiment en over een paar weken gaan we bespreken hoe het bevalt. Heeft u vragen of opmerkingen? Daarvoor kunt u terecht bij de penningmeester (penningmeester@muiderkerk.nl), Arien Blees

Collecteopbrengst augustus – doelen september/oktober -  De collectes in augustus hebben in totaal € 1044 opgebracht. Daarvan gaat € 312 naar de Hongaarse dominees en € 92 gaat via de landelijke PKN naar de zending in Pakistan. We zijn u zeer dankbaar voor uw vrijgevigheid.
In september/oktober hebben de collectes de volgende doelen. Doel 1 is voor de wijkdiaconie, doel 2 is de stedelijke en landelijke diaconie, onder meer voor Buurthulp Oost en werelddiaconaat Kameroen, doel 3 is voor onze kerkelijke gemeenschap, o.a. pastoraat en kerkdiensten. De deurcollecte (doel 4) is in september/oktober bestemd voor Stichting Kruispost, die medische en psychosociale zorg biedt aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden.   Meer over de collectes op de site van de Muiderkerk.

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp