Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 282
8 augustus 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
Gebed

U weet een weg

De dag wordt moe
en alles om ons heen wordt stil,
kil en duister –
U bent ons licht,
een lamp voor onze voet
een woord ten leven.

Wij weten niet wat komen gaat,
wij tasten in de toekomst –
U richt ons op als wij struikelen en vallen;
U weet een weg, altijd.

Als U ons voorgaat kunnen wij niet verdwalen;
als U ons licht bent is de nacht niet te donker –
als U ons vergeeft is zelfs de dood
een nieuw begin.

Eeuwige God, nu keren wij weer
naar onze huizen, naar onze vreugde,
naar ons verdriet –
laat Uw liefde ons dragen,
laat Uw nabijheid ons bewaren voor wanhoop,
Laat een wolk van vrede ons geleiden
naar de nieuwe dag.


Gebed door André F. Troost
Bron: Petrus, magazine van de protestantse kerk 

kerkdiensten in de zomer
 
Vanaf zondag 4 juli t/m 22 augustus zijn de meeste vieringen gemeenschappelijk. Hieronder vindt u een overzicht. Omdat er nog wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden, is het aantal plaatsen soms beperkt. Daarom graag aanmelden.

kernen
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering bij: scriba@muiderkerk.nl
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering: via kerktijd of (voor de Muiderkerk/Binnenwaai) via: scriba@elthetokerkamsterdam.nl
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden voor viering: info@debinnenwaai.nl
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

Vieringen

zo 8 augustus 10:30 uur -  Elthetokerk - Marjolein Hekman
zo 8 augustus 10:30 uur -  Binnenwaai - meekijken met de Eltheto

zo 15 augustus 10:30 uur - Muiderkerk - ds. Riekje van Osnabrugge

zo 22 augustus 11:00 uur - Binnenwaai - Marjolein Hekman
Zondag 8 augustus 10:30u Marjolein Hekman-  Marcus 7:24-30: ‘Volhouden voor kruimels’
Jezus vertrekt naar het buitenland om even tot rust te komen. Blijkbaar had ook Jezus pauze nodig. Wellicht een herkenbare situatie voor ons in deze vakantie tijd. En dan lijkt het wel alsof Jezus uit zijn slof schiet, hij noemt een vrouw die hem om hulp vraagt een hond.. Het is nogal een onvriendelijke uitspraak en niet iets wat direct bij ons beeld van Jezus past. Wat moeten we met deze tekst? En wat kunnen we leren van de vrouw die niet weggaat bij deze belediging maar stug vol blijft houden?
 Zondag 8 augustus - 10.30 uur
De Binnenwaai is deze zondagochtend open en we bieden dan de gelegenheid om samen mee te kijken met de viering in de Eltheto.
Na afloop is er koffie en ontmoeting, op afstand natuurlijk.
Graag aanmelden bij Linda op info@debinnenwaai.nl
Agenda
 Vanaf dinsdag 20 juli - Zomercursus met ds. Gerhard Scholte

Niet iedereen trekt er in de zomervakantie op uit. Voor de thuisblijvers die van een uitdaging houden organiseren Binnenwaai, Elthetokerk en Muiderkerk de zogenaamde ‘zomercursus’, inmiddels een zomertraditie in Oost. Met de deelnemers lezen we Bijbelverhalen. In vorige jaren werd de cursus gegeven door oude bekende ds. Eddy Reefhuis. Dit jaar zal ds. Gerhard Scholte (oud-predikant van de Keizersgrachtkerk) de cursus voor zijn rekening nemen. Thema: de eerste hoofdstukken van het eerste Bijbelboek Genesis. De cursus vindt plaats op 5 dinsdagmiddagen: 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus van 15.00 tot 16.30 uur in de Elthetokerk. Hartelijk welkom, ook voor het meedoen van één bijeenkomst!
Zondag 22 augustus - Picknick in het Flevopark
Op zondag 22 augustus, de laatste zondag van het zomerrooster, is er na de kerkdienst in de Binnenwaai een gezamenlijke picknick in het Flevopark, samen met onze broeders en zusters van de Muiderkerk en de Binnenwaai. Een leuke gelegenheid om elkaar als 3 kernen in Oost in een ontspannen sfeer wat beter te leren kennen. Hoe, waar en wat precies dat horen we nog, maar houdt de datum alvast vrij!

Maandag 23 augustus 14.30 - 16.00u - Concertje

Zomaar, voor de aardigheid, is er een gezellige middag in de Muiderkerk: thee met lekkers en een orgelconcertje door Floris van Gils. Floris heeft als conservatoriumstudent een poos het orgel van de Muiderkerk mogen gebruiken voor zijn studie en komt graag nog een keertje terug om mooie muziek voor ons te maken. 
Iedereen is welkom! Toegang is gratis. We houden ons aan de corona-maatregelen! Opgave mag, graag, maar kan ook bij de deur. Willemien Kuitenbrouwer is contactpersoon: 06-49616872

Gemeenteweekend  zaterdag 4 en zondag 5 september: kom mee en geef je op!

In het weekend van 4 en 5 september gaan we weer met elkaar op Gemeenteweekend. Anders dan andere jaren gaan we nu naar Baarn, waar we slapen in het groepsverblijf De Stulp dat gelegen is in natuurgebied en boswachterij Het Vuursche. Het weekend staat in het teken van de heropening van onze kerk en van het laten zien wie wij zijn als kerkgemeenschap, onder de noemer: ‘het geheim achter de toren’.

 
Alle gemeenteleden zijn welkom, geld moet geen belemmering zijn. De diaconie staat klaar voor wanneer dat nodig is. Voor het hele weekend vragen we een bijdrage van 50 euro per volwassene en 40 euro per kind, ongeacht of u overnacht. Dit is inclusief overnachting, eten, drinken en versnaperingen. Voor wie deze kosten te hoog zijn, geldt dat naar vermogen een bijdrage kan worden gedaan. Aan de kerkgangers die alleen op zondag komen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en versnaperingen.
Verdere informatie over het programma volgt later.

Geef je op bij Jacqueline van Splunter, telefoon 06-3361 3312;
e-mail: j_vansplunter@yahoo.fr

En verder...
Onder de pannen: verhuurders gezocht!
Als Buurthulp Oost werken we graag samen met de Regenbooggroep en zijn erg fan van hun project Onder de Pannen. Mensen die door omstandigheden geen woning meer hebben helpen zij aan een tijdelijke kamer. Maar daarvoor hebben ze Amsterdammers nodig die zo ‘gek’ zijn om een kamer te verhuren! Zij regelen dat het mag, dat het kan en de verhuurder geen last krijg van gedoe. We zien bij Buurthulp Oost echt veel mensen voorbij komen die helaas geen dak boven hun hoofd hebben (vaak door pech) en die we graag verder zouden helpen. Onder de Pannen kan dan echt een uitkomst zijn. Ze hebben nu 200 verhuurders maar er moeten er veel meer bij.
Hierbij een uitleg, misschien is het wat voor jou?

Hoe werkt het?
Je hebt een kamer die je niet gebruikt. Je vindt het fijn als iemand die benut en je kunt wel wat extra inkomsten gebruiken. Dan is Onder de Pannen iets voor jou. Je ongebruikte kamer is namelijk een uitkomst voor iemand die even zonder thuis zit.

Wie komt er in huis?
Je beslist samen met De Regenboog Groep wie er in jouw kamer komt wonen. Vooraf maakt je je wensen bekend. De Regenboog screent alle belangstellenden. Als er een geschikte kandidaat is, start de kennismakingsprocedure. Pas als jij het ziet zitten met de huurder (en andersom) start de verhuur.

Mag dat wel?
Ja, De Regenboog heeft afspraken gemaakt met de gemeente, woningcorporaties en uitkeringsinstanties. Ze werken allemaal mee met Onder De Pannen. Jij en de huurder tekenen een officieel contract dat maximaal één jaar duurt.

Loop ik financieel risico?
Nee, je gaat er financieel altijd op vooruit. Jouw eventuele uitkering en/of toeslagen worden niet gekort. De hoogte van het bedrag dat je aan de onderhuur overhoudt verschilt per situatie. De hoogte berekenen we voordat je het contract tekent.

Heb je een huurachterstand bij de woningcorporatie?
Onder de Pannen heeft de mogelijkheid om via het fonds ‘ Kleine schuld, Grote winst’ een bestaande huurachterstand tot een bepaald bedrag in één keer te betalen aan de woningcorporatie.

Wil je meer weten? Bel dan even of mail even met Cora!
Cora Hendriks ,Projectmedewerker,  chendriks@deregenboog.org of 06- 53 23 35 04. Kijk voor meer informatie op www.onderdepannen.nl of mail naar onderdepannen@deregenboog.org
Avondgebed alleen op woensdagavond
Van 11 juli t/m 20 augustus is er een zomerrooster voor het avondgebed. Elke woensdagavond van harte welkom voor het avondgebed in de Elthetokerk tussen 19.30 - 20.00u. 
Vakantie ds. Martijn van Laar
Van 19 juli t/m 13 augustus heeft Martijn van Laar vakantie. Tijdens zijn vakantie nemen collega’s Greteke de Vries (Muiderkerk: predikant@muiderkerk.nl, 06-10325127) en Marjolein Hekman (Binnenwaai: voorganger@debinnenwaai.nl, 06-27626214) waar. Bij pastorale crisissituaties zijn zij bereikbaar.
Kopij voor de Muiderkerk in de vakantie
Van 8 juli t/m 15 augustus kunt u kopij die de Muiderkerk betreft sturen naar Mariet de Haas (lievre@concepts.nl). Zij neemt in die periode het redacteurschap waar.
Koekjes bakken? Of een taart!
 
Wie wil een taart of koekjes bakken voor de gezellige middag tijdens het orgelconcertje op 23 augustus?
Laat het weten aan Willemien, 06 49616872
Draag bij aan de solidariteitskas PKN
De Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is er voor kerkelijke gemeenten die een noodzakelijke grote uitgave niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Daarnaast zijn er vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeenten te boven gaan. Voor het koopvaardijpastoraat en het dovenpastoraat bijvoorbeeld. Ook daarvoor is de Solidariteitskas.

Mogen we u vragen om bij te dragen aan deze vorm van onderlinge solidariteit? Uw gift is van harte welkom op NL15RABO0373741464 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam
o.v.v. solidariteitskas. Alvast heel hartelijk dank!

Save the date - Het Geheim achter de Toren - Open Dag Muiderkerk

 Wat is het geheim achter de toren? Dat daar ruimte is waar van alles kan gebeuren! Tijdens de Open Dag van de Muiderkerk op 25 september kunnen bezoekers ontdekken wat dat kan zijn. Wat vinden mensen er, wat nemen ze er van mee? 
Een enthousiaste groep gemeenteleden is bezig met de voorbereidingen. Benieuwd? Meedoen? Laat het weten aan Arien Blees. (blees@ziggo.nl)

 Collectes

Hieronder vindt u de doelen van de collectes in de komende periode

Elthetokerk
U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 
Het doel van de avondmaalscollecte/derde collecte is in de maand juli voor Suriname in verband met de ontwrichting door COVID-19.

Binnenwaai
Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00

Muiderkerk
We vragen u ook in de zomer uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestantse Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor collectedoel  1 (wijkdiaconie), doel 2 (stedelijke diaconie, bijvoorbeeld voor de vakantietas en het wereldhuis), doel 3 (pastoraat , jeugdwerk, eredienst;  een deel van deze collecte is bestemd voor de zending in Pakistan) of doel 4 (deurcollecte, in juli en augustus voor boekenhulp Hongaarse dominees in Roemenië).
Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Alle bijdragen zijn welkom. Meer over de collectes op de site van de Muiderkerk.

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp